GLASNIK

Broj 9 / No. 9 

Godina / Vol. 6

Datum izdavanja / Date of publishing:
 

 1972 / 1972

Izdavač / Publisher:

Savez geodetskih inženjera i geometara Bosne i Hercegovine
(Save Kovačevića 6, 71000 Sarajevo, Socijalistička Republika Bosna i Hercegovina)
 

Association of Geodetic Engineers and Surveyors of Bosnia and Herzegovina
(Save Kovacevica 6, 71000 Sarajevo, Socialist Republic of Bosna i Hercegovina)

Glavni i odgovorni urednik / In Chief Editor:

 

Muhamed Šestić, geod.ing.

SADRŽAJ / CONTENTS

     

Strana / Page

 

Muhamed Šestić

25-godišnjica rada SIT-a SRBiH-razgovor sa predsjednikom SGIG-a ing.  Feridom Omerbašićem

1

 

Uredništvo

Prijedlog dopune Ustavnog amandmana XXXVI

6

 

Muhamed Šestić

Razgovor sa direktorom Republičke geodetske uprave ing. Vladimirom Lukićem

7

 

Božidar Milišić

Automatizacija jednog dijela geodetskih poslova u savremenim uslovima

16

 

Faruk Selesković

Primjena terestričke fotogrametrije u geologiji

27

 

Željka Šober

Do Visbadena i nazad

36

 

Uredništvo

Maturirali na Geodetskoj tehničkoj školi u Sarajevu

38

  Uredništvo

Obavijesti - Geodetska tehnička škola

                    - Geodetski fakultet Sveučilišta u

                    - Zagrebu-postdiplomski studij

39
 

Predsjedništvo SGiG-a

Obavijest - Godišnja skupština SGiG

40