Časopis Saveza udruženja građana geodetske struke u Bosni i Hercegovini

Journal of the Union of Associations of Geodetic Professionals in Bosnia and Herzegovina

Prvi štampani broj časopisa objavljen je 1967. godine. Elektronsko izdanje časopisa objavljuje se na internetu od 2011. godine.

 

The first printed issue of the journal was published in 1967. Electronic edition of the journal is published on the internet since 2011.

GEODETSKI GLASNIK
UDK 528  /  ISSN: 1512-6102  /  ISSN 2233-1786 Online
POČETNA / HOME

O ČASOPISU / ABOUT THE JOURNAL

AKTUELNI BROJ / CURRENT ISSUE

ARHIVA / ARCHIVE

IMPRESUM / IMPRESSUM

UPUTSTVO ZA AUTORE / GUIDELINES FOR AUTHORS

 

 

GEODETSKI GLASNIK / GEODETIC COURIER

Broj 41 / No. 41

Godina / Year 45

ISSN: 1512-6102

 

Datum izdavanja / Date of publishing:
 

Decembar / December, 2011.

Izdavač / Publisher:

Savez udruženja građana geodetske struke Bosne i Hercegovine
(Stjepana Tomića 1/III, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina)
                                                 
/

Union of Associations of Geodetic Professionals in Bosnia and Herzegovina
(Stjepana Tomica 1/III, 71000 Sarajevo, Bosnia and Herzegovina)

Glavna i odgovorna urednica / In Chief Editor:

Mr.sc./Mr.sc. Medžida Mulić

Na ovoj stranici je dostupan puni tekst časopisa, gdje je omogućen slobodan pristup cijelom sadržaju elektronskog izdanja časopisa. Svi dostupni tekstovi su dokumenti u PDF formatu.

Štampano izdanje časopisa na visokom je grafičkom nivou: sve stranice su u bojama, a papir je vrlo kvalitetan.  Ovo izdanje se distribuira na veliki broj adresa u zemlji i inostranstvu. Za sve informacije o nabavci štampanog izdanja časopisa molimo da nas kontaktirate.

The full text of the journal is available on this page, where you have free access to the entire content of the electronic edition of the journal. All available texts are documents in PDF format.

Printed edition of the journal has a high level of graphics: all pages in color and the paper is of high quality. This edition is distributed to a large number of addresses in the country and abroad. For information about getting a printed edition of the journal, please contact us.

 

 

 

  GEODETSKI GLASNIK god. 45 br. 41 (decembar 2011)

SADRŽAJ CONTENTS

 

     

Strana

 

Medžida Mulić

RIJEČ GLAVNE UREDNICE

 

 

 

 

 

NAUČNI I STRUČNI RADOVI

 

 

Denis Tabučić, Medžida Mulić, Asim Bilajbegović

ISPITIVANJE TAČNOSTI ONLINE BESPLATNIH GNSS PPP SERVISA, KAO FUNKCIJE VREMENA OPAŽANJA I PROTEKLOG VREMENA OD EPOHE MJERENJA DO EPOHE RAČUNANJA

 

5

 

Dževad Krdžalić, Esad Vrce

 

HIBRIDNO IZRAVNANJE GPS I KLASIČNIH TERESTRIČKIH MJERENJA

 

22

 

Jusuf Topoljak, Admir Mulahusić

UZURPACIJA ZEMLJIŠTA

 

33

 

Nedim Tuno, Dušan Kogoj

PRVI OPTIČKI TEODOLITI

 

42

 

Džanina Omićević,  Nedim Tuno

REFORMA STUDIJA GEODEZIJE NA ODSJEKU ZA GEODEZIJU GRAĐEVINSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U SARAJEVU

 

52

 

OSVRTI

 

Adnan Abdić

GEODETSKI RADOVI U PRIVREDI

 

70

 

NOVOSTI IZ NAUKE I STRUKE

 

 

Nedim Tuno

 

JAVNA PREDAVANJA IZ OBLASTI VIŠE GEODEZIJE NA GRAĐEVINSKOM FAKULTETU U SARAJEVU

73

 

Slobodanka Ključanin

 

25-TA MEĐUNARODNA KARTOGRAFSKA KONFERENCIJA

74

 

OBRAZOVANJE

 

 

Zikrija Avdagić

JUSUF TOPOLJAK, MAGISTAR TEHNIČKIH NAUKA

 

75
 

Jusuf Topoljak

PREGLED DIPLOMIRANJA NA ODSJEKU ZA GEODEZIJU GRAĐEVINSKOG FAKULTETA U SARAJEVU

 

77

 

PREGLED KNJIGA, STRUČNE LITERATURE I SOFTVERA

 

 

Almir Karabegović

OSNOVI GEOINFORMACIJA

 

81

 

Jusuf Topoljak

IZ DRUGIH GEODETSKIH ČASOPISA

 

83

 

IN MEMORIAM

 

 

Alma Karamustafić

Avdo Hajrić, dipl.inž.geod.

 

87

 

OSTALO 

 

 

 

  Uredništvo

SARADNICIMA

 

88