GLASNIK

Broj 11 / No. 11 

Godina / Vol. 8

Datum izdavanja / Date of publishing:
 

Januara, 1974 / January, 1974

Izdavač / Publisher:

Savez geodetskih inženjera i geometara Bosne i Hercegovine
(Save Kovačevića 6, 71000 Sarajevo, Socijalistička Republika Bosna i Hercegovina)
 

Association of Geodetic Engineers and Surveyors of Bosnia and Herzegovina
(Save Kovacevica 6, 71000 Sarajevo, Socialist Republic of Bosna i Hercegovina)

Glavni i odgovorni urednik / In Chief Editor:

 

Muhamed Šestić, geod.ing.

SADRŽAJ / CONTENTS

     

Strana / Page

  Uredništvo

Odluka o potvrđivanju Odluke o uvođenju Geodetskog smjera na građevinskom fakultetu u Sarajevu

3
  Uredništvo Svečanost na Građevinskom fakultetu u Sarajevu u povodu otvaranja Geodetskog smjera 5
  Uredništvo Referat Ing. Vladimira Lukića 9
  Uredništvo Pozdrav gosta: Dr. Inž. Miodrag Vidović, profesor Rudarskog fakulteta Tuzla 15
  Uredništvo Pozdrav gosta: Dr. Safet Čičić, predsjednik SIT-a BiH 17
  Uredništvo Pozdrav gosta: Dr.Prof. Stjepan Klak, dekan Geodetskog fakulteta Zagreb 17
  Uredništvo Pozdrav gosta: Ing. Bogdan Bogdanović, direktor RGU SR Srbije 19
  Uredništvo Pozdrav gosta: Prof. ing. Ivan Čuček, AGG Fakultet Ljubljana 20
  Uredništvo Pozdrav gosta. Dr. Prof. Mika Jovanović, Građevinski fakultet - Geodetski odsjek, Beograd 21
  Uredništvo Pozdrav gosta. Ing Prvoslav Jovanović, Savez GiG-a Jugoslavije 22
  Uredništvo Pozdrav gosta: Dr. Ing. Abdulah Muminagić, direktor „Geokarte“ Beograd 25
  Uredništvo Pozdrav gosta: Vasilije Blagojević, direktor Savezne  geodetske uprave Beograd 26
  Uredništvo Pozdrav gosta: Sladojević Ratko, predsjednik    Saveza studenata Građevinskog fakulteta u Sarajevu 28
  Uredništvo Telegrami podrške povodom otvaranja studija geodezije na Građevinskom fakultetu u Sarajevu 28
  Uredništvo Rad na otvaranju studija geodezije u BiH 32
  Uredništvo Prijedlog za obrazovanje visokostručnog geodetskog kadra u SR BiH 34
  Uredništvo Dopis upućen Predsjedniku Skupštine SR BiH  u toku postupka otvaranja studija geodezije u SR BiH 52
  Uredništvo Dopis upućen Savezu geodetskih inženjera i geometara SR BiH u toku postupka otvaranja studija geodezije u SR BiH 55
  Uredništvo Dopis upućen Višoj geodetskoj školi u Sarajevu  u toku postupka otvaranja studija geodezije u SR BiH 57
  Uredništvo Odluka o uvođenju Geodetskog smjera na Građevinskom fakultetu u Sarajevu i Nastavni plan i program studija 60