GLASNIK

Broj 29 / No. 29 

Godina / Vol. 24

Datum izdavanja / Date of publishing:
 

Decembar, 1991 / December, 1991

Izdavač / Publisher:

Savez geodetskih inženjera i geometara Bosne i Hercegovine
(Obala 21, 71000 Sarajevo, Socijalistička Republika Bosna i Hercegovina)
 

Association of Geodetic Engineers and Surveyors of Bosnia and Herzegovina
(Obala 21, 71000 Sarajevo, Socialist Republic of Bosna i Hercegovina)

Glavni i odgovorni urednik / In Chief Editor:

 

Prof.dr. Smail Pašalić, dipl.ing.geod.

SADRŽAJ / CONTENTS

     

Strana / Page

 

Smail Pašalić

Stroga ocjena tačnosti pri izravnanju jedne triangulacione tačke

5

 

Zdravko Galić

Analiza struktura podataka kod izravnanja triangulacionih mreža

12

 

Vladimir Lukić

Katastar nekretnina u funkciji reprivatizacije

21

 

Mustafa Begić

Reprivatizacija

29

 

Smail Pašalić

Srednja normirana greška i njena dimenzija

39

 

Eldin Đonlagić

Mogućnost primjene azimutalnih metoda geodetske astronomije za određivanje elemenata ekscentričnog signala triangulacionih tačaka

45

 

Mladen Lero

Svođenje mjerenih dužina sa fizičke površine Zemlje na prijekcionu ravan i uticaj nesvođenja na neke geodetske radove

52

 

 

 

 

VIJESTI

 
 

Edib Rondić

Međunarodna saradnja u okviru grupe zemalja HEKSAGONALE

58

 

Savez GIG-a BiH

Skupština Saveza geodetskih inženjera i geometara BiH

60

 

Zdravko Galić

Novi prorektor, doktori, magistri i specijalisti

69

 

Lazo Sikimić

Savjetovanje o reprivatizaciji, uspostavljanju katastra nekretnina i rješavanju imovinsko-pravnih odnosa

71

 

Savez GIG-a BiH

Četvrti susreti geodetskih inženjera i geometara BiH

73

 

 

 

 

PREGLED STRUČNE ŠTAMPE

 

 

Mirsad Bakšić

Frančula N., Vučetić N., Petrović S.: Bibliografija Geodetskog lista

75

 

Faruk Selesković

Braum F.: Orijentacija na stereoinstrumentima

77

 

Edib Rondić

Lukić V., Begić M., Imamović J.: Teorijski i praktični komentar Zakona o premjeru i katastru nekretnina

78

 

Edib Rondić

Vukotić Nj.: Sfera

80

 

Božidar Milišić

Pravilnik o snimanju detalja i Pravilnik za izradu planova i računanje površina

81

 

Saradnicima

85