GLASNIK

Broj 8 / No. 8 

Godina / Vol. 5

Datum izdavanja / Date of publishing:
 

1971 / 1971

Izdavač / Publisher:

Savez geodetskih inženjera i geometara Bosne i Hercegovine
(Save Kovačevića 6, 71000 Sarajevo, Socijalistička Republika Bosna i Hercegovina)
 

Association of Geodetic Engineers and Surveyors of Bosnia and Herzegovina
(Save Kovacevica 6, 71000 Sarajevo, Socialist Republic of Bosna i Hercegovina)

Glavni i odgovorni urednik / In Chief Editor:

 

Muhamed Šestić, geod.ing.

SADRŽAJ / CONTENTS

     

Strana / Page

 

Uredništvo

Djelatnost Saveza GiG-a SR BiH

1

 

Derviš Kurtović

Značaj geodetsko-kartografskih radova u geološko-istražnim radovima sa kratkim osvrtom na razmjere

4

 

Smail Pašalić

Iteraciona metoda određivanja geografske širine, dužine i azimuta

6

 

Faruk Selesković

Ispitivanje visećeg mosta preko rijeke Bosne u Bosanskom Šamcu

12

 

Božidar Kuret

O upotrebi elektronske mašine «MONRO» 920 u geodeziji

17

 

Uredništvo

Diplomirali na Višoj geodetskoj školi u Sarajevu

18

 

Uredništvo

Maturirali na Geodetskoj tehničkoj školi u Sarajevu

18

 

Uredništvo

Obavijesti:

Savjetovanje o održavanju premjera i katastra zemljišta,

Kongres FIG-e,

Jubilarna  25-ta godišnjica DIT-a,

Nekoliko kraćih vijesti

Vijesti iz podružnice

19

 

Uredništvo

Nove knjige:

 Prof.dr. F.Braum Objektivno optičko redresiranje (Skripta) Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu,

 Prof. Inž. Čedomir Cvetković, Primjena geodezije u inženjerstvu, Građevinska knjiga, Beograd, 1970,

Nikola M. Dimitrijević, Geodezija II, prvi dio, Naučna knjiga, Beograd, 1970. godine.

22