GEODETSKI GLASNIK

Broj 34 / No. 34

Godina / Vol. 34

ISSN: 1512-6102

 

Datum izdavanja / Date of publishing:
 

Decembar, 2000. / December, 2000.

Izdavač / Publisher:

Savez udruženja građane geodetske struke Bosne i Hercegovine
(Stjepana Tomića 1/III, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina)
 

Union of Associationa of Geodetic Professionals in Bosnia and Herzegovina
(Stjepana Tomica 1/III, 71000 Sarajevo, Bosnia and Herzegovina)

Glavni i odgovorni urednik / In Chief Editor:

Prof.dr. Nihad Kapetanović, dipl.inž.geod.

SADRŽAJ / CONTENTS

     

Strana / Page

 

 

 

 

NAUČNI I STRUČNI RADOVI / SCIENTIFIC AND PROFESSIONAL PAPERS

 

 

Miljenko Lapaine

Prijenos prostornih podataka

 

5

 

Admir Mulahusić

 

Daljinska istraživanja

 

15

 

Nedžad Pašalić

Određivanje parametara za transformaciju koordinata sa Besselovog elipsoida na elipsoid WGS-84

 

23

 

Fadil Hodžić

Komparator i kalibracija daljinomjera

 

33

 

VIJESTI / NEWS

 

 

Faruk Selesković

 

Simpozij perspektive Geodezije u jugoistočnoj Evropi

49

 

Medžida Mulić 

 

Predavanja gostujućih profesora

51

 

Nihad Kapetanović 

 

Predavanje o digitalnim nivelirima

51

 

Faruk Selesković

 

XIX Kongres internacionalnog društva za fotogrametriju i daljinsko istraživanje

 

52

 

Eldin Đonlagić 

 

Realizacija GPS kampanje “BIHREF 2000”

53

 

Medžida Mulić

 

Izvještaj o WORKSHOP ON RTK GPS

57

 

Mustafa Begić  

 

“115 godina Katastra Zemljišta Bosne i Hercegovine”

59

 

Nihad Kapetanović 

 

Informacija o postdiplomskom studiju na Građevinskom fakultetu u Sarajevu

62

 

Eldin Đonlagić

 

Donacija vrijedna pažnje

63

 

Fadil Hodžić

 

Studij na Geodetskom odsjeku Građevinskog fakulteta u Sarajevu

64

 

IN MEMORIAM

 

 

A. Selimović

Širić Safet, geometar

 

65

 

Šućrija Sarić

Fljamur (Faika) Gagani, dipl.inž.geod.

 

66

 

A. Ć.

 

Islamović Husein, geometar

67

 

Dedo Karabeg

Fehim Behlilović, dipl.inž.geod.

 

68

 

Mustafa Begić

 

Kuzmanović (Vaso) Petar 1911.-2000.

70

 

J. Benaček

 

Romano Majer

71

 

OSTALO / OTHER

 

 

Uredništvo

SARADNICIMA

 

72

 

Uredništvo

Novogodišnja čestitka

 

73

 

GeoWILD-Sa

Reklama Leica instrumenata

 

(zadnje korice)