GEODETSKI GLASNIK

Broj 35 / No. 35

Godina / Vol. 35

ISSN: 1512-6102

 

Datum izdavanja / Date of publishing:
 

Decembar 2001.

Izdavač / Publisher:

Savez udruženja građane geodetske struke Bosne i Hercegovine
(Meše Selimovića 69, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina)
 

Union of Associations of Geodetic Professionals in Bosnia and Herzegovina
(Mese Selimovica 69, 71000 Sarajevo, Bosnia and Herzegovina)

Glavni i odgovorni urednik / In Chief Editor:

prof.dr Nihad Kapetanović

SADRŽAJ / CONTENTS

     

Strana / Page

 

 

 

 

ČLANCI / PAPERS

 

 

Mustafa Begić

Nekretnine u registrima

 

5

 

Admir Mulahusić, Mihajlo Krmpotić

Kreiranje i izbor najpovoljnijeg digitalnog modela terena

 

12

 

Tomislav Krzyk

Nivelmanske mreže viših redova i vertikalni datum na području Bosne i Hercegovine

 

22

 

Miljenko Lapaine

Katastar u Hrvatskoj - pregled

 

35

 

VIJESTI / NEWS

 

 

Miljenko Lapaine

Ivka Kljajić, magistrica geodezije

 

47

 

Faruk Selesković

Konferencija o geografskim nazivima

 

49

 

Andrija Pastuhović

Ekskurzija u Španiju

 

50

 

Mišo Lojpur

50 godina mature

 

52

 

Admir Mulahusić

Peta konferencija o optičkim 3-D mjernim tehnikama

 

54

 

Miljenko Lapaine

GIS Polonia 2001

 

56

 

Fuad Bilajac

40 godina rada Udruženja geodetskih inženjera i geometara Tuzlanskog kantona

 

62

 

Faruk Selesković

Savjetovanje g-Slovenija v e-Evropi

 

64

 

Fadil Hodžić

Studij na Geodetskom odsjeku Građevinskog fakulteta u Sarajevu

 

67

 

Faruk Selesković

Formiranje Komisije za geodeziju i geoinformatiku ANU BiH

 

68

 

Faruk Selesković

Osnivanje Instituta za geodeziju i geoinformatiku, Odsjek za geodeziju - Odsjek za geodeziju i geoinformatiku

 

68

 

IN MEMORIAM

 

 

Kolektiv Geodetskog zavoda Sarajevo

Benaček Jan - Jovo

69

 

Radmilo Perišić

Nikolić Dobrilo, geometar

 

70

 

Nihad Kapetanović

Prof.dr Abdulah Muminagić

 

71

 

Mustafa Begić

Salih Kabil - geodeta

 

75

 

Sulejman Hadžiahmetović

Hakija Bičević, dipl.inž.agr.

 

77

 

Faruk Selesković

Prof. Faruk Filipović

 

78

 

Drljević - Perišić

Jokanović Sekula

 

80

 

Rado Fazlić

Hidajet Pozderac, inž. geodezije

 

81

 

Hakija Abaza

Ustavdić ing. Fuad

 

82

 

OSTALO / OTHER

 

 

Uredništvo

Uočene greške u Geodetskom glasniku broj 34

Saradnicima 

 

83

 

GeoWild d.o.o. Sarajevo

Reklama Leica instrumenata

 

z.kor.