Časopis Saveza udruženja građana geodetske struke u Bosni i Hercegovini

Journal of the Union of Associations of Geodetic Professionals in Bosnia and Herzegovina

Prvi štampani broj časopisa objavljen je 1967. godine. Elektronsko izdanje časopisa objavljuje se na internetu od 2011. godine.

 

The first printed issue of the journal was published in 1967. Electronic edition of the journal is published on the internet since 2011.

GEODETSKI GLASNIK
UDK 528  /  ISSN: 1512-6102  /  ISSN 2233-1786 Online
POČETNA / HOME

O ČASOPISU / ABOUT THE JOURNAL

AKTUELNI BROJ / CURRENT ISSUE

ARHIVA / ARCHIVE

IMPRESUM / IMPRESSUM

UPUTSTVO ZA AUTORE / GUIDELINES FOR AUTHORS

 

 

GEODETSKI GLASNIK / GEODETIC COURIER

Broj 48 / No. 48

Godina / Year 51

ISSN: 1512-6102, e-ISSN:2233-1786

 

Datum izdavanja / Date of publishing:
 

Decembar / December, 2017.

Izdavač / Publisher:

Savez udruženja građana geodetske struke u Bosni i Hercegovini
(Stjepana Tomića 1/III, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina)
                                                 
/

Union of Associations of Geodetic Professionals in Bosnia and Herzegovina
(Stjepana Tomica 1/III, 71000 Sarajevo, Bosnia and Herzegovina)

Glavna i odgovorna urednica / In Chief Editor:

Doc.dr.sc./Assist.prof.dr.sc. Medžida Mulić

Na ovoj stranici je dostupan puni tekst časopisa, gdje je omogućen slobodan pristup cijelom sadržaju elektronskog izdanja časopisa. Svi dostupni tekstovi su dokumenti u PDF formatu.

Štampano izdanje časopisa na visokom je grafičkom nivou: sve stranice su u bojama, a papir je vrlo kvalitetan.  Ovo izdanje se distribuira na veliki broj adresa u zemlji i inostranstvu. Za sve informacije o nabavci štampanog izdanja časopisa molimo da nas kontaktirate.

The full text of the journal is available on this page, where you have free access to the entire content of the electronic edition of the journal. All available texts are documents in PDF format.

Printed edition of the journal has a high level of graphics: all pages in color and the paper is of high quality. This edition is distributed to a large number of addresses in the country and abroad. For information about getting a printed edition of the journal, please contact us.

 

 

 

  GEODETSKI GLASNIK No. 48 (decembar 2017)

SADRŽAJ CONTENTS

 

     

Strana

 

Admir Mulahusić

UVODNA RIJEČ

 

 

 

 

 

NAUČNI I STRUČNI RADOVI

 

 

Mithad Kozličić, Sanda Uglešić

PROMJENE RAZINE MAGNETSKE DEKLINACIJE NA JADRANU 1806 - 1995. GODINE - PRILOG POVIJESTI JADRANSKOG POMORSTVA

 

5

 

Mirnes Bojić, Dušan Kogoj

KALIBRACIJA TERESTRIČKIH LASERSKIH SKENERA

 

50

  Adis Hamzić, Zikrija Avdagić

PREDIKCIJA POMJERANJA BLOKOVA BRANE PRIMJENOM VJEŠTAČKIH NEURONSKIH MREŽA

74
  Mirko Borisov, Vladimir Petrović

produkcija topografske karte razmjere 1:50000 u okruženju geobaze podataka

89
  Jasmin Taletović, Dževad Krdžalić

ISTRAŽIVANJE UTJECAJA OTKLONA VERTIKALA NA LINIJSKE GEODETSKE MREŽE - PRIZMA METODA

 

103
  Mustafa Ustuner, Fusun Balik Sanli

PROCJENA KLASIFIKACIJE TESTNIH PODATAKA ZA POTREBE ODREĐIVANJA VRSTE KULTURE KORIŠTENJEM METODA MAŠINA VEKTORA PODRŠKE I SLUČAJNIH ŠUMA

 

125
  Edin Hadžimustafić

UDALJENOSTI IZMEĐU KRAJNJIH TAČAKA BOSNE I HERCEGOVINE

 

134
  Streten Lazoroski

 

ODREĐIVANJE PARAMETARA KRUŽNOG OBJEKTA PRIMJENOM REGRESIONE ANALIZE

144
  Šeho Zimić, Eldin Đonlagić

UVOĐENJE NOVIH GEODETSKIH REFERENTNIH SISTEMA U BOSNI I HERCEGOVINI

 

154

 

OSVRTI

 

  Medžida Mulić

INTERVJU SA PROF. DR. NJEGOSLAVOM VUKOTIĆEM

165
  Jusuf Topoljak, Ahmed Ćatić, Harun Subašić

STAVLJANJE U FUNKCIJU KATASTARSKIH PLANOVA STAROG PREMJERA U NEKADAŠNJEM TRAVNIČKOM SREZU

173

 

NOVOSTI IZ NAUKE I STRUKE

 

 

Admir Mulahusić

JAVNO PREDAVANJE PRI GRAĐEVINSKOM FAKULTETU UNIVERZITETA U SARAJEVU U 2017. GODINI U OKVIRU NAUČNE I TEHNOOŠKE SARADNJE IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I REPUBLIKE SLOVENIJE

 

179

  Randa Natraš

UDRUŽENI NAUČNI SKUP IAG-IASPEI 2017, KOBE, JAPAN

 

183

 

Randa Natraš

PROŠIRENA RADIONICA "UTICAJI SVEMIRSKOG VREMENA NA GNSS OPERACIJE", MEĐUNARODNI CENTAR ZA TEORETSKU FIZIKU ABDUS SALAM, TRST, ITALIJA

186

 

OBRAZOVANJE

 

 

Jusuf  Topoljak

DIPLOMANTI NA ODSJEKU ZA GEODEZIJU GRAĐEVINSKOG FAKULTETA U SARAJEVU

189

 

Irfan Kereš

MATURANTI SREDNJE GRAĐEVINSKO-GEODETSKE ŠKOLE SARAJEVO U ŠKOLSKOJ 2016/2017 GODINI

196

 

PREGLED KNJIGA, STRUČNE LITERATURE I SOFTVERA

 

 

Admir Mulahusić

IZ DRUGIH GEODETSKIH ČASOPISA

197

 

PREDSTOJEĆI DOGAĐAJI

 

 

Admir Mulahusić

VAŽNIJI DOGAĐAJI IZ STRUKE U 2018. GODINI

 

202

 

IN MEMORIAM

 

 

Nedim Tuno

Radmilo Perišić, diplomirani inžinjer geodezije

 

213

 

Mirnes Bojić

Hamid Jelačić - Mido, geometar

 

215