GEODETSKI GLASNIK

Broj 25 / No. 25 

Godina / Vol. 21

Datum izdavanja / Date of publishing:
 

Decembar, 1987 / December, 1987

Izdavač / Publisher:

Savez geodetskih inženjera i geometara Bosne i Hercegovine
(Obala 21, 71000 Sarajevo, Socijalistička Republika Bosna i Hercegovina)
 

Association of Geodetic Engineers and Surveyors of Bosnia and Herzegovina
(Obala 21, 71000 Sarajevo, Socialist Republic of Bosna i Hercegovina)

Glavni i odgovorni urednik / In Chief Editor:

 

Prof.dr Smail Pašalić, dipl.inž.geod.

SADRŽAJ / CONTENTS

     

Strana / Page

 

ČLANCI / ARTICLES

 

 

Smail Pašalić

Srednje greške koordinata geodetskih mreža i njihov praktični smisao

 

4

 

Nihad Kapetanović

 

Izravnanje ispruženih poligonih vlakova čije su strane mjerene elektronskim daljinomjerom

 

14

 

Faruk Selesković, Fadil Hodžić

Ispitivanje u svrhu određivanja optimalne visine biljega

 

24

 

Faruk Selesković, Enisa Selesković

Fotogrametrijsko snimanje sahat-kule u Banja Luci

 

35

 

Zdravko Galić

Jedna mogućnost povećanja algoritamske efikasnosti kod izravnanja geodetskih mreža

 

42

 

Šeho Zimić

Obnova trigonometrijske tačke prvog reda na Bjelašnici

 

47

 

Sulejman Pašalić

Dimenzije srednjih grešaka i težina kod raznorodnih mjerenja

 

55

 

Blagoje Tunguz

Generalizacija u kartografiji

 

60

 

Vladimir Lukić

Osvrt na savjetovanje o planiranju i vrednovanju geodetskih radova

 

68

 

VIJESTI / NEWS

 

 

Antonija Okić

Izvještaj sa skupštine SGIG-a BiH

 

71

 

Sana Karamehmedović

25 godina rada Geodetskog zavoda u Sarajevu

 

74

 

NOVE KNJIGE / NEW BOOKS

 

 

Nihad Kapetanović

Prof. dr Abdulah Muminagić: Viša geodezija II

 

76

 

Nihad Kapetanović

doc. dr. Njegoslav Vukotić: Geodetski priručnik-instrumenti

 

76

 

IN MEMORIAM

 

 

Ismet Aganović

Mehmed Krzić - Meša

 

78