POCETNA STRANA / HOME

GEODETSKI GLASNIK / GEODETIC COURIER

ARHIVA / ARCHIVE

O NAMA / ABOUT US

UPUTSTVO ZA AUTORE / GUIDELINES FOR AUTHORS

 

 

 

GEODETSKI GLASNIK

Broj 24 / No. 24 

Godina / Vol. 21

Datum izdavanja / Date of publishing:
 

Juni, 1987 / June, 1987

Izdavač / Publisher:

Savez geodetskih inženjera i geometara Bosne i Hercegovine
(Obala 21, 71000 Sarajevo, Socijalistička Republika Bosna i Hercegovina)
 

Association of Geodetic Engineers and Surveyors of Bosnia and Herzegovina
(Obala 21, 71000 Sarajevo, Socialist Republic of Bosna i Hercegovina)

Glavni i odgovorni urednik / In Chief Editor:

 

Prof.dr Smail Pašalić, dipl.inž.geod.

SADRŽAJ / CONTENTS

     

Strana / Page

 

ČLANCI / ARTICLES

 

 

Smail Pašalić, Fadil Hodžić, Zlatko Mičić

 

Obilježavanje niskopa (tunela) u rudniku "Breza" u Brezi

 

4

 

Nihad Kapetanović

 

Izravnanje poligonog vlaka proizvoljnog oblika čije su strane mjerene elektronskim daljinomjerom

 

22

 

Mihajlo Lojpur

Izlaganje na javni uvid podataka o nekretninama i utvrđivanje prava na nekretninama

 

38

 

Jasmin Imamović

Evidencije nekretnina i prava na nekretninama u Bosni i Hercegovini od XV vijeka do danas

 

52

 

Smail Pašalić

Određivanje nulte linije slijeganja terena

 

57

 

Šeho Zimić

Analiza izravnanja trigonometrijske mreže grada Brčkog

 

60

 

Dedo Karabeg

Savjetovanje o katastru nekretnina

  

66

 

VIJESTI / NEWS

 

 

Blagoje Tunguz

Kuća geodeta

 

69

 

Uredništvo

Dodjela društvenih priznanja u 1985. godini

 

71

 

IN MEMORIAM

 

 

Ismet Sadović

Gojko Krunić, geometar

 

72

 

Muhamed Dervišić

Salih Jalovčić, inž. geod.

 

74