GLASNIK

Broj 6 / No. 5 

Godina / Vol. 4

Datum izdavanja / Date of publishing:
 

 1970 / 1970

Izdavač / Publisher:

Savez geodetskih inženjera i geometara Bosne i Hercegovine
(Vojvode Putnika 10/III, 71000 Sarajevo, Socijalistička Republika Bosna i Hercegovina)
 

Association of Geodetic Engineers and Surveyors of Bosnia and Herzegovina
(Vojvode Putnika 10/III, 71000 Sarajevo, Socialist Republic of Bosna i Hercegovina)

Glavni i odgovorni urednik / In Chief Editor:

 

Muhamed Šestić, geod.ing.

SADRŽAJ / CONTENTS

     

Strana / Page

 

Uredništvo

Skupština Saveza GIG-a SRBiH

1

 

Uredništvo

Zaključci Skupštine Društva geodetskih inženjera i geometara BiH održane 5. IV 1969. God.

2

 

Uredništvo

Simpozij o geodetskoj djelatnosti i inventarizaciji prostora

3

 

Uredništvo

Teze Saveza Slovenije, Automatizacija u geodetskoj struci

5

 

Uredništvo

Teze Saveza Hrvatske

9

 

Uredništvo

Teze za savjetovanje o održavanju premjera i katastra zemljišta Saveza Srbije

11

 

Uredništvo

Sastanak Predsjedništva GIG-a SRBiH

13

 

Uredništvo

Zemljotres u Bosanskoj Krajini

13

 

Uredništvo

Mjere koje su preduzete od strane geoetske službe nakon zemljotresa u regionu Banja Luka

15

 

Nezir Kazić

Zemljotres u Banja Luci i njegove posljedice na Geodetski zavod Sarajevo

16

 

Hranislav Tasić

Ima li teorijskog opravdanja kolona 11 u trigonometriskom formularu 1?

18

 

Fabijan Tadić

Neki slučajevi računanja površina

19

 

Ismet Aganović

Geodetski radovi na televizijskom tornju u Moskvi - nastavak

25

 

Uredništvo

Akcije i manifestacije geodetskih društava socijalističkih zemalja u 1970. god.

29

 

Uredništvo

Maturirali na Geodetskoj tehničkoj školi u Sarajevu

31

 

Faruk Filipović

Eksperimentalna škola u Hamburgu

33

 

Uredništvo

Obavijesti

34

 

Uredništvo

Nove knjige

35