GLASNIK

Broj 13 / No. 13 

Godina / Vol. 9

Datum izdavanja / Date of publishing:
 

1975 / 1975

Izdavač / Publisher:

Savez geodetskih inženjera i geometara Bosne i Hercegovine
(Save Kovačevića 6, 71000 Sarajevo, Socijalistička Republika Bosna i Hercegovina)
 

Association of Geodetic Engineers and Surveyors of Bosnia and Herzegovina
(Save Kovacevica 6, 71000 Sarajevo, Socialist Republic of Bosna i Hercegovina)

Glavni i odgovorni urednik / In Chief Editor:

 

Muhamed Šestić, geod.ing.

SADRŽAJ / CONTENTS

     

Strana / Page

 

Uredništvo

Savjetovanje na temu Inženjerska geodezija 3

 

Božidar Milišić

Poslovnik o radu Sekcije za inženjersku geodeziju 6
 

Abdulah Ahmetanović

Savjetovanje o katastru zgrada u Opatiji 9
  Uredništvo Zaključci  sa savjetovanja „Katastar zgrada“ 16
  Fabijan Tadić O izravnanju poligonskih vlakova po prostoj metodi 18
  Nihad Kapetanović Mjerenje dužina elektronskim daljinomjerima 32
  Sulejman Hadžiahmetović Utvrđen je novi katastarski prihod u SR Bosni i Hercegovini 38
  Vladimir Lukić Dopis Građevinskom fakultetu u Sarajevu u svrhu otvaranja centra za vanredni studij svršenih studenata viših geodetskih škola 41
  Božidar Milišić Aktivnosti Saveza GiG-a BiH 44
  Fikret Kološ Aktivnosti predsjedništva SGiG SR BiH u proteklom periodu 45
  Uredništvo Predavanja održana u toku 1974. i 1975. godine u organizaciji saveza GiG-a i podružnice Sarajevo 47
  Mustafa Begić Povodom godišnje Skupštine podružnice geodetskih inženjera i geometara Tuzla 48
  Uredništvo Informacija- Peti kongres Geodetskih inženjera i geometara Jugoslavije 49
  Uredništvo

Obavijesti: Proslava 30-godišnjice  Republičke geodetske uprave SR Makedonije,

                     Organizuje se postdiplomski studij: Polivalentni katastar i informatika prostora.

51
  Uredništvo Nove knjige: Krunislav Mihailović – Geodezija II, prvi deo, Izdavačko preduzeće: Građevinska knjiga, Beograd 1974. 51
  Uredništvo Iz opštinske uprave SO Brčko 51
  Uredništvo Izvinjenje 52
  Uredništvo Objašnjenje uz numeraciju Glasnika 52
  Nezir Kazić In memoriam Riđanović Mustafa, dipl.inž. geodezije 52
  Geodetski zavod Sarajevo, JUR Mostar

In memoriam Trtak Kemal, geod.ing.

53