GLASNIK

Broj 5 / No. 5 

Godina / Vol. 3

Datum izdavanja / Date of publishing:
 

 1969 / 1969

Izdavač / Publisher:

Savez geodetskih inženjera i geometara Bosne i Hercegovine
(Vojvode Putnika 10/III, 71000 Sarajevo, Socijalistička Republika Bosna i Hercegovina)
 

Association of Geodetic Engineers and Surveyors of Bosnia and Herzegovina
(Vojvode Putnika 10/III, 71000 Sarajevo, Socialist Republic of Bosna i Hercegovina)

Glavni i odgovorni urednik / In Chief Editor:

 

Muhamed Šestić, geod.ing.

SADRŽAJ / CONTENTS

     

Strana / Page

 

Šerif Krnić 

Osvrt na četvrti Kongres geodeta Jugoslavije

1

 

Uredništvo

Izbor počasnih i zaslužnih članova

13

 

Ismet Aganović

Geodetski radovi na televizijskom tornju u Moskvi

14

 

Antun Milišić

Noviji geodetski instrumenti (fragment sa izložbe na IV kongresu)

19

 

Uredništvo

Maturirali na Geodetskoj tehničkoj školi u Sarajevu

20

 

Uredništvo

Sastanak proširenog Predsjedništva Saveza GIG-a SRBiH

22

 

Čeljo

Proslava dvadesetogodišnjice mature

23

 

Uredništvo

Godišnja skupština Saveza GIG-a SRBIH

24

 

Uredništvo

Prije i za vrijeme Kongresa …

24

 

Uredništvo

Nove knjige

25

 

M.G.

In Memoriam Smiljanić Ljubomiru

25

 

Uredništvo

In Memoriam Velija Čampara

26

 

Boro Gavrić

In Memoriam Živorad-Žika Stefanović

27