Časopis Saveza udruženja građana geodetske struke u Bosni i Hercegovini

Journal of the Union of Associations of Geodetic Professionals in Bosnia and Herzegovina

Prvi štampani broj časopisa objavljen je 1967. godine. Elektronsko izdanje časopisa objavljuje se na internetu od 2011. godine.

 

The first printed issue of the journal was published in 1967. Electronic edition of the journal is published on the internet since 2011.

GEODETSKI GLASNIK
UDK 528  /  ISSN: 1512-6102  /  ISSN 2233-1786 Online
POČETNA / HOME

O ČASOPISU / ABOUT THE JOURNAL

AKTUELNI BROJ / CURRENT ISSUE

ARHIVA / ARCHIVE

IMPRESUM / IMPRESSUM

UPUTSTVO ZA AUTORE / GUIDELINES FOR AUTHORS

 

 

GEODETSKI GLASNIK / GEODETIC COURIER

Broj 46 / No. 46

Godina / Year 49

ISSN: 1512-6102, e-ISSN:2233-1786

 

Datum izdavanja / Date of publishing:
 

Decembar / December, 2015.

Izdavač / Publisher:

Savez udruženja građana geodetske struke u Bosni i Hercegovini
(Stjepana Tomića 1/III, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina)
                                                 
/

Union of Associations of Geodetic Professionals in Bosnia and Herzegovina
(Stjepana Tomica 1/III, 71000 Sarajevo, Bosnia and Herzegovina)

Glavna i odgovorna urednica / In Chief Editor:

Doc.dr.sc./Assist.prof.dr.sc. Medžida Mulić

Na ovoj stranici je dostupan puni tekst časopisa, gdje je omogućen slobodan pristup cijelom sadržaju elektronskog izdanja časopisa. Svi dostupni tekstovi su dokumenti u PDF formatu.

Štampano izdanje časopisa na visokom je grafičkom nivou: sve stranice su u bojama, a papir je vrlo kvalitetan.  Ovo izdanje se distribuira na veliki broj adresa u zemlji i inostranstvu. Za sve informacije o nabavci štampanog izdanja časopisa molimo da nas kontaktirate.

The full text of the journal is available on this page, where you have free access to the entire content of the electronic edition of the journal. All available texts are documents in PDF format.

Printed edition of the journal has a high level of graphics: all pages in color and the paper is of high quality. This edition is distributed to a large number of addresses in the country and abroad. For information about getting a printed edition of the journal, please contact us.

 

 

 

  GEODETSKI GLASNIK god. 49 br. 46 (decembar 2015)

SADRŽAJ CONTENTS

 

     

Strana

 

Admir Mulahusić

UVODNA RIJEČ

 

 

 

 

 

NAUČNI I STRUČNI RADOVI

 

 

Nihad Kapetanović, Jusuf Topoljak, Admir Mulahusić, Ramiz Selman

PRILOG ISPITIVANJU KORIŠTENJA INSTRUMENTARIJA RAZLIČITIH TEHNIČKIH IZVEDBI PRI USPOSTAVLJANJU NIVELMANSKIH MREŽA POSEBNIH NAMJENA U INŽENJERSKOJ GEODEZIJI

 

7

 

Amel Žilić

 

 

PRIMJENA BESPILOTNIH LETJELICA U GEODEZIJI NA PRIMJERU AEROFOTOGRAMETRIJSKOG SISTEMA SENSEFLY EBEE

18

  Nedim Tuno, Admir Mulahusić

GENERALNA KARTA BOSNE I HERCEGOVINE RAZMJERE 1:150 000

28
  Ilma Dinar

ISKUSTVA S KORIŠTENJEM BAZE PODATAKA KATASTRA NEKRETNINA

48
  Jusuf Topoljak, Nedim Tuno, Admir Mulahusić, Aladin Husić, Lidija Fekeža-Martinović

OSTACI SREDNJEVJEKOVNE UTVRDE KAŠTEL (FENARLIK) U KARTOGRAFSKIM IZVORIMA XIX I XX VIJEKA

 

55

 

  Mirko Borisov, Miro Govedarica, Maja Orihan

ROTACIJA ZEMLJE I ODREĐIVANJE PARAMETARA ZEMLJINE ORIJENTACIJE

75

 

