GLASNIK

Broj 7 / No. 7 

Godina / Vol. 3

Datum izdavanja / Date of publishing:
 

1970 / 1970

Izdavač / Publisher:

Savez geodetskih inženjera i geometara Bosne i Hercegovine
(Save Kovačevića 6, 71000 Sarajevo, Socijalistička Republika Bosna i Hercegovina)
 

Association of Geodetic Engineers and Surveyors of Bosnia and Herzegovina
(Save Kovacevica 6, 71000 Sarajevo, Socialist Republic of Bosna i Hercegovina)

Glavni i odgovorni urednik / In Chief Editor:

 

Muhamed Šestić, geod.ing.

SADRŽAJ / CONTENTS

     

Strana / Page

 

Uredništvo

Pravilnik o programu polaganja posebnog dijela stručnog ispita za pripravnike i radnike koji rade na poslovima premjera i katastra zemljišta

1

 

Uredništvo

Gradivo za polaganje pismenog dijela stručnog ispita za pripravnike i radnike koji rade na poslovima premjera i katastra zemljišta

2

 

Fabijan Tadić

Jedan slučaj veze za visoku nepristupačnu tačku ili računsko određivanje  dužina pomoću vertikalnih uglova i osnovice u pravcu tražene dužine

15

 

Uredništvo

Savjetovanje o održavanju premjera i katastra zemljišta

24

 

Ismet Sadović

Nešto o računarima-kompjuterima u geodeziji

27

 

Uredništvo

Diplomirali na Višoj geodetskoj školi u Sarajevu u 1968. i 1969. godini

30

  Uredništvo Maturirali na Geodetskoj tehničkoj školi u Sarajevu 31
 

Uredništvo

Nove knjige-F. Braum, Elementarna fotogrametrija (Skripta), Sveučilište u Zagrebu

31