Časopis Saveza udruženja građana geodetske struke u Bosni i Hercegovini

Journal of the Union of Associations of Geodetic Professionals in Bosnia and Herzegovina

Prvi štampani broj časopisa objavljen je 1967. godine. Elektronsko izdanje časopisa objavljuje se na internetu od 2011. godine.

 

The first printed issue of the journal was published in 1967. Electronic edition of the journal is published on the internet since 2011.

GEODETSKI GLASNIK
UDK 528  /  ISSN: 1512-6102  /  ISSN 2233-1786 Online
POČETNA / HOME

O ČASOPISU / ABOUT THE JOURNAL

AKTUELNI BROJ / CURRENT ISSUE

ARHIVA / ARCHIVE

IMPRESUM / IMPRESSUM

UPUTSTVO ZA AUTORE / GUIDELINES FOR AUTHORS

 

 

GEODETSKI GLASNIK / GEODETIC COURIER

Broj 42 / No. 42

Godina / Vol. 46

ISSN: 1512-6102, e-ISSN:2233-1786

 

Datum izdavanja / Date of publishing:
 

Juni / June, 2012.

Izdavač / Publisher:

Savez udruženja građana geodetske struke Bosne i Hercegovine
(Stjepana Tomića 1/III, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina)
                                                 
/

Union of Associations of Geodetic Professionals in Bosnia and Herzegovina
(Stjepana Tomica 1/III, 71000 Sarajevo, Bosnia and Herzegovina)

Glavna i odgovorna urednica / In Chief Editor:

Dr.sc./Dr.sc. Medžida Mulić

Na ovoj stranici je dostupan puni tekst časopisa, gdje je omogućen slobodan pristup cijelom sadržaju elektronskog izdanja časopisa. Svi dostupni tekstovi su dokumenti u PDF formatu.

Štampano izdanje časopisa na visokom je grafičkom nivou: sve stranice su u bojama, a papir je vrlo kvalitetan.  Ovo izdanje se distribuira na veliki broj adresa u zemlji i inostranstvu. Za sve informacije o nabavci štampanog izdanja časopisa molimo da nas kontaktirate.

The full text of the journal is available on this page, where you have free access to the entire content of the electronic edition of the journal. All available texts are documents in PDF format.

Printed edition of the journal has a high level of graphics: all pages in color and the paper is of high quality. This edition is distributed to a large number of addresses in the country and abroad. For information about getting a printed edition of the journal, please contact us.

 

 

 

  GEODETSKI GLASNIK god. 46 br. 42 (juni 2012)

SADRŽAJ CONTENTS

 

     

Strana

 

Uredništvo

UVODNA RIJEČ

 

 

 

 

 

NAUČNI I STRUČNI RADOVI

 

 

Medžida Mulić, Eldin Đonlagić, Dževad Krdžalić, Asim Bilajbegović

ANALIZA TAČNOSTI VISINA BOSANSKOHERCEGOVAČKE TRIGONOMETRIJSKE MREŽE POMOĆU GPS/EGM PODATAKA

 

 

5

 

Jasmin Taletović, Fahrudin Đuzo, Sead Vojniković , Melisa Ljuša, Hamid Čustović

 

OSNOVNI PRINCIPI, METODOLOŠKI PRISTUP CORINE LAND COVER U BIH I ANALIZA REZULTATA CLC2000 I CLC2006

 

20

 

Zlatko Bogdanovski, Zlatko Srbinoski

REFERENTNA STANICA U OHRIDU KO DIO EVROPSKE PERMANATNE MREŽE (EPN)

33

 

Elma Kurt

 

PRIKUPLJANJE I OBRADA PROSTORNIH PODATAKA U GIS-U ZA POTREBE USPOSTAVE I ODRŽAVANJA JEDINSTVENE EVIDENCIJE I REGISTRA PROSTORNIH JEDINICA

 

44

 

Mustafa Begić

 

GEODETSKA SLUŽBA BOSNE I HERCEGOVINE 1880.-2012

53

 

OSVRTI

 

Admir Mulahusić,

Jusuf Topoljak

45 GODINA GEODETSKOG GLASNIKA

 

106
 

Jusuf Topoljak, Nedim Tuno

PROF. DR. NIHAD KAPETANOVIĆ

112

 

NOVOSTI IZ NAUKE I STRUKE

 

 

Admir Mulahusić, Nedim Tuno

PROJEKAT OBSERVE

 

133

  Tomaž Petek, Anton Prosen

PRVI EUROPSKI DAN GEODETA I GEOINFORMATIKE-SVEČANOST U LJUBLJANI (SLOVENIJA)

 

140

 

Admir Mulahusić

 

JAVNA PREDAVANJA NA ODSJEKU ZA GEODEZIJU GRAĐEVINSKOG FAKULTETA U SARAJEVU

 

144

 

OBRAZOVANJE

 

 

Mirza Ponjavić

SLOBODANKA KLJUČANIN, DOKTOR TEHNIČKIH NAUKA

 

147
 

Asim Bilajbegović

MEDŽIDA MULIĆ, DOKTOR TEHNIČKIH NAUKA

 

149

 

 

Jusuf Topoljak

PREGLED DIPLOMIRANJA NA ODSJEKU ZA GEODEZIJU GRAĐEVINSKOG FAKULTETA U SARAJEVU

153

 

PREGLED KNJIGA, STRUČNE LITERATURE I SOFTVERA

 

 

Jusuf Topoljak

 

BORIS APSEN

156

  Nedim Tuno

 

MENADŽMENT U GEODEZIJI

158

  Dževad Krdžalić

IZ DRUGIH GEODETSKIH ČASOPISA

159

 

PREDSTOJEĆI DOGAĐAJI

 

 

Džanina Omićević

VAŽNIJI DOGAĐAJI IZ STRUKE JUNI-DECEMBAR 2012. GODINE 

162

 

IN MEMORIAM

 

 

Muhamed Šestić

Mihajlo Lojpur, dipl.inž.geod.

 

168

 

Mirsad Bakšić

Muhamed tuno, inž.geod.

 

169

 

Admir Merdžanović

adil šaković, dipl.inž.geod.

 

170

 

Krešimir Frankić

Prof. dr. sc. Klaus-Peter Schwarz 

171

 

OSTALO 

 

 

 

Uredništvo

SARADNICIMA

 

172