  Alma Tabaković, Dževad Krdžalić, Medžida Mulić

GNSS METEOROLOGIJA I ISTRAŽIVANJE PARAMETARA TROPOSFERE

 

91

 

  Džana Horozović, Dževad Krdžalić, Medžida Mulić

MONITORING JONOSFERE I  SVEMIRSKOG VREMENA U BOSNI I HERCEGOVINI

111

 

 

Medžida Mulić, Esad Vrce, Džanina Omićević, Eldin Đonlagić

GEODEZIJA OD MESOPOTAMIJE DO GLOBALNOG GEODETSKOG OPAŽAČKOG SISTEMA

 

132

 

OSVRTI

 

  Slobodanka Ključanin, Admir Mulahusić

INTERVJU SA MR.SC. TOMISLAVOM KRZYKOM, DIPL. INŽ. GEOD.

169

 

NOVOSTI IZ NAUKE I STRUKE

 

 

Admir Mulahusić

JAVNA PREDAVANJA NA GRAĐEVINSKOM FAKULTETU UNIVERZITETA U SARAJEVU u 2015. godini u okviru naučne i tehnološke saradnje između Bosne i Hercegovine i Republike Slovenije

 

175

  Slobodanka Ključanin

RADIONICA „CONTRIBUTION TO EUROPEAN  LOCATION FRAMEWORK (ELF), THE AUTHORITATIVE SOURCE OF PAN-EUROPEAN DATASETS AND WEB SERVICES“

 

180

 

Nedim Tuno

JAVNO PREDAVANJE NA GRAĐEVINSKOM FAKULTETU UNIVERZITETA U SARAJEVU: ''KATASTARSKI SISTEM U MAKEDONIJI – STANJE I PERSPEKTIVE RAZVOJA''

 

181

 

Alija Žutić, Muhamed Hajrulahović

 

POMOĆ STUDENATA ODSJEKA ZA GEODEZIJU GRAĐEVINSKOG FAKULTETA U SARAJEVU STANOVNIŠTVU STRADALOM U POPLAVAMA 2014

 

182

  Nedim Tuno, Jusuf Topoljak

SASTANCI PREDSTAVNIKA FEDERALNE UPRAVE ZA GEODETSKE I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE I ODSJEKA ZA GEODEZIJU GRAĐEVINSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U SARAJEVU

 

183
  Nedim Tuno

FUDBALSKI SAVEZ BIH KUPIO ZGRADU GEODETSKOG ZAVODA BIH

185
  Medžida Mulić

SVEČANI KOLOKVIJUM U ČAST PROFESORA DR. ASIMA BILAJBEGOVIĆA

 

187

 

Admir Mulahusić

 

ČLANSTVO SAVEZA UDRUŽENJA GRAĐANA GEODETSKE STRUKE U BIH U IUGG-U

 

190

 

OBRAZOVANJE

 

 

Vančo Gjorgjiev

JUSUF TOPOLJAK, DOKTOR TEHNIČKIH NAUKA

 

194
 

Admir Mulahusić

 

JASMIN TALETOVIĆ, DOKTOR TEHNIČKIH NAUKA 197
 

Jusuf  Topoljak

DIPLOMANTI NA ODSJEKU ZA GEODEZIJU GRAĐEVINSKOG FAKULTETA U SARAJEVU

199

 

Irfan Kereš

MATURANTI SREDNJE GRAĐEVINSKO-GEODETSKE ŠKOLE SARAJEVO U ŠKOLSKOJ 2014/2015 GODINI

206

 

PREGLED KNJIGA, STRUČNE LITERATURE I SOFTVERA

 

  Admir Mulahusić

GIS CARTOGRAPHY: A GUIDE TO EFFECTIVE MAP DESIGN, SECOND EDITION

207
 

Admir Mulahusić

IZ DRUGIH GEODETSKIH ČASOPISA

209

 

Nedim Tuno

MOBILNA aplikacija ORUXMAPS

214

 

PREDSTOJEĆI DOGAĐAJI

 

 

Admir Mulahusić

VAŽNIJI DOGAĐAJI IZ STRUKE U 2016. GODINI

 

215

 

IN MEMORIAM

 

 

Vekas Njegović

Salman Ismet - Šerbo, geometar

 

222

 

OSTALO 

 

Uredništvo

UPUTSTVA AUTORIMA

 

223