POCETNA STRANA / HOME

GEODETSKI GLASNIK / GEODETIC COURIER

ARHIVA / ARCHIVE

O NAMA / ABOUT US

UPUTSTVO ZA AUTORE / GUIDELINES FOR AUTHORS

 

 

 

GLASNIK

Broj 14 / No. 14 

Godina / Vol. 10

Datum izdavanja / Date of publishing:
 

Avgust, 1976 / August, 1976

Izdavač / Publisher:

Savez geodetskih inženjera i geometara Bosne i Hercegovine
(Save Kovačevića 6, 71000 Sarajevo, Socijalistička Republika Bosna i Hercegovina)
 

Association of Geodetic Engineers and Surveyors of Bosnia and Herzegovina
(Save Kovacevica 6, 71000 Sarajevo, Socialist Republic of Bosna i Hercegovina)

Glavni i odgovorni urednik / In Chief Editor:

 

Muhamed Šestić, geod.ing.

SADRŽAJ / CONTENTS

 

  Strana / Page

Uredništvo

Rezolucija o geodetskoj djelatnosti

5

Uredništvo

Smjernice o narednim zadacima Saveza GIG-a Jugoslavije

9

Mustafa Efendić

Upotreba stereoautografa 1318EL za izmjeru stereoparova snimljenih pomoću UMK 10/1318

16

Miodrag Nikolić, Dragiša Nikolić

Ortofoto uređaj Wild PP08 za autograf Wild A8

26

Miodrag Nikolić, Dragiša Nikolić

Simpozijum o ortofotografiji

49

Ismet Sadović

Nešto o katastru podzemnih uređaja

52

Ismet Sadović

Geodetska izložba u Kölnu

54

Rade Savić

Izvještaj sa fotogrametrijskog seminara

57

Božidar Milišić

Plenum Saveza GIG-a BiH

58

Uredništvo

Aktivnost predsjedništva SGIG SR BiH

59
Uredništvo Obavijesti 59
Derviš Kurtović In memoriam - Muftić Enes 60
Abdulah Ahmetanović In memoriam - Nedim Šahinpašić 61