GLASNIK

Broj 19 / No. 19 

Godina / Vol. 15

Datum izdavanja / Date of publishing:
 

Juni, 1981 / June, 1981

Izdavač / Publisher:

Savez geodetskih inženjera i geometara Bosne i Hercegovine
(Save Kovačevića 6, 71000 Sarajevo, Socijalistička Republika Bosna i Hercegovina)
 

Association of Geodetic Engineers and Surveyors of Bosnia and Herzegovina
(Save Kovacevica 6, 71000 Sarajevo, Socialist Republic of Bosna i Hercegovina)

Glavni i odgovorni urednik / In Chief Editor:

 

Muhamed Šestić, geod.ing.

SADRŽAJ / CONTENTS

     

Strana / Page

 

Uredništvo

Uz Tita

7

 

Uredništvo

Narodni heroji i pali borci geometri iz SR BiH

9

 

Uredništvo

Program geodetskih radova u SR BiH za period 1981-1985.godine

32

 

Smail Pašalić

Određivanje karakterističnih parametara deformacija terena geodetskim metodama

35

 

Faruk Selesković

Primjena terestričke fotogrametrije na površinskim kopovima i kamenolomima

39

 

Zdravko Galić

Noviji oblici prelaznih krivina na željeznicama

48

 

Uredništvo

Obavijesti

57

 

Uredništvo

In memoriam - Šerif Krnić

62

 

Uredništvo

In memoriam - Nemanja Bobar

63

 

Uredništvo

In memoriam - Anto Kalaš

64