POCETNA STRANA / HOME

GEODETSKI GLASNIK / GEODETIC COURIER

ARHIVA / ARCHIVE

O NAMA / ABOUT US

UPUTSTVO ZA AUTORE / GUIDELINES FOR AUTHORS

 

 

 

GLASNIK

Broj 33 / No. 33 

Godina / Vol. 33

Datum izdavanja / Date of publishing:
 

Decembar, 1999 / December, 1999

Izdavač / Publisher:

Savez udruženja građana geodetske struke Bosne i Hercegovine
(Meše Selimovića 69, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina)
 

Union of Associations of Geodetic Professionals in Bosnia and Herzegovina
(Meše Selimovića 69, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina)

Glavni i odgovorni urednik / In Chief Editor:

 

Prof.dr. Nihad Kapetanović, dipl.ing.geod.

SADRŽAJ / CONTENTS

     

Strana / Page

 

Eldin Đonlagić

Datumska transformacija

5

 

Abdulah Muminagić,  Medžida Mulić

Sistem za globalno pozicioniranje - GPS

16

 

Ismail Kabashi

Primjena mjernih robota u geodeziji

37

 

Mustafa Begić

Katastar nekretnina

57

 

Dedo Karabeg

Stanje radova premjera i uspostavljanje katastra nekretnina na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine

84

 

Eldin Đonlagić, Esad Vrce

Nove tehnologije u geodeziji – primjena u cestogradnji

91

 

Mensur Omerbašić

Geodetska djelatnost u BiH u XXI vijeku

96

 

 

 

 

VIJESTI

 

 

Medžida Mulić

Permanentna GPS stanica u Sarajevu kao dio CEGRN

100

 

Nihad Kapetanović

Informacija o postdiplomskom studiju na Građevinskom fakultetu u Sarajevu

104

 

Fadil Hodžić

Studij na Geodetskom odsjeku Građevinskog fakulteta u Sarajevu

106

 

Faruk Selesković

15. sjednica Grupe UNGEGN-a

108

 

Fadil Hodžić

Od “Glasnika” do “Geodetskog glasnika”

109

 

Eldin Đonlagić

Izvještaj sa simpozija u Neumu

110

 

   
 

NOVE KNJIGE

 
 

Eldin Đonlagić

“Geodezija”, dr. N. Kapetanović i dr. F. Selesković

111

 

Asim Hadžialić

“Transportni cjevovodi”, Rizah Grahić

112

 

Mirsad Bakšić

Izašli su iz štampe stručni udžbenici

113

 

 

 

 

IN MEMORIAM

 
 

Faruk Selesković

Prof. Ismet Aganović

115

 

Nihad Kapetanović

Prof.dr. Smail Pašalić

116

 

Perišić-Drljević

Kulić Enver - Kula

117

 

Muhamed Dervišić

Čizmić Dževad, geodeta

118

 

Suphija Kuljuh

Olga Šestić rođ. Predanić, geometar

119

 

Mustafa Begić

Filipović (Adema) Daut, geometar

120

 

Mustafa Mehmedagić

Muhamedagić Husein

121

 

 

 

 

OSTALO

 

 

UREDNIŠTVO

Saradnicima

122

 

 

 
 

REKLAME

 
 

GeoWILD-Sa

(zadnje korice)