GEODETSKI GLASNIK

Broj 39 / No. 39

Godina / Vol. 41

ISSN: 1512-6102

 

Datum izdavanja / Date of publishing:
 

Oktobar 2007

Izdavač / Publisher:

Savez udruženja građane geodetske struke Bosne i Hercegovine
(Meše Selimovića 69, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina)
 

Union of Associationa of Geodetic Professionals in Bosnia and Herzegovina
(Mese Selimovica 1/III, 71000 Sarajevo, Bosnia and Herzegovina)

Glavna i odgovorna urednica / In Chief Editor:

Mr.sc.Medžida Mulić, dipl.inž.geod.

SADRŽAJ / CONTENTS

     

Strana / Page

NAUČNI I STRUČNI RADOVI / SCIENTIFIC AND PROFESSIONAL PAPERS

 

 

Esad Vrce

KVALITET GEODETSKE MREŽE

 

5

 

Admir Mulahusić

KREIRANJE TEMATSKIH KARATA NA OSNOVU SATELITSKIH SNIMAKA

 

22

 

Džanina Omićević

INTEROPERABILNOST PROSTORNIH PODATAKA

 

30

 

Nedim Tuno

POLINOMSKA TRANSFORMACIJA U GEOREFERENCIRANJU

 

38

   Ruža Čeliković, Rusmir Salihović GPS MJERENJA NA BRANI "DIVKOVIĆI - PLANE"

47

 

Mustafa Begić

GEODETSKA SLUŽBA BOSNE I HERCEGOVINE

 

53

 

 

NOVOSTI IZ NAUKE I STRUKE / SCIENTIFIC AND PROFESSIONAL NEWS

 

 

 

 

 

 

Nedim Tuno

 

INTERGEO EAST 2006

77

 

Jasmin Taletović

 

OPTICAL 3D MEASUREMENT TECHNIQUES

79

 

OBRAZOVANJE / EDUCATION

 

 

Nihad Kapetanović

ADMIR MULAHUSIĆ, MAGISTAR TEHNIČKIH NAUKA

 

84

 

Nihad Kapetanović ESAD VRCE, MAGISTAR TEHNIČKIH NAUKA

87

 

Džanina Omićević

PREGLED UPISA NA GEODETSKOM ODSJEKU GRAĐEVINSKOG FAKULTETA U SARAJEVU

 

99

 

PREGLED KNJIGA, STRUČNE LITERATURE I SOFTVERA / PRESENTATIONS OF BOOKS, JOURNALS AND SOFTWARE

 

 

Asim Bilajbegović

RECENZIJA "FOTOGRAMETRIJA 1. DIO" KARL KRAUS

 

81

 

Nihad Kapetanović

MJERENJE DUŽINA ELEKTRONSKIM DALJINOMJERIMA

 

90

 

IN MEMORIAM

 

 

Tomislav Krzyk

DVADESETA OBLJETNICA SMRTI PROF. DR. EDUARDA IMHOFA

 

91

 

Nihad Kapetanović

Fadil Hodžić, inž.geod.

 

93

 

Đuzo Fahrudin

Izet Arnaut, dipl.inž.geod.

 

95

 

Admir Mulahusić

doc. dr. Omerović Fadil, dipl.inž.geod., dipl.geogr.

 

97

 

Ferid Durmišević

Haseljić Mehmed, dipl.inž.geod.

 

97

 

OSTALO / OTHER

 

 

Institut za geodeziju i geoinformatiku Građevinskog fakulteta u Sarajevu

Gauss d.o.o. Tuzla

REKLAME