GEODETSKI GLASNIK

Broj 37 / No. 37

Godina / Vol. 37

ISSN: 1512-6102

 

Datum izdavanja / Date of publishing:
 

Decembar, 2003.

Izdavač / Publisher:

Savez udruženja građane geodetske struke Bosne i Hercegovine
(Meše Selimovića 69, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina)
 

Union of Associations of Geodetic Professionals in Bosnia and Herzegovina
(Meše Selimovića 69, 71000 Sarajevo, Bosnia and Herzegovina)

Glavni i odgovorni urednik / In Chief Editor:

Dr.sc. Nihad Kapetanović, dipl.inž.geod.

SADRŽAJ

     

Strana / Page

ČLANCI

 

 

Mensur Omerbašić

2D Rieman-Christoffel tenzor Гkij zakrivljenosti prostora iz 3D prostora korištenjem specijalizirane permutacijske scheme

 

5

 

Medžida Mulić

 

Ispitivanje tačnosti vektora GPS mreže BIHREF 98 računanih u Wave modulu GPSURVEY softvera

 

13

  Vehbija Malanović

Veze između koordinata i koordinatnih sistema 

 

28

  Džanina Omićević

Komparacija matematičkih osnova karata razmjere 1:50 000 u izdanju NATO-a i karte 1:25 000 izdanje VGI

 

40

 

Admir Mulahusić

Kamere u fotogrametriji  

 

53

 

VIJESTI

 

  Zdravko Galić 30 godina Odsjeka za geodeziju Građevinskog fakulteta u Sarajevu

59

 

Nihad Kapetanović

Doktorirao Ismail Kabashi

81

  Nihad Kapetanović Doktorirao Mensur Omerbašić

83

  Nihad Kapetanović

Magistrirala Medžida Mulić

 

86

 

Fadil Hodžić

Studij na Odsjeku za geodeziju Građevinskog fakulteta u Sarajevu

 

89

 

IN MEMORIAM

 

  Fadil Hodžić

Kević Ferdinand - Ferdo 

90

  Anđelko Gaco

Grahić Rizah - Rizo 

 

91

  Zdravko Galić

Selesković Faruk 

92

  Šućrija Sarić

Drljević Esad 

96

 

OSTALO

 

  Uredništvo Saradnicima 

97

 

BIBLIOGRAFIJA GEODETSKOG GLASNIKA 1967-2003

 

    Posveta 

99

  Nihad Kapetanović, Mustafa  Begić, Fadil Hodžić Predgovor 

100

  Mustafa Begić, Fadil Hodžić O savezu, izdavaču, Glasniku i uredništvu

101

  Fadil Hodžić O Bibliografiji

114

  Fadil Hodžić Prikazi po disciplinama

116

  Fadil Hodžić Indeks autora

139

 

REKLAME

 

  GTS d.o.o. Reklama Trimble

z.k.u

  GeoWILD-Sa Reklama Leica

z.k.v