POCETNA STRANA / HOME

GEODETSKI GLASNIK / GEODETIC COURIER

ARHIVA / ARCHIVE

O NAMA / ABOUT US

UPUTSTVO ZA AUTORE / GUIDELINES FOR AUTHORS

 

 

 

GEODETSKI GLASNIK

Broj 26 / No. 26 

Godina / Vol. 22

Datum izdavanja / Date of publishing:
 

Decembar, 1988 / December, 1988

Izdavač / Publisher:

Savez geodetskih inženjera i geometara Bosne i Hercegovine
(Obala 21, 71000 Sarajevo, Socijalistička Republika Bosna i Hercegovina)
 

Association of Geodetic Engineers and Surveyors of Bosnia and Herzegovina
(Obala 21, 71000 Sarajevo, Socialist Republic of Bosna i Hercegovina)

Glavni i odgovorni urednik / In Chief Editor:

 

Prof.dr Smail Pašalić, dipl.inž.geod.

SADRŽAJ / CONTENTS

     

Strana / Page

 

ČLANCI / PAPERS

 

 

Nihad Kapetanović

Srednja greška koordinata proizvoljne tačke u vlaku

 

4

 

Smail Pašalić

 

Ispitivanje i kontrola stabilnosti tačaka u geodetskim mrežama

 

12

 

Njegoslav Vukotić, Šeho Zimić, Anđa Zimić

 

Primjena trigonometrijskog nivelmana u određivanju visina gradske poligonske mreže

 

18

 

Mladen Lero

Računanje elemenata za projektovanje i iskolčavanje krivina oblika klotoide i kubne parabole

 

30

 

Smail Pašalić

Grafički prikaz izravnanja mreže pomoću jednostrukog i dvostrukog minimuma

 

48

 

Zdravko Galić

Komparativna analiza jedne klase programskih jezika za PC računare

 

53

 

Eldin Đonlagić

Određivanje astronomskih latituda na tačkama lokalnog profila na području Sarajeva

 

60

 

TERMINOLOGIJA / TERMINOLOGY

 

 

Smail Pašalić

Prijedlog za promjenu naziva srednje greške jedinice težine

 

70

 

VIJESTI / NEWS

 

 

Nihad Kapetanović

Savjetovanje "Inženjerska geodezija"

 

73

 

Antonija Okić

Prvi susret geodeta SR BiH - Vlašić 1988.

 

75