GLASNIK

Broj 2 / No. 2 

Godina / Vol. 1

Datum izdavanja / Date of publishing:
 

1967 / 1967

Izdavač / Publisher:

Savez geodetskih inženjera i geometara Bosne i Hercegovine
(Vojvode Putnika 10/III, 71000 Sarajevo, Socijalistička Republika Bosna i Hercegovina)
 

Association of Geodetic Engineers and Surveyors of Bosnia and Herzegovina
(Vojvode Putnika 10/III, 71000 Sarajevo, Socialist Republic of Bosna i Hercegovina)

Glavni i odgovorni urednik / In Chief Editor:

 

Muhamed Šestić, geod.ing.

SADRŽAJ / CONTENTS

     

Strana / Page

 

Uredništvo

Izmjene u načinu programiranja i finansiranja geodetskih radova na premjeru i izradi katastra zemljišta

1

 

Sekretar Saveza GIG-a BiH

Godišnja Skupština Saveza GIG-a BiH

3

 

Krnić Šerif, Bogdanović Mladen, Šestić Muhamed

Zaključci sa skupštine Saveza GIG-a BiH

5

 

Uredništvo

Stanje i problemi premjera podzemnih instalacija

9

 

Uredništvo

Anketa o stručim ispitima

14

 

A.A.

Obavijesti

15