GLASNIK

Broj 18 / No. 18 

Godina / Vol. 14

Datum izdavanja / Date of publishing:
 

Juli, 1979 / July, 1979

Izdavač / Publisher:

Savez geodetskih inženjera i geometara Bosne i Hercegovine
(Save Kovačevića 6, 71000 Sarajevo, Socijalistička Republika Bosna i Hercegovina)
 

Association of Geodetic Engineers and Surveyors of Bosnia and Herzegovina
(Save Kovacevica 6, 71000 Sarajevo, Socialist Republic of Bosna i Hercegovina)

Glavni i odgovorni urednik / In Chief Editor:

 

Muhamed Šestić, geod.ing.

SADRŽAJ / CONTENTS

 

  Strana / Page

Uredništvo

Skupština Saveza inženjera i geometara SR BiH

5

Uredništvo

Počasni i zaslužni članovi Saveza GIG-a BiH

8

Uredništvo

Konstituisanje predsjedništva SGIG-a BiH

9

Uredništvo

Aktivnosti podružnice GIG-a Sarajevo

12

Rade Savić

Ortofoto karte kao podloga za tematske karte

14

Sadović Ismet

Osiguranje poligonih tačaka u gradovima i naseljima

21

Uredništvo

Savjetovanje o radu opštinskih geodetskih službi

25

Uredništvo

Regionalni sastanci

30

 

Uredništvo

Dopuna Zborniku zakona - Uredba o načinu čuvanja i korišćenja podataka premjera i katastra zemljišta

31

Uredništvo

Novi propisi o polaganju stručnih ispita za radnike geodetske struke

38

 

Uredništvo

Program posebnog dijela stručnog ispita za radnike koji rade na poslovima premjera i katastra zemljišta u organima i organizacijama udruženog rada osnovanim za vršenje geodetskih poslova

39

Uredništvo

Savjetovanje o produktivnosti rada u geodetskoj struci

50

Uredništvo

Obavijesti

53

Uredništvo

In memoriam - Milovan Milovanović

58

Uredništvo

In memoriam - Ranko Zuber

59

Uredništvo

In memoriam - Kevčić Enes

61