Časopis Saveza udruženja građana geodetske struke u Bosni i Hercegovini

Journal of the Union of Associations of Geodetic Professionals in Bosnia and Herzegovina

Prvi štampani broj časopisa objavljen je 1967. godine. Elektronsko izdanje časopisa objavljuje se na internetu od 2011. godine.

 

The first printed issue of the journal was published in 1967. Electronic edition of the journal is published on the internet since 2011.

GEODETSKI GLASNIK
UDK 528  /  ISSN: 1512-6102  /  ISSN 2233-1786 Online
POČETNA / HOME

O ČASOPISU / ABOUT THE JOURNAL

AKTUELNI BROJ / CURRENT ISSUE

ARHIVA / ARCHIVE

IMPRESUM / IMPRESSUM

UPUTSTVO ZA AUTORE / GUIDELINES FOR AUTHORS

 

 

GEODETSKI GLASNIK / GEODETIC COURIER

Broj 40 / No. 40

Godina / Year 45

ISSN: 1512-6102, e-ISSN:2233-1786

 

Datum izdavanja / Date of publishing:
 

Mart / March, 2012.

Izdavač / Publisher:

Savez udruženja građana geodetske struke Bosne i Hercegovine
(Stjepana Tomića 1/III, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina)
                                                 
/

Union of Associations of Geodetic Professionals in Bosnia and Herzegovina
(Stjepana Tomica 1/III, 71000 Sarajevo, Bosnia and Herzegovina)

Glavna i odgovorna urednica / In Chief Editor:

Doc.dr.sc./Assist.prof.dr.sc. Medžida Mulić

Na ovoj stranici je dostupan puni tekst časopisa, gdje je omogućen slobodan pristup cijelom sadržaju elektronskog izdanja časopisa. Svi dostupni tekstovi su dokumenti u PDF formatu.

Štampano izdanje časopisa na visokom je grafičkom nivou: sve stranice su u bojama, a papir je vrlo kvalitetan.  Ovo izdanje se distribuira na veliki broj adresa u zemlji i inostranstvu. Za sve informacije o nabavci štampanog izdanja časopisa molimo da nas kontaktirate.

The full text of the journal is available on this page, where you have free access to the entire content of the electronic edition of the journal. All available texts are documents in PDF format.

Printed edition of the journal has a high level of graphics: all pages in color and the paper is of high quality. This edition is distributed to a large number of addresses in the country and abroad. For information about getting a printed edition of the journal, please contact us.

 

 

 

  GEODETSKI GLASNIK god. 45 br. 40 (mart 2011)

SADRŽAJ CONTENTS

 

 
     

Strana / Page

 

Medžida Mulić

UVODNA RIJEČ

 

 

 

 

 

 

NAUČNI I STRUČNI RADOVI

 

 

Admir Mulahusić, Nedim Tuno

METODE ZA OTKRIVANJE PROMJENA KOD DALJINSKIH ISTRAŽIVANJA

 

3

 

Esad Vrce

 

DEFORMACIJSKA ANALIZA MIKROTRIANGULACIJSKE MREŽE

 

 

14

 

Nedim Tuno, Džanina Omićević, Dušan Kogoj

ISPITIVANJE GPS RTK PRIJEMNIKA GEOTRONICS GEOTRACER 2200

 

 

28

 

Slobodanka Ključanin, Dušan Petrovič, Muhamed Vajnaga

OCJENA TOČNOSTI DRŽAVNE TOPOGRAFSKE KARTE MJERILA 1 : 25 000

 

 

37

 

Jusuf Topoljak, Džanina Omićević

APSOLUTNA GRAVIMETRIJA

 

 

50

 

Zoran Perić

PROJEKTOVANJE GEOINFORMACIONOG SISTEMA ZA POTREBE ELEKTRODISTRIBUTIVNOG PREDUZEĆA ''ELEKTRO-BIJELJINA'' U BIJELJINI

 

 

57

 

Amir Hajdar

INTEGRACIJA GIS I RFID TEHNOLOGIJA

 

 

70

 

OSVRTI / REVIEWS

 

