GLASNIK

Broj 31 / No. 31 

Godina / Vol. 30

Datum izdavanja / Date of publishing:
 

April, 1996 / April, 1996

Izdavač / Publisher:

Savez udruženja građana geodetskih inženjera i geometara Bosne i Hercegovine
(Meše Selimovića 69, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina)
 

Union of Associations of Geodetic Engineers and Surveyors in Bosnia and Herzegovina
(Meše Selimovića 69, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina)

Glavni i odgovorni urednik / In Chief Editor:

 

Prof.dr. Smail Pašalić, dipl.ing.geod.

SADRŽAJ / CONTENTS

     

Strana / Page

 

Selver Keleštura

Oblici oduzimanja imovine građana i reprivatizacija (privatizacija) u Bosni i Hercegovini

5

 

Učesnici prvog savjetovanja GIG – RBiH na temu “Geodetska djelatnost u obnovi i izgradnji zemlje” -      Održanog (prvi dio) u Sarajevu 01. i 02. jula 1994. godine

21

 

Održanog (drugi dio) u Zenici 25. - 27.04.1995. godine

23

 

Subhija Kuljuh

Utisci sa savjetovanja Zenica ‘95

26

 

Nihad Kapetanović

Izravnanje poligonog vlaka čije su strane mjerene elektronskim daljinomjerom strožijom metodom

28

 

Tomislav Krzyk

Centar Bosne i Hercegovine (izbor metodologije, analiza rezultata, lokacija)

32

 

Nihad Kapetanović

Automatska registracija (memoriranje) podataka kod geodetskih instrumenata

41

 

Faruk Selesković

Fotogrametrija u obnovi i rekonstrukciji

47

 

 

 

 

VIJESTI

 

 

Mustafa Begić

Kraljevina Švedska – Bosni i Hercegovini

52

 

Fadil Hodžić

Nove knjige: Smail Pašalić: Inženjerska geodezija

56

 

Sekretarijat  SUGGIG BiH

Obavještenja

58

 

Fadil Hodžić

Studij na Geodetskom odsjeku Građevinskog fakulteta u Sarajevu

59

     
 

IN MEMORIAM

 
 

Tomislav Krzyk

Nazif Redžić

66

 

Derviš Subašić

Edib Mehmedagić

67

 

Mustafa Begić

Sjećanja

68

 

 

 

 

UREDNIŠTVO

Saradnicima

71

 

 

 
 

REKLAME

 
 

GEOKON d.o.o.

(korice zadnja unutrašnja)
 

GeoWILD-Sa

(korice zadnja vanjska)