GLASNIK

Broj 12 / No. 12 

Godina / Vol. 8

Datum izdavanja / Date of publishing:
 

Decembar, 1974/ December, 1974

Izdavač / Publisher:

Savez geodetskih inženjera i geometara Bosne i Hercegovine
(Save Kovačevića 6, 71000 Sarajevo, Socijalistička Republika Bosna i Hercegovina)
 

Association of Geodetic Engineers and Surveyors of Bosnia and Herzegovina
(Save Kovacevica 6, 71000 Sarajevo, Socialist Republic of Bosna i Hercegovina)

Glavni i odgovorni urednik / In Chief Editor:

 

Muhamed Šestić, geod.ing.

SADRŽAJ / CONTENTS

     

Strana / Page

  Muhamed Šestić Uvod 3

 

Uredništvo

Zakon o premjeru i katastru zemljišta (Sl. list SR BiH 16/73 str. 501)

5

 

Uredništvo

Zakon o utvrđivanju katastarskog prihoda (Sl. list SR BiH 22/73 str. 870) 31
 

Uredništvo

Zakon o katastru komunalnih uređaja (Sl. list SR BiH 32/73 str. 1236) 37
 

Uredništvo

Zakon o naknadama za korištenje podataka i vršenje usluga iz oblasti premjera i katstra zemljišta (Sl. list SR BiH 39/73 str. 1503) 45
 

Uredništvo

Tarifa naknada za korišćenje podataka premjera i katastra zemljišta (Sl. list SR BiH 1/74 str. 3) 48
 

Uredništvo

Zakon o komasaciji (Sl. list SR BiH 14/74 str. 505) 52