Časopis Saveza udruženja građana geodetske struke u Bosni i Hercegovini

Journal of the Union of Associations of Geodetic Professionals in Bosnia and Herzegovina

Prvi štampani broj časopisa objavljen je 1967. godine. Elektronsko izdanje časopisa objavljuje se na internetu od 2011. godine.

 

The first printed issue of the journal was published in 1967. Electronic edition of the journal is published on the internet since 2011.

GEODETSKI GLASNIK
UDK 528  /  ISSN: 1512-6102  /  ISSN 2233-1786 Online
POČETNA / HOME

O ČASOPISU / ABOUT THE JOURNAL

AKTUELNI BROJ / CURRENT ISSUE

ARHIVA / ARCHIVE

IMPRESUM / IMPRESSUM

UPUTSTVO ZA AUTORE / GUIDELINES FOR AUTHORS

 

 

GEODETSKI GLASNIK / GEODETIC COURIER

Broj 52 / No. 52

Godina / Year 55

ISSN: 1512-6102, e-ISSN:2233-1786

 

Datum izdavanja / Date of publishing:
 

Decembar / December, 2021.

Izdavač / Publisher:

Savez udruženja građana geodetske struke u Bosni i Hercegovini
(Stjepana Tomića 1/III, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina)
                                                 
/

Union of Associations of Geodetic Professionals in Bosnia and Herzegovina
(Stjepana Tomica 1/III, 71000 Sarajevo, Bosnia and Herzegovina)

Glavni i odgovorni urednik / In Chief Editor:

Vanr. prof. dr. sc. / Assoc. prof. dr. sc. Nedim Tuno

Na ovoj stranici je dostupan puni tekst časopisa, gdje je omogućen slobodan pristup cijelom sadržaju elektronskog izdanja časopisa. Svi dostupni tekstovi su dokumenti u PDF formatu.

Štampano izdanje časopisa na visokom je grafičkom nivou: sve stranice su u bojama, a papir je vrlo kvalitetan.  Ovo izdanje se distribuira na veliki broj adresa u zemlji i inostranstvu. Za sve informacije o nabavci štampanog izdanja časopisa molimo da nas kontaktirate.

The full text of the journal is available on this page, where you have free access to the entire content of the electronic edition of the journal. All available texts are documents in PDF format.

Printed edition of the journal has a high level of graphics: all pages in color and the paper is of high quality. This edition is distributed to a large number of addresses in the country and abroad. For information about getting a printed edition of the journal, please contact us.

 

 

 

  GEODETSKI GLASNIK br. 52 (decembar 2021)

SADRŽAJ CONTENTS

 

     

Strana

 

Nedim Tuno

UVODNA RIJEČ

 

 

 

 

 

NAUČNI I STRUČNI RADOVI

 

 

Mirko Borisov, Radovan Simić, Vladimir M. Petrović, Miroljub Milinčić

ANALIZA KVALITETA 3D MODELA ZASNOVANIH NA DIGITALNOJ FOTOGRAMETRIJI

 

5

 

Silvija Šiljeg, Lovre Panđa, Fran Domazetović

PROSTORNA ANALIZA GASTRONOMSKIH OBJEKATA U URBANOM PODRUČJU ZADRA – GIS PRISTUP

27

 

Adis Hamzić, Dina Kamber Hamzić

ISPITIVANJE VERTIKALNOSTI OBJEKATA SA KRUŽNOM BAZOM: KOMPARACIJA METODA

42
 

Ibrahim Olatunji Raufu, Herbert Tata

PROCJENA TAČNOSTI RAZLIČITIH POLINOMSKIH GEOIDNIH MODELA U ORTOMETRIJSKOM ODREĐIVANJU VISINE ZA PODRUČJE AKURE, NIGERIJA

61
 

Nedim Kulo, Muamer Đidelija

TESTIRANJE RAZLIČITIH VRIJEDNOSTI PARAMETRA RAZMJERE SEGMENTACIJE U FUNKCIJI OTKRIVANJA NELEGALNIH ODLAGALIŠTA OTPADA 74
 

Ante Šiljeg, Rina Milošević, Ivan Marić

PRIMJENA VIŠEKRITERIJSKIH GIS ANALIZA U IZVOĐENJU INDEKSA RIZIKA IZBIJANJA OTVORENIH POŽARA I OPTIMIZACIJA VATROGASNIH INTERVENCIJA NA PODRUČJU NP KRKA

87
 

Adnan Čohadžić

MODELIRANJE TERENA NA OSNOVU IZVEDBENOG PLANA PROJEKTA METODOM RAZVOJA POPREČNIH PROFILA ZA POTREBE MAŠINSKE NAVIGACIJE

109

 

OSVRTI

 

  Jusuf Topoljak, Nedim Tuno

ŽIVOT I KARIJERA ALIJE DOLOVCA INŽ. GEOD.

126
  Amar Isaković

GEODETSKI RADOVI PRILIKOM IZGRADNJE TUNELA „HRANJEN“

140
  Nedim Tuno

ZBIRKA GEODETSKIH INSTRUMENATA NA FAKULTETU ZA GRAĐEVINARSTVO I GEODEZIJU UNIVERZITETA U LJUBLJANI

148

 

NOVOSTI IZ NAUKE I STRUKE

 

  Medžida Mulić, Muamer Đidelija

DVANAESTI DANI BHAAAS-a U BOSNI I HERCEGOVINI

155

 

Edis Hajdarović

GEODETSKI RADOVI NA PODDIONICI AUTOCESTE KORIDORA VC „POČITELJ – ZVIROVIĆI“

161

 

OBRAZOVANJE

 

 

Jusuf Topoljak

SPISAK STUDENATA KOJI SU u 2021. GODINI ZAVRŠILI STUDIJ NA ODSJEKU ZA GEODEZIJU I GEOINFORMATIKU GRAĐEVINSKOG FAKULTETA U SARAJEVU

165

 

Jusuf Topoljak, Nedim Tuno

MATURANTI BOSANSKOHERCEGOVAČKIH SREDNJIH ŠKOLA KOJI SU U ŠKOLSKOJ 2020/2021. GODINI STEKLI STRUČNO ZVANJE GEODETSKI TEHNIČAR / TEHNIČAR GEODEZIJE I GEOINFORMATIKE

172

 

PREGLED KNJIGA, STRUČNE LITERATURE I SOFTVERA

 

  Hamid Čustović

GIS U PROSTORNOM PLANIRANJU

174
  Simona Savšek

INŽINJERSKA GEODEZIJA U RUDARSTVU

176
 

Muamer Đidelija

IZ DRUGIH GEODETSKIH ČASOPISA

179

 

PREDSTOJEĆI DOGAĐAJI

 

 

Muamer Đidelija

VAŽNIJI DOGAĐAJI IZ STRUKE U 2022. GODINI

187

 

IN MEMORIAM

 

 

Jusuf Topoljak, Nedim Tuno

Prof. dr. Nihad Kapetanović

196

  Medžida Mulić

Dr. Yüksel Altiner, profesor

197

  Jusuf Topoljak

Anto Džalto, geom.

198

  Amir Mujan

Hamed Sućeska, geod. inž.

199

  Alija Dolovac

Jahiel Papo, dipl. inž. geod.

200

  Alija Dolovac

Abdulah Kapetanović, geod. inž.

201

  Alija Dolovac

Nezir Kazić, dipl. inž. geod.

202

  Muhiba Adanalić

Lutfa Ćuprija, geom.

203