POCETNA STRANA / HOME

GEODETSKI GLASNIK / GEODETIC COURIER

ARHIVA / ARCHIVE

O NAMA / ABOUT US

UPUTSTVO ZA AUTORE / GUIDELINES FOR AUTHORS

 

 

 

GLASNIK

Broj 10 / No. 10 

Godina / Vol. 7

Datum izdavanja / Date of publishing:
 

1973 / 1973

Izdavač / Publisher:

Savez geodetskih inženjera i geometara Bosne i Hercegovine
(Save Kovačevića 6, 71000 Sarajevo, Socijalistička Republika Bosna i Hercegovina)
 

Association of Geodetic Engineers and Surveyors of Bosnia and Herzegovina
(Save Kovacevica 6, 71000 Sarajevo, Socialist Republic of Bosna i Hercegovina)

Glavni i odgovorni urednik / In Chief Editor:

 

Muhamed Šestić, geod.ing.

SADRŽAJ / CONTENTS

      

Strana / Page

 

Uredništvo

Referat Saveza GiG-a SR BiH 3
 

Uredništvo

Zaključci  sa skupštine Saveza GiG-a SR BiH 18

 

Uredništvo

Počasni i zaslužni članovi GiG-a SR BiH 20
 

Uredništvo

Rad predsjedništva Saveza GiG-a SR BiH od 07.10. do 31.12. 1972. godine 20
 

Faruk Selesković

Terestričko fotogrametrijsko snimanje crkve «Svetog Josipa» u Sarajevu 22
 

Uredništvo

Polaganje stručnih ispita u geodetskoj struci 26
 

Božidar Milišić

Savjetovanje o automatizaciji u geodeziji i Treća redovna skupština SGiGJ 32
 

Miladin Anđelić

Izvještaj sa učestvovanja na konferenciji o Tematskoj kartografiji NR Bugarske 33
 

Uredništvo

Maturirali na Geodetskoj tehničkoj školi u Sarajevu 33
 

Uredništvo

Diplomirali na Višoj geodetskoj školi u Sarajevu 34
 

Uredništvo

Magistrirali – mr.sc. Smail Pašalić, dipl.ing. geodezije 35
 

Uredništvo

Obavijesti:

Republička geodetska uprava,  

Građevinsko-geodetski školski centar.

35
  Uredništvo

Nove knjige:

Aleksandar Živković- Viša geodezija, I dio, Građevinska knjiga Beograd 1972,

Tomo Begenišić- Viša matematika I i II dio, II izdanje, zavod za izdavanje udžebnika SRBiH 1972.

36
  Uredništvo In memoriam prof.dr. ing. Fethulah Smailbegović 36
  Uredništvo In memoriam Nikolić Janko, geod. inž. 39