Časopis Saveza udruženja građana geodetske struke u Bosni i Hercegovini

Journal of the Union of Associations of Geodetic Professionals in Bosnia and Herzegovina

Prvi štampani broj časopisa objavljen je 1967. godine. Elektronsko izdanje časopisa objavljuje se na internetu od 2011. godine.

 

The first printed issue of the journal was published in 1967. Electronic edition of the journal is published on the internet since 2011.

GEODETSKI GLASNIK
UDK 528  /  ISSN: 1512-6102  /  ISSN 2233-1786 Online
POČETNA / HOME

O ČASOPISU / ABOUT THE JOURNAL

AKTUELNI BROJ / CURRENT ISSUE

ARHIVA / ARCHIVE

IMPRESUM / IMPRESSUM

UPUTSTVO ZA AUTORE / GUIDELINES FOR AUTHORS

 

 

GEODETSKI GLASNIK / GEODETIC COURIER

Broj 47 / No. 47

Godina / Year 50

ISSN: 1512-6102, e-ISSN:2233-1786

 

Datum izdavanja / Date of publishing:
 

Decembar / December, 2016.

Izdavač / Publisher:

Savez udruženja građana geodetske struke u Bosni i Hercegovini
(Stjepana Tomića 1/III, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina)
                                                 
/

Union of Associations of Geodetic Professionals in Bosnia and Herzegovina
(Stjepana Tomica 1/III, 71000 Sarajevo, Bosnia and Herzegovina)

Glavna i odgovorna urednica / In Chief Editor:

Doc.dr.sc./Assist.prof.dr.sc. Medžida Mulić

Na ovoj stranici je dostupan puni tekst časopisa, gdje je omogućen slobodan pristup cijelom sadržaju elektronskog izdanja časopisa. Svi dostupni tekstovi su dokumenti u PDF formatu.

Štampano izdanje časopisa na visokom je grafičkom nivou: sve stranice su u bojama, a papir je vrlo kvalitetan.  Ovo izdanje se distribuira na veliki broj adresa u zemlji i inostranstvu. Za sve informacije o nabavci štampanog izdanja časopisa molimo da nas kontaktirate.

The full text of the journal is available on this page, where you have free access to the entire content of the electronic edition of the journal. All available texts are documents in PDF format.

Printed edition of the journal has a high level of graphics: all pages in color and the paper is of high quality. This edition is distributed to a large number of addresses in the country and abroad. For information about getting a printed edition of the journal, please contact us.

 

 

 

  GEODETSKI GLASNIK god. 50 br. 47 (decembar 2016)

SADRŽAJ CONTENTS

 

     

Strana

 

Admir Mulahusić

UVODNA RIJEČ

 

 

 

 

 

NAUČNI I STRUČNI RADOVI

 

 

Klemen Čotar, Krištof Oštir, Žiga Kokalj

RADARSKI SATELITSKI SNIMCI I AUTOMATSKO OTKRIVANJE VODENIH POVRŠINA

 

5

 

Helmut Moritz

JE LI GEOPOTENCIJAL DIREKTNO MJERLJIV? (GAUS, BRUNS, AJNŠTAJN)

 

16

  Branko Puceković, Miljenko Lapaine

KORISNIČKI POGLED NA KVALITETU HRVATSKE TOPOGRAFSKE KARTE MJERILA 1:25 000

 

22
  Branko Božić

ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA I POTREBE RAZVOJA SISTEMA ZA PROCJENU VRIJEDNOSTI NEKRETNINA U REPUBLICI SRBIJI

 

33
  Slobodanka Ključanin

REGISTAR KORISNIKA I PROIZVOĐAČA PROSTORNIH PODATAKA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

 

46
  Vlado Jurić, Jurica Kolobarić, Vanja Kvesić, Doroteja Bjeliš

BESPILOTNE LETJELICE

57

 

OSVRTI

 

  Jusuf Topoljak, Admir Mulahusić

JUBILEJ 50 OBJAVLJENIH VOLUMENA (GODIŠTA) ČASOPISA (GEODETSKI) GLASNIK

68
  Admir Mulahusić, Nedim Tuno

RAZGOVOR S MUHAMEDOM ŠESTIĆEM, DIPL.INŽ.GEOD., PRVIM UREDNIKOM ČASOPISA GEODETSKI GLASNIK

72

 

NOVOSTI IZ NAUKE I STRUKE

 

 

Admir Mulahusić

''GEOWEB'' PROJEKAT MODERNIZACIJE GEODETSKOG OBRAZOVANJA U ZEMLJAMA ZAPADNOG BALKANA SA NAGLASKOM NA KOMPETENCIJE I ISHODE UČENJA

 

76

  Admir Mulahusić

JAVNO PREDAVANJE PRI GRAĐEVINSKOM FAKULTETU UNIVERZITETA U SARAJEVU U 2016. GODINI U OKVIRU NAUČNE I TEHNOLOŠKE SARADNJE IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I REPUBLIKE SLOVENIJE

 

82

 

Nedim Tuno

JAVNA PREDAVANJA U OKVIRU NAUČNE I TEHNOLOŠKE SARADNJE IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I REPUBLIKE SLOVENIJE

 

85

 

Admir Mulahusić

 

13. BIENALNI SIMPOZIJUM GEOGRAFSKI INFORMACIONI SISTEMI U SLOVENIJI 2016

 

91

  Nedim Tuno, Jusuf Topoljak

JAVNO PREDAVANJE POVODOM OBILJEŽAVANJA JUBILEJA AKADEMIJE NAUKA I UMJETNOSTI BOSNE I HERCEGOVINE I MEĐUNARODNE GODINE KARATA

 

93
  Željko Bačić, Vesna Poslončec-Petrić, Slobodanka Ključanin

BESTSDI – regionalni projekt ERASMUS+ za unaprjeđenje akademske nastave iz područja infrastrukture prostornih podataka

97

 

OBRAZOVANJE

 

 

Jusuf  Topoljak

DIPLOMANTI NA ODSJEKU ZA GEODEZIJU GRAĐEVINSKOG FAKULTETA U SARAJEVU

99

 

Irfan Kereš

MATURANTI SREDNJE GRAĐEVINSKO-GEODETSKE ŠKOLE SARAJEVO U ŠKOLSKOJ 2015/2016 GODINI

108

 

PREGLED KNJIGA, STRUČNE LITERATURE I SOFTVERA

 

  Admir Mulahusić

RUĐER BOŠKOVIĆ I GEOZNANOSTI

109
 

Admir Mulahusić

IZ DRUGIH GEODETSKIH ČASOPISA

110

 

Nedim Tuno

SLOBODNI PROGRAMI OTVORENOG KODA ZA IZRAVNANJE GEODETSKIH MREŽA

115

 

PREDSTOJEĆI DOGAĐAJI

 

 

Admir Mulahusić

VAŽNIJI DOGAĐAJI IZ STRUKE U 2017. GODINI

 

116

 

IN MEMORIAM

 

 

Eldin Sadiković

Ibrahim Beganović, geometar

 

125