Časopis Saveza udruženja građana geodetske struke u Bosni i Hercegovini

Journal of the Union of Associations of Geodetic Professionals in Bosnia and Herzegovina

Prvi štampani broj časopisa objavljen je 1967. godine. Elektronsko izdanje časopisa objavljuje se na internetu od 2011. godine.

 

The first printed issue of the journal was published in 1967. Electronic edition of the journal is published on the internet since 2011.

GEODETSKI GLASNIK
UDK 528  /  ISSN: 1512-6102  /  ISSN 2233-1786 Online
POČETNA / HOME

O ČASOPISU / ABOUT THE JOURNAL

AKTUELNI BROJ / CURRENT ISSUE

ARHIVA / ARCHIVE

IMPRESUM / IMPRESSUM

UPUTSTVO ZA AUTORE / GUIDELINES FOR AUTHORS

 

 

GEODETSKI GLASNIK / GEODETIC COURIER

Broj 45 / No. 45

Godina / Year 48

ISSN: 1512-6102, e-ISSN:2233-1786

 

Datum izdavanja / Date of publishing:
 

Decembar / December, 2014.

Izdavač / Publisher:

Savez udruženja građana geodetske struke Bosne i Hercegovine
(Stjepana Tomića 1/III, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina)
                                                 
/

Union of Associations of Geodetic Professionals in Bosnia and Herzegovina
(Stjepana Tomica 1/III, 71000 Sarajevo, Bosnia and Herzegovina)

Glavna i odgovorna urednica / In Chief Editor:

Doc.dr.sc./Assist.prof.dr.sc. Medžida Mulić

Na ovoj stranici je dostupan puni tekst časopisa, gdje je omogućen slobodan pristup cijelom sadržaju elektronskog izdanja časopisa. Svi dostupni tekstovi su dokumenti u PDF formatu.

Štampano izdanje časopisa na visokom je grafičkom nivou: sve stranice su u bojama, a papir je vrlo kvalitetan.  Ovo izdanje se distribuira na veliki broj adresa u zemlji i inostranstvu. Za sve informacije o nabavci štampanog izdanja časopisa molimo da nas kontaktirate.

The full text of the journal is available on this page, where you have free access to the entire content of the electronic edition of the journal. All available texts are documents in PDF format.

Printed edition of the journal has a high level of graphics: all pages in color and the paper is of high quality. This edition is distributed to a large number of addresses in the country and abroad. For information about getting a printed edition of the journal, please contact us.

 

 

 

  GEODETSKI GLASNIK god. 48 br. 45 (decembar 2014)

SADRŽAJ CONTENTS

 

     

Strana

 

Admir Mulahusić

UVODNA RIJEČ

 

 

 

 

 

NAUČNI I STRUČNI RADOVI

 

 

Krešimir Frankić

PROBLEM OPTIMALNIH KARTOGRAFSKIH PROJEKCIJA

 

5

 

Mirko Borisov, Vladimir M. Petrović, Milivoj Vulić

 

VIZUELIZACIJA 3D MODELA GEOPODATAKA I NJIHOVA PRIMJENA

 

29

  Faruk Latifović

IZLAGANJE NA JAVNI UVID PODATAKA O  NEKRETNINAMA I UTVRĐIVANJE PRAVA NA ZEMLJIŠTU U FUNKCIJI USPOSTAVE JEDINSTVENOG REGISTRA ZEMLJIŠTA I PRAVA NA ZEMLJIŠTU U BRČKO DISTRIKTU BIH

 
46
  Amir Hajdar, Sead Kazija, Admir Mulahusić, Dejan Tomović

Google Maps API za izradu interaktivne KARTE SA CILJEM utvrđivanja lokacije

 

63

 

Hasumana Abaza

Kampanje mjerenja apsolutnog i relativnog ubrzanja sile teže u "Osnovnoj gravimetrijskoj mreži Bosne i Hercegovine"

 

74

 

OSVRTI

 

  Medžida Mulić, Džanina Omičević

INTERVJU SA PROF.DR. KREŠIMIROM FRANKIĆEM

82
  Admir Mulahusić

Plaketa za Životno djelo – prof. dr. Antonu Prosenu

101

 

Admir Mulahusić

Zahvalnica Saveza udruženja građana geodetske struke Bosne i Hercegovine

103

 

NOVOSTI IZ NAUKE I STRUKE

 

 

Admir Mulahusić

JAVNA PREDAVANJA NA GRAĐEVINSKOM FAKULTETU UNIVERZITETA U SARAJEVU u 2013. godini u okviru naučne i tehnološke saradnje između Bosne i Hercegovine i Republike Slovenije

 

104

  Admir Mulahusić

JAVNA PREDAVANJA NA GRAĐEVINSKOM FAKULTETU UNIVERZITETA U SARAJEVU u 2014. godini

 

108

 

Alija Žutić, Maja Omerčević

 

REGIONALNI SUSRET STUDENATA GEODEZIJE 2014

111

 

Nedim Tuno

 

MAJSKE POPLAVE U BOSNI I HERCEGOVINI NA COPERNICUSOVIM KARTAMA

 

117

  Džana Horozović, Marko Savić, Edina Behić

USPJESI STUDENTA ODSJEKA ZA GEODEZIJU GRAĐEVINSKOG FAKULTETA U SARAJEVU NA GRAĐEVINIJADI 2014

 
118

 

Admir Mulahusić, Nedim Tuno

 

PREZENTACIJA BESPILOTNOG AEROFOTOGRAMETRIJSKOG SISTEMA „MODRI PLANET“ U SARAJEVU

 

119

 

OBRAZOVANJE

 

 

Dušan Kogoj

NEDIM TUNO, DOKTOR TEHNIČKIH NAUKA

 

121
 

Jusuf  Topoljak

PREGLED DIPLOMIRANJA NA ODSJEKU ZA GEODEZIJU GRAĐEVINSKOG FAKULTETA U SARAJEVU

 

124

 

Irfan Kereš, Jusuf  Topoljak

MATURANTI SREDNJE GRAĐEVINSKO-GEODETSKE ŠKOLE SARAJEVO U ŠKOLSKOJ 2013/2014 GODINI

132

 

PREGLED KNJIGA, STRUČNE LITERATURE I SOFTVERA

 

 

Jusuf Topoljak, Nedim Tuno

DALJINSKA ISTRAŽIVANJA

133

 

Admir Mulahusić

KARTOGRAFIJA

138

  Admir Mulahusić

INSPIRATION - Spatial Data Infrastructure in the Western Balkans

140
 

Admir Mulahusić

IZ DRUGIH GEODETSKIH ČASOPISA

142

 

Nedim Tuno

GNSS aplikacija MOBILE TOPOGRAPHER

145

 

PREDSTOJEĆI DOGAĐAJI

 

 

Admir Mulahusić

VAŽNIJI DOGAĐAJI IZ STRUKE U 2015. GODINI

 

146

 

IN MEMORIAM

 

 

Fahrudin Đuzo

Hakija Jahić, dipl. geod. inž.

 

153

 

Hasumana Abaza

Nermina Begović rođ. Pihljak

 

154

 

OSTALO 

 

Uredništvo

UPUTSTVA AUTORIMA

 

155