GLASNIK

Broj 30 / No. 30 

Godina / Vol. 28

Datum izdavanja / Date of publishing:
 

Novembar, 1994 / November, 1994

Izdavač / Publisher:

Savez geodetskih inženjera i geometara Bosne i Hercegovine
(Obala 21, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina)
 

Association of Geodetic Engineers and Surveyors in Bosnia and Herzegovina
(Obala 21, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina)

Glavni i odgovorni urednik / In Chief Editor:

 

Prof.dr. Smail Pašalić, dipl.ing.geod.

SADRŽAJ / CONTENTS

     

Strana / Page

 

Uredništvo

Uz ovaj broj Geodetskog glasnika

4

 

Mustafa Begić

Organizacija geodetske djelatnosti Republike Bosne i Hercegovine

5

 

Enisa Selesković

Terestrička fotogrametrija u obnovi građevinskih i arhitektonskih objekata

14

 

Nihad Kapetanović,     Mustafa Mehmedagić

Stanje kadrova u geodetskoj struci i prijedlozi za daljnji razvoj

19

 

Mirsad Bakšić

Premjer u programskim zadacima

24

 

Radovan Nježić

Rezultati i iskustva geotopografske podrške OS u toku agresije na RBiH

33

 

Šućrija Sarić

Mogućnosti primjene savremenih fotogrametrijskih metoda

40

 

Tomislav Krzyk

Dokumentaciona osnova u prostornom planiranju

43

 

Halil Isaković

Određivanje državne granice

46

 

Vladimir Ivičević

Konverzija podataka zemljišta iz “Energoinvestove” aplikacije “Katastar zemljišta” u standardne formate baze podataka

49

 

Derviš Subašić

Stanje radova uspostave katastra nekretnina na području RBiH i opredjeljenja za naredni period

55

 

Safet Širić, Amir Selimović

DP “Hidrogradnja” Sarajevo prije agresije Srbije i Crne Gore na Republiku Bosnu i Hercegovinu

57

 

Munira Zahiragić,            Asim Mulić

Registar prostornih jedinica Državnog zavoda za statistiku u funkciji obnove i izgradnje Republike Bosne i Hercegovine

62

 

Edina Spahić, Alija Kukić

Geodezija u inženjerstvu u ratnim uslovima

65

 

Zavod za izgradnju grada Sarajevo

Katastar komunalnih uređaja: Informacija

68

 

Fuad Tahirović 

Predložene teze za savjetovanje aplicirane u Travničkom okrugu

70

 

Safet Čampara

Stanje radova premjera i mogućnosti korištenja podataka započetog premjera

75

 

Redakcioni odbor

Zaključci sa Prvog savjetovanja Geodetskih inženjera i geometara Bosne i Hercegovine na temu “Geodetska djelatnost u obnovi i izgradnji zemlje”

77

 

Savez Geodetskih inženjera i geometara Bosne i Hercegovine

Sponzor savjetovanja

81

 

U žiži

82

 

 

 

 

In memoriam

 

 

Himzo Drakovac

Suljević Alija, geod.inž.

83

 

Derviš Subašić

Lendo (Ćamila) Elmedin

84

 

Mustafa Begić

Mustafa Đozić - Egber

85

 

Mirsad Bakšić

Rondić (Kambera) Edib, dipl.inž.geod.

87

 

N. Arkoš

Stojaković (Dimitrija) Dušan, dipl.inž.geod.

89

 

Faruk Filipović

Milišić (Ivana) Antun, dipl.inž.geod.

90

 

Ismet Aganović

Un.prof. Tadić (Ivana) Fabijan, dipl.inž.geod.

92

 

Salih Kabil

Mulabdić Nedžib - geodeta

94

 

Faruk Filipović

Sijerčić (Hajdara) Sinan

95

 

 

 

 

Saradnicima

97