Časopis Saveza udruženja građana geodetske struke u Bosni i Hercegovini

Journal of the Union of Associations of Geodetic Professionals in Bosnia and Herzegovina

Prvi štampani broj časopisa objavljen je 1967. godine. Elektronsko izdanje časopisa objavljuje se na internetu od 2011. godine.

 

The first printed issue of the journal was published in 1967. Electronic edition of the journal is published on the internet since 2011.

GEODETSKI GLASNIK
UDK 528  /  ISSN: 1512-6102  /  ISSN 2233-1786 Online
POČETNA / HOME

O ČASOPISU / ABOUT THE JOURNAL

AKTUELNI BROJ / CURRENT ISSUE

ARHIVA / ARCHIVE

IMPRESUM / IMPRESSUM

UPUTSTVO ZA AUTORE / GUIDELINES FOR AUTHORS

 

 

GEODETSKI GLASNIK / GEODETIC COURIER

Broj 43 / No. 43

Godina / Year 46

ISSN: 1512-6102, e-ISSN:2233-1786

 

Datum izdavanja / Date of publishing:
 

Decembar / December, 2012.

Izdavač / Publisher:

Savez udruženja građana geodetske struke Bosne i Hercegovine
(Stjepana Tomića 1/III, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina)
                                                 
/

Union of Associations of Geodetic Professionals in Bosnia and Herzegovina
(Stjepana Tomica 1/III, 71000 Sarajevo, Bosnia and Herzegovina)

Glavna i odgovorna urednica / In Chief Editor:

Dr.sc. Medžida Mulić

Na ovoj stranici je dostupan puni tekst časopisa, gdje je omogućen slobodan pristup cijelom sadržaju elektronskog izdanja časopisa. Svi dostupni tekstovi su dokumenti u PDF formatu.

Štampano izdanje časopisa na visokom je grafičkom nivou: sve stranice su u bojama, a papir je vrlo kvalitetan.  Ovo izdanje se distribuira na veliki broj adresa u zemlji i inostranstvu. Za sve informacije o nabavci štampanog izdanja časopisa molimo da nas kontaktirate.

The full text of the journal is available on this page, where you have free access to the entire content of the electronic edition of the journal. All available texts are documents in PDF format.

Printed edition of the journal has a high level of graphics: all pages in color and the paper is of high quality. This edition is distributed to a large number of addresses in the country and abroad. For information about getting a printed edition of the journal, please contact us.

 

 

 

  GEODETSKI GLASNIK No. 43 (decembar 2012)

SADRŽAJ CONTENTS

 

     

Strana

 

Uredništvo

UVODNA RIJEČ

 

 

 

 

 

NAUČNI I STRUČNI RADOVI

 

 

Medžida Mulić, Eldin Đonlagić

GRAVITACIJSKE SATELITSKE MISIJE

 

5

 

Nedim Tuno, Dušan Kogoj

 

PROŠLOST, SADAŠNJOST I BUDUĆNOST PRECIZNIH OPTIČKIH NIVELIRA

21

 

Faris Habibović, Jusuf Topoljak, Admir Mulahusić

 

PRISTUP UZURPACIJAMA ZEMLJIŠTA NA TERITORIJI OPĆINE MAGLAJ

 

39

 

OSVRTI

 

Jusuf Topoljak , Nedim Tuno i Admir Mulahusić

MUSTAFA BEGIĆ, ing. geodezije i dipl. pravnik

U POVODU 80. ROĐENDANA I 60. GODINA KONTINUIRANOG RADA

50

 

NOVOSTI IZ NAUKE I STRUKE

 

 

Hamid Čustović, Jasmin Taletović

 

PROJEKAT „BalkanGEONet“

68

 

Davor Petričević, Dario Kašmo

 

LASERSKO SKENIRANJE COSTE CONCORDIE

73

 

Rifet Džaferagić, Džinić Edin, Jugović Gojko

 

REGIONALNI SUSRET STUDENATA GEODEZIJE ZAGREB 2012.

75

 

OBRAZOVANJE

 

 

Jusuf Topoljak

PREGLED DIPLOMIRANJA NA ODSJEKU ZA GEODEZIJU GRAĐEVINSKOG FAKULTETA U SARAJEVU

 

78

 

PREGLED KNJIGA, STRUČNE LITERATURE I SOFTVERA

 

 

Jusuf Topoljak,

Admir Mulahusić

 

UPRAVLJANJE ZEMLJIŠNIM INFORMACIJAMA - KATASTAR

86

  Džanina Omićević, Jusuf Topoljak

GEODEZIJA U NISKOGRADNJI

 

88

  Dževad Krdžalić

ZBIRKA ODABRANIH ZADATAKA IZ INŽENJERSKE GEODEZIJE

 

90
  Dževad Krdžalić

IZ DRUGIH GEODETSKIH ČASOPISA

 

91

 

PREDSTOJEĆI DOGAĐAJI

 

 

Džanina Omićević

VAŽNIJI DOGAĐAJI IZ STRUKE januAR - juni 2013 GODINE 

94

 

IN MEMORIAM

 

 

Emina Duvnjak

 

Osman Solak, geod. inž. 

97

 

Emina Duvnjak

 

Muhamed Hadžiabdić, geod. inž.

98

 

Emina Duvnjak

 

Sead Heljić, geod. tehn.

99

 

OSTALO 

 

 

Uredništvo

saradnicima

 

100