GLASNIK

Broj 15 / No. 15 

Godina / Vol. 11

Datum izdavanja / Date of publishing:
 

Avgust, 1977 / August, 1977

Izdavač / Publisher:

Savez geodetskih inženjera i geometara Bosne i Hercegovine
(Save Kovačevića 6, 71000 Sarajevo, Socijalistička Republika Bosna i Hercegovina)
 

Association of Geodetic Engineers and Surveyors of Bosnia and Herzegovina
(Save Kovacevica 6, 71000 Sarajevo, Socialist Republic of Bosna i Hercegovina)

Glavni i odgovorni urednik / In Chief Editor:

 

Muhamed Šestić, geod.ing.

SADRŽAJ / CONTENTS

 

  Strana / Page

Uredništvo

Premjer i njegovo finansiranje

5

Uredništvo

Dogovor o ostvarivanju saradnje u oblasti geodetske djelatnosti

7

Derviš Kurtović

Popisi i katastri u vrijeme turske vladavine na Balkanu

9

Smail Pašalić

Džepni računari i primjena u geodeziji

22

Rade Savić

Upoređenje tačnosti relativne orijentacije

27

Dedo Karabegović

Kratak osvrt na stanje i rad opštinskih organa za geodetske poslove

35

Vladimir Lukić

XV međunarodni kongres geodeta

37

Ismet Sadović

Katastar podzemnih instalacija

38

Uredništvo

Obavijesti

41

Vladimir Lukić

In memoriam - Dušan Popović

42