Časopis Saveza udruženja građana geodetske struke u Bosni i Hercegovini

Journal of the Union of Associations of Geodetic Professionals in Bosnia and Herzegovina

Prvi štampani broj časopisa objavljen je 1967. godine. Elektronsko izdanje časopisa objavljuje se na internetu od 2011. godine.

 

The first printed issue of the journal was published in 1967. Electronic edition of the journal is published on the internet since 2011.

GEODETSKI GLASNIK
UDK 528  /  ISSN: 1512-6102  /  ISSN 2233-1786 Online
POČETNA / HOME

O ČASOPISU / ABOUT THE JOURNAL

AKTUELNI BROJ / CURRENT ISSUE

ARHIVA / ARCHIVE

IMPRESUM / IMPRESSUM

UPUTSTVO ZA AUTORE / GUIDELINES FOR AUTHORS

 

 

GEODETSKI GLASNIK / GEODETIC COURIER

Broj 53 / No. 53

Godina / Year 56

ISSN: 1512-6102, e-ISSN:2233-1786

 

Datum izdavanja / Date of publishing:
 

Decembar / December, 2022.

Izdavač / Publisher:

Savez udruženja građana geodetske struke u Bosni i Hercegovini
(Stjepana Tomića 1/III, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina)
                                                 
/

Union of Associations of Geodetic Professionals in Bosnia and Herzegovina
(Stjepana Tomica 1/III, 71000 Sarajevo, Bosnia and Herzegovina)

Glavni i odgovorni urednik / In Chief Editor:

Vanr. prof. dr. sc. / Assoc. prof. dr. sc. Nedim Tuno

Na ovoj stranici je dostupan puni tekst časopisa, gdje je omogućen slobodan pristup cijelom sadržaju elektronskog izdanja časopisa. Svi dostupni tekstovi su dokumenti u PDF formatu.

Štampano izdanje časopisa na visokom je grafičkom nivou: sve stranice su u bojama, a papir je vrlo kvalitetan.  Ovo izdanje se distribuira na veliki broj adresa u zemlji i inostranstvu. Za sve informacije o nabavci štampanog izdanja časopisa molimo da nas kontaktirate.

The full text of the journal is available on this page, where you have free access to the entire content of the electronic edition of the journal. All available texts are documents in PDF format.

Printed edition of the journal has a high level of graphics: all pages in color and the paper is of high quality. This edition is distributed to a large number of addresses in the country and abroad. For information about getting a printed edition of the journal, please contact us.

 

 

 

  GEODETSKI GLASNIK br. 53 (decembar 2022)

SADRŽAJ CONTENTS

 

     

Strana

 

Jusuf Topoljak

UVODNA RIJEČ

 

 

 

 

 

NAUČNI I STRUČNI RADOVI

 

 

Nedim Kulo, Vinko Ružević

PRIMJENA MAŠINSKOG UČENJA NA GNSS PODATKE PRIKUPLJENE PAMETNIM TELEFONOM

5

 

Amina Sivac, Edin Hrelja

PRIMJENA GEOPROSTORNIH TEHNOLOGIJA U ANALIZI PROMJENA POKROVNOSTI I NAČINA KORIŠTENJA ZEMLJIŠTA NA ŠIREM LOKALITETU BABINOG DOLA, BJELAŠNICA

24

 

Adis Hamzić

ULOGA GEODEZIJE U TEHNIČKOM OSMATRANJU VISOKIH BRANA

39
 

Jusuf Topoljak, Admir Mulahusić, Ivka Kljajić

ANALOGNI KATASTARSKI PLANOVI U FUNKCIJI INTERPRETACIJE POLOŽAJA VODENICA NOVOTRAVNIČKIH NASELJA KASAPOVIĆI I ISAKOVIĆI

62
 

Ema Dizdarević, Mirko Borisov, Mirko Petrović, Ivan Stoilković, Nenad Rakićević

BAZA GEOPODATAKA NA PRIMJERU VINOGRADARSKOG KATASTRA 85

 

OSVRTI

 

  Jusuf Topoljak, Nedim Tuno

ŽIVOT I KARIJERA KEMALA ARNAUTOVIĆA INŽ. GEOD.

100

 

NOVOSTI IZ NAUKE I STRUKE

 

  Jasmin Ćatić

Adresni registar u Federaciji BiH

126
  Admir Mulahusić PREDAVANJE ISTRAŽIVAČICE NAUČNO-ISTRAŽIVAČKOG CENTRA SLOVENAČKE AKADEMIJE NAUKA I UMJETNOSTI NA UNIVERZITETU U SARAJEVU - GRAĐEVINSKI FAKULTET 130
  Admir Mulahusić

STALNA IZLOŽBENA POSTAVKA GEODETSKE OPREME I DOKUMENATA NA UNIVERZITETU U SARAJEVU – GRAĐEVINSKI FAKULTET

133

 

Admir Mulahusić

PROF. DR. DUŠAN KOGOJ DOBITNIK NAJVIŠEG PRIZNANJA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U SARAJEVU

141

 

OBRAZOVANJE

 

 

Jusuf Topoljak

SPISAK STUDENATA KOJI SU ZAVRŠILI STUDIJ NA UNIVERZITETU U SARAJEVU – GRAĐEVINSKOM FAKULTETU ODSJEKU ZA GEODEZIJU I GEOINFORMATIKU  AKADEMSKE 2021/2022 GODINE

143

 

Jusuf Topoljak, Nedim Tuno

MATURANTI BOSANSKOHERCEGOVAČKIH SREDNJIH ŠKOLA KOJI SU U ŠKOLSKOJ 2021/2022. GODINI STEKLI STRUČNO ZVANJE GEODETSKI TEHNIČAR

147

 

PREGLED KNJIGA, STRUČNE LITERATURE I SOFTVERA

 

  Mirza Ponjavić

GEODETSKI PLANOVI

149
  Emina Mostić

BOSNA I HERCEGOVINA NA STARIM OSMANSKIM KARTAMA

151
 

Muamer Đidelija

IZ DRUGIH GEODETSKIH ČASOPISA

154

 

PREDSTOJEĆI DOGAĐAJI

 

 

Muamer Đidelija

VAŽNIJI DOGAĐAJI IZ STRUKE U 2023. GODINI

162

 

IN MEMORIAM

 

 

Jusuf Topoljak, Nedim Tuno

Mustafa Begić, dipl. pravnik, geod. inž.

170

  Admir Mulahusić

Akademik prof. dr. Helmut Moritz

172

  Jusuf Topoljak

Nukić Abdulah, geod. inž.

173

  Kemal Arnautović

Čedo Nišević, dipl. inž. geod.

174

  Mirsad Bakšić

Mr. sc. Nikola Pržulj, dipl. inž. geod.

175