GLASNIK

Broj 23 / No. 23 

Godina / Vol. 20

Datum izdavanja / Date of publishing:
 

Oktobar, 1986 / October, 1986

Izdavač / Publisher:

Savez geodetskih inženjera i geometara Bosne i Hercegovine
(Obala 21, 71000 Sarajevo, Socijalistička Republika Bosna i Hercegovina)
 

Association of Geodetic Engineers and Surveyors of Bosnia and Herzegovina
(Obala 21, 71000 Sarajevo, Socialist Republic of Bosna i Hercegovina)

Glavni i odgovorni urednik / In Chief Editor:

 

Prof.dr Smail Pašalić, dipl.inž.geod.

SADRŽAJ / CONTENTS

     

Strana / Page

 

Zakon o premjeru i katastru nekretnina (Sl. list SR BiH 22/84 str. 649)

 

5

 

Zakon o premjeru i katastru zemljišta (Sl. list SR BiH 14/78 str. 516)

 

55

 

Zakon o katastru komunalnih uređaja (Sl. list SR BiH 21/77 str. 654)

 

81

 

Zakon o naknadama za korišćenje podataka i vršenje usluga u oblasti premjera i katastra nekretnina (Sl. list SR BiH 35/85 str. 1085)

 

89

 

Odluka o visini naknada za korišćenje podataka premjera i katastra nekretnina (Sl. list SR BiH 38/85 str. 1208)

 

92

 

Tarifa naknada za korišćenje podataka premjera, katastra nekretnina, katastra zemljišta i vršenja usluga (Sl. list SR BiH 38/85 str. 1209)

 

93

 

Zakon o komasaciji (Sl. list SR BiH 24/85 str. 809)

 

98

 

Zakon o eksproprijaciji (Sl. list SR BiH 19/77 str. 548)

 

125

 

Zakon o izmjenama i dopunama zakona o eksproprijaciji (Sl. list SR BiH 18/86 str. 557)

 

148

 

Zakon o utvrđivanju katastarskog prihoda (Sl. list SR BiH 1/78 str. 14)

 

164

 

Zakon o arondaciji (Sl. list SR BiH 6/78 str. 181)

 

170

 

Zakon o uzurpacijama (Sl. list SR BiH 6/78 str. 185)

 

181

 

Zakon o prometu nepokretnosti (Sl. list SR BiH 38/78 str. 1441)

 

194

 

Zakon o pravu svojine na poslovnim zgradama i poslovnim prostorijama (Sl. list SR BiH 23/79 str. 845 i 26/86 str. 897)

 

207

 

Zakon o zakupu poslovnih zgrada i prostorija (Sl. list SR BiH 33/77 str. 924)

 

214

 

Uredba o načinu čuvanja i korišćenja podataka premjera i katastra nekretnina (Sl. list SR BiH 12/85 str. 453)

 

225

 

Zakon o svojini na dijelovima zgrada (Sl. list SR BiH 35/77 str. 1049)

 

231

 

Zakon o građevinskom zemljištu (Sl. list SR BiH 34/86 str. 1113)

 

239