GEODETSKI GLASNIK

Broj 36 / No. 36

Godina / Vol. 37

ISSN: 1512-6102

 

Datum izdavanja / Date of publishing:
 

April, 2003.

Izdavač / Publisher:

Savez udruženja građane geodetske struke Bosne i Hercegovine
(Meše Selimovića 69, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina)
 

Union of Associations of Geodetic Professionals in Bosnia and Herzegovina
(Meše Selimovića 69, 71000 Sarajevo, Bosnia and Herzegovina)

Glavni i odgovorni urednik / In Chief Editor:

Dr.sc. Nihad Kapetanović, dipl.inž.geod.

SADRŽAJ

     

Strana / Page

ČLANCI

 

 

Jasmin Taletović

Istraživanje tačnosti i pouzdanosti obrade GPSmjerenja s različitim softverima kao funkcija dužine vektora i vremena mjerenja

 

5

 

Mustafa Begić

 

Premjeri i katastri zemljišta općine i grada Tuzla

 

24

 

Halil Isaković

Magnetsko polje Zemlje

 

35

 

VIJESTI

 

  Nihad Kapetanović Jasmin Taletović, magistar geodezije

43

 

Admir Mulahusić

Međunarodni Simpozijum ISPRS-a, Komisija III

 

46

  Admir Mulahusić

Društvo geodeta Kantona Sarajevo (DGKS)

 

48

 

Fadil Hodžić

Studij na Odsjeku za geodeziju i geoinformatiku Građevinskog fakulteta u Sarajevu

 

51

 

IN MEMORIAM

 

  Avdo Arnautlija 

Munib Drljević - geometar 

 

52

  Abaza- Drljević

Jakubik Rajmund 

 

53

  Sead Hasanbegović

Džemal Aganović, inž. geodezije 

 

54

  Ehlimana Uzunović

Sarhatlić Ahmed - Hamo 

 

55

  Esad Drljević

Čampara Safet

 

56

  Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo.

Mersija Kukavica, geometar 

 

57

 

OSTALO

 

  Uredništvo Saradnicima 

58

 

GeoWild- Sa

Reklama Leica instrumenata

 

z.kor.