GLASNIK

Broj 22 / No. 22 

Godina / Vol. 19

Datum izdavanja / Date of publishing:
 

Maj, 1985 / May, 1985

Izdavač / Publisher:

Savez geodetskih inženjera i geometara Bosne i Hercegovine
(Obala 21, 71000 Sarajevo, Socijalistička Republika Bosna i Hercegovina)
 

Association of Geodetic Engineers and Surveyors of Bosnia and Herzegovina
(Obala 21, 71000 Sarajevo, Socialist Republic of Bosna i Hercegovina)

Glavni i odgovorni urednik / In Chief Editor:

 

Prof.dr Smail Pašalić, dipl.inž.geod.

SADRŽAJ / CONTENTS

     

Strana / Page

 

ČLANCI / ARTICLES

 

 

Mr Dragutin Ristić

Mjesto i uloga geodezije u društvenom sistemu informisanja

 

5

 

Dr Njegoslav Vukotić

 

Računanje površina i vrijednosti tabli, "Aproksimacije" i elemenata za iskolčenje parcela džepnim računarima HP-67 i HP-41 cv

 

15

 

Koroman Božidar

Usvojen Zakon o premjeru i katastru nekretnina

 

26

 

Mr Božidar Milišić

Stanje premjera u SR Bosni i Hercegovini početkom 1985.

 

29

 

OSTALE VIJESTI / OTHER NEWS

 

 

Uredništvo

Vijesti iz podružnica

 

31

 

IN MEMORIAM

 

 

Dr Kapetanović Nihad

Prof. Husein Muftić

 

35