Časopis Saveza udruženja građana geodetske struke u Bosni i Hercegovini

Journal of the Union of Associations of Geodetic Professionals in Bosnia and Herzegovina

Prvi štampani broj časopisa objavljen je 1967. godine. Elektronsko izdanje časopisa objavljuje se na internetu od 2011. godine.

 

The first printed issue of the journal was published in 1967. Electronic edition of the journal is published on the internet since 2011.

GEODETSKI GLASNIK
UDK 528  /  ISSN: 1512-6102  /  ISSN 2233-1786 Online
POČETNA / HOME

O ČASOPISU / ABOUT THE JOURNAL

AKTUELNI BROJ / CURRENT ISSUE

ARHIVA / ARCHIVE

IMPRESUM / IMPRESSUM

UPUTSTVO ZA AUTORE / GUIDELINES FOR AUTHORS

 

 

GEODETSKI GLASNIK / GEODETIC COURIER

Broj 49 / No. 49

Godina / Year 52

ISSN: 1512-6102, e-ISSN:2233-1786

 

Datum izdavanja / Date of publishing:
 

Decembar / December, 2018.

Izdavač / Publisher:

Savez udruženja građana geodetske struke u Bosni i Hercegovini
(Stjepana Tomića 1/III, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina)
                                                 
/

Union of Associations of Geodetic Professionals in Bosnia and Herzegovina
(Stjepana Tomica 1/III, 71000 Sarajevo, Bosnia and Herzegovina)

Glavna i odgovorna urednica / In Chief Editor:

Prof.dr.sc./Assoc.prof.dr.sc. Medžida Mulić

Na ovoj stranici je dostupan puni tekst časopisa, gdje je omogućen slobodan pristup cijelom sadržaju elektronskog izdanja časopisa. Svi dostupni tekstovi su dokumenti u PDF formatu.

Štampano izdanje časopisa na visokom je grafičkom nivou: sve stranice su u bojama, a papir je vrlo kvalitetan.  Ovo izdanje se distribuira na veliki broj adresa u zemlji i inostranstvu. Za sve informacije o nabavci štampanog izdanja časopisa molimo da nas kontaktirate.

The full text of the journal is available on this page, where you have free access to the entire content of the electronic edition of the journal. All available texts are documents in PDF format.

Printed edition of the journal has a high level of graphics: all pages in color and the paper is of high quality. This edition is distributed to a large number of addresses in the country and abroad. For information about getting a printed edition of the journal, please contact us.

 

 

 

  GEODETSKI GLASNIK god. 52 br. 49 (decembar 2018)

SADRŽAJ CONTENTS

 

     

Strana

 

Admir Mulahusić

UVODNA RIJEČ

 

 

 

 

 

NAUČNI I STRUČNI RADOVI

 

 

Mithad Kozličić

VELA I MALA PALAGRUŽA - DIOMEDIAE INSULAE

6

 

Aleš Marjetič

TPS I TLS LASERSKO SKENIRANJE ZA ODREĐIVANJE VERTIKALNOSTI VISOKIH DIMNJAKA

29

 

Yüksel Altiner

POZICIONIRANJE NA DINAMIČNOJ ZEMLJI

44
 

Nedim Kulo

RAZLIČITI NAČINI INTEGRACIJE PODATAKA DALJINSKIH ISTRAŽIVANJA

55
 

Nedim Pešto, Muamer Đidelija

GEODETSKI RADOVI PRI IZGRADNJI STUBA VIJADUKTA ''BRIJEŠĆE"

77
 

Dženana Hajdarević

UPOTREBA DOSTUPNIH LANDSAT SATELITSKIH SNIMAKA ZA PROCJENE STANJA ŠUMA U BOSNI I HERCEGOVINI

92

 

OSVRTI

 

  Nedim Tuno, Dušan Kogoj

POLA STOLJEĆA RAZVOJA INTEGRISANIH ELEKTRONSKIH TAHIMETARA

111

 

NOVOSTI IZ NAUKE I STRUKE

 

 

Nedim Tuno

JAVNO PREDAVANJE „KLAUDIJE PTOLOMEJ I NJEGOVO KARTOGRAFSKO DJELO“

119

 

Admir Mulahusić

GIS DAN 2018 (ZADAR, REPUBLIKA HRVATSKA)

121
 

Medžida Mulić

Održana Prva Konferencija na Zapadnom Balkanu: GIS, rudarska mjerenja, geomatika i geodezija

124

 

Mirnes Čustović

Studenti Građevinskog fakulteta u Sarajevu postigli historijski uspjeh na 45. Građevinijadi

127

 

OBRAZOVANJE

 

 

Jusuf  Topoljak

DIPLOMANTI NA ODSJEKU ZA GEODEZIJU I GEOINFORMATIKU GRAĐEVINSKOG FAKULTETA U SARAJEVU

130

 

Irfan Kereš

MATURANTI SREDNJE GRAĐEVINSKO-GEODETSKE ŠKOLE SARAJEVO U ŠKOLSKOJ 2017/2018 GODINI

137

 

PREGLED KNJIGA, STRUČNE LITERATURE I SOFTVERA

 

 

Jusuf  Topoljak

VIZUELIZACIJA RASTERSKIH PODATAKA LASERSKOG SKENIRANJA IZ ZRAKA

138

 

Dušan Kogoj

GEODEZIJA ZA GRAĐEVINSKE INŽINJERE

141

 

Admir Mulahusić

IZ DRUGIH GEODETSKIH ČASOPISA

144

 

PREDSTOJEĆI DOGAĐAJI

 

 

Admir Mulahusić

VAŽNIJI DOGAĐAJI IZ STRUKE U 2019. GODINI

150

 

IN MEMORIAM

 

 

Bojan Stopar

Prof. dr. Florjan Vodopivec

160

  Nazif Nikšić

Senad Duran, dipl. geod. inž.

163

 

Senada Kutlovac

Habibović Sabira – geometar

163