GEODETSKI GLASNIK

Broj 38 / No. 38

Godina / Vol. 39

ISSN: 1512-6102

 

Datum izdavanja / Date of publishing:
 

Juni 2005

Izdavač / Publisher:

Savez udruženja građane geodetske struke Bosne i Hercegovine
(Meše Selimovića 69, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina)
 

Union of Associationa of Geodetic Professionals in Bosnia and Herzegovina
(Mese Selimovica 69, 71000 Sarajevo, Bosnia and Herzegovina)

Glavna i odgovorna urednica / In Chief Editor:

Mr.sc.Medžida Mulić, dipl.inž.geod.

SADRŽAJ / CONTENTS

     

Strana / Page

NAUČNI I STRUČNI RADOVI / SCIENTIFIC AND PROFESSIONAL PAPERS

 

 

SUGGSBiH

PROŠIRENA SJEDNICA PRESJEDNIŠTVA

 

5

 

Slobodanka Ključanin

IZRADA DIGITALNE KARTEZA POTREBE ŠUMARSTVA

 

8

 

Nedim Tuno

ANALIZA TAČNOSTI MJERENJA PRAVACA ELEKTRONSKIM TEODOLITOM

 

14

 

Mustafa Begić

PREDMET PRAVA VLASNIŠTVA

 

23

 

Ruža Čeliković

 

TAČNOST ODREĐIVANJA VERTIKALNIH POMJERANJA U GRADU TUZLI

36

 

Halil Isaković, Fahrudin Kulenović

ODREĐIVANJE PRAVOUGLIH GAUS-KRIGEROVIH KOORDINATA PRELOMNIH TAČAKA GRANIČNE LINIJE DRŽAVNE GRANICE BIH NA AUSTROUGARSKIM PLANOVIMA RAZMJERE 1:6250

 

47

 

 

NOVOSTI IZ NAUKE I STRUKE / SCIENTIFIC AND PROFESSIONAL NEWS

 

 

Galić Zdravko

 

U POVODU OBILJEŽAVANJA 30 GODIŠNJICE STUDIJA NA ODSJEKU ZA GEODEZIJU GRAĐEVINSKOG FAKULTETA U SARAJEVU

 

63

 

Admir Mulahusić

 

KARTOGRAFIJA GEOINFORMACIJE I NOVE TEHNOLOGIJE

66

 

Nedim Tuno

 

MODERNIZACIJA NASTAVNOG PROCESA NA ODSJEKU ZA GEODEZIJU GRAĐEVINSKOG FAKULTETA

66

 

Admir Mulahusić

 

MODERNE GI TEHNOLOGIJE I E-KATASTAR

68

 

OBRAZOVANJE / EDUCATION

 

 

Hodžić Fadil

STUDIJ NA ODSJEKU ZA GEODEZIJU GRAĐEVINSKOG FAKULTETA U SARAJEVU

 

71

 

PREGLED KNJIGA, STRUČNE LITERATURE I SOFTVERA / PRESENTATIONS OF BOOKS, JOURNALS AND SOFTWARE

 

 

IN MEMORIAM

 

 

Fadil Hodžić

SJEĆAMO SE NAŠIH DRAGIH PROFESORA I KOLEGA

 

72

 

Fadil Hodžić

Muhamed Kukavica, geometar  

 

73

 

Dedo Karabegović

Mile Glavaš, geometar

 

74

 

OSTALO / OTHER

 

 

GeoWild Sarajevo

REKLAME