Časopis Saveza udruženja građana geodetske struke u Bosni i Hercegovini

Journal of the Union of Associations of Geodetic Professionals in Bosnia and Herzegovina

Prvi štampani broj časopisa objavljen je 1967. godine. Elektronsko izdanje časopisa objavljuje se na internetu od 2011. godine.

 

The first printed issue of the journal was published in 1967. Electronic edition of the journal is published on the internet since 2011.

GEODETSKI GLASNIK
UDK 528  /  ISSN: 1512-6102  /  ISSN 2233-1786 Online
POČETNA / HOME

O ČASOPISU / ABOUT THE JOURNAL

AKTUELNI BROJ / CURRENT ISSUE

ARHIVA / ARCHIVE

IMPRESUM / IMPRESSUM

UPUTSTVO ZA AUTORE / GUIDELINES FOR AUTHORS

 

 

GEODETSKI GLASNIK / GEODETIC COURIER

Broj 51 / No. 51

Godina / Year 54

ISSN: 1512-6102, e-ISSN:2233-1786

 

Datum izdavanja / Date of publishing:
 

Decembar / December, 2020.

Izdavač / Publisher:

Savez udruženja građana geodetske struke u Bosni i Hercegovini
(Stjepana Tomića 1/III, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina)
                                                 
/

Union of Associations of Geodetic Professionals in Bosnia and Herzegovina
(Stjepana Tomica 1/III, 71000 Sarajevo, Bosnia and Herzegovina)

Glavni i odgovorni urednik / In Chief Editor:

Vanr. prof. dr. sc. / Assoc. prof. dr. sc. Nedim Tuno

Na ovoj stranici je dostupan puni tekst časopisa, gdje je omogućen slobodan pristup cijelom sadržaju elektronskog izdanja časopisa. Svi dostupni tekstovi su dokumenti u PDF formatu.

Štampano izdanje časopisa na visokom je grafičkom nivou: sve stranice su u bojama, a papir je vrlo kvalitetan.  Ovo izdanje se distribuira na veliki broj adresa u zemlji i inostranstvu. Za sve informacije o nabavci štampanog izdanja časopisa molimo da nas kontaktirate.

The full text of the journal is available on this page, where you have free access to the entire content of the electronic edition of the journal. All available texts are documents in PDF format.

Printed edition of the journal has a high level of graphics: all pages in color and the paper is of high quality. This edition is distributed to a large number of addresses in the country and abroad. For information about getting a printed edition of the journal, please contact us.

 

 

 

  GEODETSKI GLASNIK br. 51 (decembar 2020)

SADRŽAJ CONTENTS

 

     

Strana

 

Nedim Tuno

UVODNA RIJEČ

 

 

 

 

 

NAUČNI I STRUČNI RADOVI

 

 

Polina Lemenkova

GRASS GIS ZA KLASIFIKACIJU SNIMAKA LANDSAT TM DISKRIMINANTNOM ANALIZOM METODOM NAJVEĆE VJERODOSTOJNOSTI: PODRUČJE TOKIJA, JAPAN

5

 

Mithad Kozličić

GEOSTRATEŠKI POLOŽAJ BANOVINE BOSNE KRAJEM 12. STOLJEĆA

26

 

Adis Hamzić, Dina Kamber Hamzić

MODELIRANJE POMJERANJA BRANE PRIMJENOM VIŠESTRUKE LINEARNE REGRESIJE I ARIMA MODELA

49
  Esad Vrce, Džanina Omićević, Dževad Krdžalić

ODREĐIVANJE DEFORMACIJA POMOĆU SATELITSKIH METODA

 

65
  Jelena Tatalović, Goran Marinković, Mirko Božić PRIMJENA VIKOR METODE U INICIRANJU KOMASACIONIH PROJEKATA 81
  Mirnes Bojić

ANALIZA OPREMLJENOSTI SUBJEKATA JAVNOG SEKTORA KANTONA SARAJEVO GEODETSKIM MJERNIM INSTRUMENTIMA I SOFTVERIMA

88
 

Silvija Šiljeg, Ivan Marić, Marko Živko

GIS ANALIZA DOSTUPNOSTI I PROSTORNE DISTRIBUCIJE ZDRAVSTVENIH USTANOVA NA PRIMJERU NASELJA ZADAR, HRVATSKA

105

 

OSVRTI

 

  Yüksel Altiner HOW DID THE GEODESISTS CHANGE THE TAX POLICIES? 126
  Alma Tabaković, Ervin Redžepagić, Mirnes Bojić AKTIVNOSTI NA REALIZACIJI MREŽE NIVELMANA VISOKE TAČNOSTI III U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE 128
  Nedim Tuno

STUDIJ GEODEZIJE I GEOINFORMATIKE NA GRAĐEVINSKOM FAKULTETU UNSA U DOBA PANDEMIJE COVID-19

136
  Jusuf Topoljak, Nedim Tuno

ŽIVOT I KARIJERA MR. SC. ANTONIJE SIKIMIĆ, DIPL. INŽ. GEOD.

140

 

NOVOSTI IZ NAUKE I STRUKE

 

 

Jusuf Topoljak

ZAHVALNICA SAVEZA UDRUŽENJA GRAĐANA GEODETSKE STRUKE U BOSNI I HERCEGOVINI – MR. SC. ALENU TALETOVIĆU

 

148

 

OBRAZOVANJE

 

 

Jusuf Topoljak

SPISAK STUDENATA KOJI SU ZAVRŠILI STUDIJ NA ODSJEKU ZA GEODEZIJU I GEOINFORMATIKU GRAĐEVINSKOG FAKULTETA U SARAJEVU

 

149

 

Jusuf Topoljak, Nedim Tuno

MATURANTI BOSANSKOHERCEGOVAČKIH SREDNJIH ŠKOLA KOJI SU U ŠKOLSKOJ 2019/2020. GODINI STEKLI STRUČNO ZVANJE GEODETSKI TEHNIČAR / TEHNIČAR GEODEZIJE I GEOINFORMATIKE

 

160

 

PREGLED KNJIGA, STRUČNE LITERATURE I SOFTVERA

 

 

Muamer Đidelija

IZ DRUGIH GEODETSKIH ČASOPISA

162

 

PREDSTOJEĆI DOGAĐAJI

 

 

Muamer Đidelija

VAŽNIJI DOGAĐAJI IZ STRUKE U 2021. GODINI

168

 

IN MEMORIAM

 

 

Medžida Mulić

Prof. dr. sc. Asim Bilajbegović, dipl. inž. geod.

177

  Krešimir Frankić Prof. dr. sc. Asimu Bilajbegoviću u spomen

179

  Jusuf Topoljak

Nikolić Nenad, inženjer geodezije

180

  Ruža Pilić Karamustafić Namik, geodetski tehničar

181

  Nizama Mališević

Munir Alić, inženjer geodezije

182

 

Nedžad Pašalić

Nedim Rakić, geodetski tehničar

183

  Vekas Njegović Fuad Tahirović, dipl. geod. inž.

184