Časopis Saveza udruženja građana geodetske struke u Bosni i Hercegovini

Journal of the Union of Associations of Geodetic Professionals in Bosnia and Herzegovina

Prvi štampani broj časopisa objavljen je 1967. godine. Elektronsko izdanje časopisa objavljuje se na internetu od 2011. godine.

 

The first printed issue of the journal was published in 1967. Electronic edition of the journal is published on the internet since 2011.

GEODETSKI GLASNIK
UDK 528  /  ISSN: 1512-6102  /  ISSN 2233-1786 Online
POČETNA / HOME

O ČASOPISU / ABOUT THE JOURNAL

AKTUELNI BROJ / CURRENT ISSUE

ARHIVA / ARCHIVE

IMPRESUM / IMPRESSUM

UPUTSTVO ZA AUTORE / GUIDELINES FOR AUTHORS

 

 

GEODETSKI GLASNIK / GEODETIC COURIER

Broj 44 / No. 44

Godina / Year 47

ISSN: 1512-6102, e-ISSN:2233-1786

 

Datum izdavanja / Date of publishing:
 

Decembar / December, 2013.

Izdavač / Publisher:

Savez udruženja građana geodetske struke Bosne i Hercegovine
(Stjepana Tomića 1/III, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina)
                                                 
/

Union of Associations of Geodetic Professionals in Bosnia and Herzegovina
(Stjepana Tomica 1/III, 71000 Sarajevo, Bosnia and Herzegovina)

Glavna i odgovorna urednica / In Chief Editor:

Doc.dr.sc./Assist.prof.dr.sc. Medžida Mulić

Na ovoj stranici je dostupan puni tekst časopisa, gdje je omogućen slobodan pristup cijelom sadržaju elektronskog izdanja časopisa. Svi dostupni tekstovi su dokumenti u PDF formatu.

Štampano izdanje časopisa na visokom je grafičkom nivou: sve stranice su u bojama, a papir je vrlo kvalitetan.  Ovo izdanje se distribuira na veliki broj adresa u zemlji i inostranstvu. Za sve informacije o nabavci štampanog izdanja časopisa molimo da nas kontaktirate.

The full text of the journal is available on this page, where you have free access to the entire content of the electronic edition of the journal. All available texts are documents in PDF format.

Printed edition of the journal has a high level of graphics: all pages in color and the paper is of high quality. This edition is distributed to a large number of addresses in the country and abroad. For information about getting a printed edition of the journal, please contact us.

 

 

 

  GEODETSKI GLASNIK god. 47 br. 44 (decembar 2013)

SADRŽAJ CONTENTS

 

     

Strana

 

Uredništvo

UVODNA RIJEČ

 

 

 

 

 

NAUČNI I STRUČNI RADOVI

 

 

Asim Bilajbegović, Medžida Mulić

IZBOR OPTIMALNOG VISINSKOG SUSTAVA NA PRIMJERU BUDUĆEG NIVELMANA BOSNE I HERCEGOVINE

 

 

5

 

Admir Mulahusić, Nedim Tuno, Jusuf Topoljak, Džemaila Balić, Edin Hadžiosmanović, Sonja Stanić, Amir Hajdar

 

 

Primjena fotogrametrije i laserskog skeniranja kod zaštite spomenika kulturno historijske baštine

 

 

34

 

Adnan Abdić

OCJENA TAČNOSTI  TERESTRIČKOG I AEROFOTOGRAMETRIJSKI SNIMLJENOG TERENA U PROJEKTOVANJU KORIDORA Vc

58

 

Kemal Arnautović

 

TOPOGRAFSKI ZNACI NA KATASTARSKIM PLANOVIMA AUSTRO - UGARSKOG PREMJERA BOSNE I HERCEGOVINE

72

 

OSVRTI

 

 

Admir Mulahusić, Jusuf Topoljak, Nedim Tuno, Džanina Omićević, Dževad Krdžalić,

Medžida Mulić

 

ČETIRI DECENIJE POSTOJANJA ODSJEKA ZA GEODEZIJU GRAĐEVINSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U SARAJEVU

 

85
 

Medžida Mulić, Admir Mulahusić

 

INTERVJUI S DEKANIMA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U SARAJEVU

 

121

 

NOVOSTI IZ NAUKE I STRUKE

 

 

Esad Mahir

RADIONICA O KOMASACIJI ZEMLJIŠTA U SARAJEVU

 

125

  Nedim Tuno

PREZENTACIJA INSTRUMENATA TOPCON-SOKKIA U SARAJEVU

 

127

 

Nedim Tuno

 

DETALJNE KARTE BOSNE I HERCEGOVINE NA GOOGLE MAPS

 

130

 

Nedim Tuno

 

SVEČANA CEREMONIJA PUŠTANJA U RAD JEDINSTVENOG SOFTVERA za katastar (KATASTAR.BA) I INTERNET PREZENTACIJE KATASTARSKIH PODATAKA FEDERACIJE BIH

 

131

 

Rifet Džaferagić

 

MEĐUNARODNI SAMIT STUDENATA GEODEZIJE - IGSM 2013. WROCLAW

 

132

 

OBRAZOVANJE

 

 

Jusuf Topoljak

PREGLED DIPLOMIRANJA NA ODSJEKU ZA GEODEZIJU GRAĐEVINSKOG FAKULTETA U SARAJEVU

 

136
 

Admir Mulahusić,

Jusuf  Topoljak

NA ODSJEKU ZA GRAĐEVINARSTVO POLITEHNIČKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U ZENICI POČELA NASTAVA IZ PREDMETA GEODEZIJA

 

142

 

 

Jusuf Topoljak,

Džanina Omićević

POSJETA TUNELU VIJENAC

 

145

 

 

Irfan Kereš

 

MATURANTI SREDNJE GRAĐEVINSKO-GEODETSKA ŠKOLE SARAJEVO U ŠKOLSKOJ 2012/13 GODINI

146

 

PREGLED KNJIGA, STRUČNE LITERATURE I SOFTVERA

 

 

Džanina Omićević

 

PRAKTIČNA GEODEZIJA 1

147

  Jusuf Topoljak, Nedim Tuno

 

KONCEPTI MREŽA U GEODETSKOM PREMERU

148

  Dževad Krdžalić

GEODETSKI PREMER - ZBIRKA REŠENIH ZADATAKA

151

 

PREDSTOJEĆI DOGAĐAJI

 

 

Džanina Omićević

VAŽNIJI DOGAĐAJI IZ STRUKE NOVEMBAR - DECEMBAR 2013 GODINE 

152

 

IN MEMORIAM

 

 

Medžida Mulić

Deset godina od smrti prof. dr. sc. Faruka Seleskovića, dipl. inž. geod. (1939-2003)

 

154

 

OSTALO 

 

Uredništvo

UPUTSTVA AUTORIMA

 

156