 

Krešimir Frankić, Nihad Kapetanović, Mustafa Begić, Medžida Mulić

 

DRUŠTVENI ASPEKT GEODEZIJE

79

 

NOVOSTI IZ NAUKE I STRUKE / SCIENTIFIC AND PROFESSIONAL NEWS

 

 

 

 

 

 

Medžida Mulić, Nedim Tuno, Džanina Omićević

 

PROJEKT BALGEOS

87

 

Jasmin Taletović

 

INTERNET/INTRANET VEZA ZAVODA ZA PLANIRANJE RAZVOJA KANTONA SARAJEVO SA SUBJEKTIMA PLANIRANJA I GRAĐANIMA

 

92

 

Tarik Šerak, Muvedeta Tuno

 

NOVI GEOINFORMACIONI SISTEM CENTRA ZA UKLANJANJE MINA U BOSNI I HERCEGOVINI

97

 

Admir Mulahusić

 

PREDAVANJA UPOSLENIKA ZNANSTVENORAZISKOVALNOG CENTERA SLOVENSKE AKADEMIJE ZNANOSTI IN UMETNOSTI – ZRC SAZU (NAUČNO-ISTRAŽIVAČKOG CENTRA SLOVENSKE AKADEMIJE NAUKA I UMJETNOSTI) NA GRAĐEVINSKOM FAKULTETU U SARAJEVU

 

99

 

Nedim Tuno

PREZENTACIJA GEODETSKIH INSTRUMENATA TOPCON – SOKKIA U SARAJEVU I BANJALUCI

 

103

 

Jasmin Taletović

GIS KONFERENCIJA “GEOWEB TEHNOLOGIJE”

 

104

 

Nedim Tuno

GEODETSKI INSTRUMENTI I OPREMA NA SAJMU INTERGEO 2010

 

105

 

OBRAZOVANJE / EDUCATION

 

 

Nikola Solarić

DR. SC. NIHAD KAPETANOVIĆ, PROFESSOR EMERITUS

 

108

 

Zikrija Avdagić

MIRZA PONJAVIĆ, DOKTOR TEHNIČKIH NAUKA

 

114

 

Krištof Oštir

ADMIR MULAHUSIĆ, DOKTOR TEHNIČKIH NAUKA

 

116

 

Nihad Kapetanović

SLOBODANKA KLJUČANIN, MAGISTAR TEHNIČKIH NAUKA

 

119

 

Admir Mulahusić

DŽANINA OMIĆEVIĆ, MAGISTAR TEHNIČKIH NAUKA

 

120

 

Nihad Kapetanović

NEDIM TUNO, MAGISTAR TEHNIČKIH NAUKA

 

123

 

Nedim Tuno

PREGLED DIPLOMIRANJA NA ODSJEKU ZA GEODEZIJU GRAĐEVINSKOG FAKULTETA U SARAJEVU

 

126

 

PREGLED KNJIGA, STRUČNE LITERATURE I SOFTVERA / PRESENTATIONS OF BOOKS, JOURNALS AND SOFTWARE

 

 

Nihad Kapetanović

KARTOGRAFIJA SARAJEVA

 

130

 

Mirza Ponjavić

FUZZY LOGIKA U GEOINFORMATICI

 

132

 

Džanina Omićević

IZ DRUGIH GEODETSKIH ČASOPISA

 

134

 

PREDSTOJEĆI DOGAĐAJI / UPCOMING EVENTS

 

 

Admir Mulahusić

 

VAŽNIJI DOGAĐAJI IZ STRUKE U 2011. GODINI

137

 

IN MEMORIAM

 

 

Jusuf Topoljak

Sakib Korkut, inž.geod.

 

144

 

Armin Subašić

Vrebac Nedžad, geometar

 

145

 

Nermina, Selma i Ajla Rujanac

 

Rujanac Mustafa, dipl.inž.geod. 

146

 

Jusuf Topoljak

Josip Ajvazović, dipl.inž.geod.

 

147

 

OSTALO / OTHER

 

 

Uredništvo

SARADNICIMA

 

148