GLASNIK

Broj 4 / No. 4 

Godina / Vol. 2

Datum izdavanja / Date of publishing:
 

 1968 / 1968

Izdavač / Publisher:

Savez geodetskih inženjera i geometara Bosne i Hercegovine
(Vojvode Putnika 10/III, 71000 Sarajevo, Socijalistička Republika Bosna i Hercegovina)
 

Association of Geodetic Engineers and Surveyors of Bosnia and Herzegovina
(Vojvode putnika 10/III, 71000 Sarajevo, Socialist Republic of Bosna i Hercegovina)

Glavni i odgovorni urednik / In Chief Editor:

 

Muhamed Šestić, geod.ing.

SADRŽAJ / CONTENTS

     

Strana / Page

 

Uredništvo 

Zaključci

1

 

Uredništvo

II održavanje Skupštine

3

 

Uredništvo

IV Kongres SGIJGJ

5

 

Šerif Krnić

Neka organizaciona pitanja geodetske struke

11

 

Derviš Kurtović

Šta je sa komasacijom

16

 

Husein Muftić

Tereni pogodni za traktorsku obradu u SRBiH

20

 

Nihad Kapetanović

Informacija o III stepenu studija

22

 

Uredništvo

Maturirali na Geodetskoj tehničkoj školi u Sarajevu

23

 

Uredništvo

Obavijesti

25