GLASNIK

Broj 3 / No. 3 

Godina / Vol. 2

Datum izdavanja / Date of publishing:
 

 1968 / 1968

Izdavač / Publisher:

Savez geodetskih inženjera i geometara Bosne i Hercegovine
(Vojvode Putnika 10/III, 71000 Sarajevo, Socijalistička Republika Bosna i Hercegovina)
 

Association of Geodetic Engineers and Surveyors of Bosnia and Herzegovina
(Vojvode Putnika 10/III, 71000 Sarajevo, Socialist Republic of Bosna i Hercegovina)

Glavni i odgovorni urednik / In Chief Editor:

 

Muhamed Šestić, geod.ing.

SADRŽAJ / CONTENTS

     

Strana / Page

 

Redakcijski odbor

Uz treći broj Glasnika

1

 

Mile Glavaš

Plenum Saveza GIG-a SR BiH

2

 

Vladimir Lukić

O pitanju privatne prakse u geodetskoj struci

5

 

Antun Milišić

Umjesto informacije

7

 

Šerif Krnić

Savremena stremljenja naučne misli i prakse u geodeziji

9

 

Uredništvo

Izvještaj i zaključci sa Savjetovanja o snimanju i evidentiranju podzemnih komunalnih instalacija  i instalacija

15

 

Uredništvo

Vijesti iz podružnica

19

 

H.T.

Savjetovanje o nivelmanu visoke tačnosti

26

 

Faruk Filipović

Prijedlog metode nivelanja podnesen na Savjetovanju o mreži NVT u Beogradu 15. i 16.12. 1967. godine

27

 

Uredništvo

Diplomirali na Višoj geodetskoj školi u Sarajevu 1967. godini

29

 

Uredništvo

Obavijesti

30

 

Uredništvo

Nove knjige

31

 

A.A.

In Memoriam Marašeku Jaromiru

32