GLASNIK

Broj 21 / No. 21 

Godina / Vol. 17

Datum izdavanja / Date of publishing:
 

Decembar, 1983 / December, 1983

Izdavač / Publisher:

Savez geodetskih inženjera i geometara Bosne i Hercegovine
(Obala 21, 71000 Sarajevo, Socijalistička Republika Bosna i Hercegovina)
 

Association of Geodetic Engineers and Surveyors of Bosnia and Herzegovina
(Obala 21, 71000 Sarajevo, Socialist Republic of Bosna i Hercegovina)

Glavni i odgovorni urednik / In Chief Editor:

 

Prof.dr Smail Pašalić, dipl.inž.geod.

SADRŽAJ / CONTENTS

     

Strana / Page

 

ČLANCI / ARTICLES

 

 

Dr Nihad Kapetanović

Kalibracija elektrooptičkih daljinomjera

 

5

 

Mr Faruk Selesković

 

Jedna metoda određivanja visinskog pomjeranja objekata

32

 

Mr Vladimir Lukić

Komasacija zemljišta u SR Bosni i Hercegovini

 

40

 

Koroman Božidar

Završena javna rasprava o Nacrtu zakona o premjeru i katastru nekretnina

 

44

 

NAGRADE I PRIZNANJA / AWARDS AND HONORS

 

 

Prof.dr.ing. Krešimir Čolić

Dodjela nagrade "Veselin Masleša" prof. dr Abdulahu Muminagiću

 

47

 

Uredništvo

Počasni i zaslužni članovi Saveza GIG-a SRBiH

 

51

 

OSTALE VIJESTI / OTHER NEWS

 

 

 

 

 

 

Uredništvo

 

Novoizgrađeni objekat

52

 

Zelović Vojo

 

25. godišnjica mature

55

 

IN MEMORIAM

 

 

Ismet Sadović

Kurtović Mesud - Menso

 

57