GLASNIK

Broj 17 / No. 17 

Godina / Vol. 12

Datum izdavanja / Date of publishing:
 

Septembar, 1978 / September, 1978

Izdavač / Publisher:

Savez geodetskih inženjera i geometara Bosne i Hercegovine
(Save Kovačevića 6, 71000 Sarajevo, Socijalistička Republika Bosna i Hercegovina)
 

Association of Geodetic Engineers and Surveyors of Bosnia and Herzegovina
(Save Kovacevica 6, 71000 Sarajevo, Socialist Republic of Bosna i Hercegovina)

Glavni i odgovorni urednik / In Chief Editor:

 

Muhamed Šestić, geod.ing.

SADRŽAJ / CONTENTS

 

  Strana / Page

Uredništvo

Zakon o premjeru i katastru zemljišta /Sl.list SRBiH 14/48 str. 516/

5

Uredništvo

Zakon o utvrđivanju katastarskog prihoda /Sl.list SRBiH 1/78 str. 14/

34

Uredništvo

Zakon o katastru komunalnih uređaja /Sl.list SRBiH 21/77 str. 654/

41

Uredništvo

Zakon o naknadama za korišćenje podataka i vršenje usluga u oblasti premjera i katastra zemljišta /Sl.list SRBiH 21/77 str. 622/

49

Uredništvo

Tarifa naknada za korišćenje podataka premjera i katastra zemljišta /Sl.list SRBiH 21/77 str. 623/

52

Uredništvo

Zakon o komasaciji /Sl.list SRBiH 14/74 str. 505/

57

Uredništvo

Zakon o eksproprijaciji /Sl.list SRBiH 19/77 str. 548/

76

Uredništvo

Zakon o uknjiženju nekretnina u društvenoj svojini /Sl.list SRBiH 28/77 str. 805/

101

Uredništvo

Zakon o arondaciji /Sl.list SRBiH 6/78 str. 181/

103

Uredništvo

Zakon o uzurpacijama /Sl.list SRBiH 6/78 str. 185/

114