Časopis Saveza udruženja građana geodetske struke u Bosni i Hercegovini

Journal of the Union of Associations of Geodetic Professionals in Bosnia and Herzegovina

Prvi štampani broj časopisa objavljen je 1967. godine. Elektronsko izdanje časopisa objavljuje se na internetu od 2011. godine.

 

The first printed issue of the journal was published in 1967. Electronic edition of the journal is published on the internet since 2011.

GEODETSKI GLASNIK
UDK 528  /  ISSN: 1512-6102  /  ISSN 2233-1786 Online
POČETNA / HOME

O ČASOPISU / ABOUT THE JOURNAL

AKTUELNI BROJ / CURRENT ISSUE

ARHIVA / ARCHIVE

IMPRESUM / IMPRESSUM

UPUTSTVO ZA AUTORE / GUIDELINES FOR AUTHORS

 

 

Impresum

Geodetski glasnik
Stjepana Tomića 1/III
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

tel: +387 33 278-459

fax:  +387 33 278-484

e-mail: glasnik@suggsbih.ba

 

Impressum

Geodetski glasnik
Stjepana Tomica 1/III
71000 Sarajevo
Bosnia and Herzegovina

phone:   +387 33 278-459

fax:  +387 33 278-484

e-mail: glasnik@suggsbih.ba

 

GLAVNI I ODGOVORNI UREDNIK


Vanr. prof. dr. sc. Nedim Tuno, Građevinski fakultet Univerziteta u Sarajevu (Bosna i Hercegovina)
 

Sekretar uredništva

Muamer Đidelija

 

Tehnički urednik

Nedim Kulo

 

 

 

EDITOR-IN-CHIEF


Nedim Tuno, PhD, Associate Professor, Faculty of Civil Engineering, University of Sarajevo (Bosnia and Herzegovina)
 

Secretary of editorial board

Muamer Đidelija

 

Technical editor

Nedim Kulo

 

Urednički odbor

 

Prof.dr. sc. Krištof Oštir, Fakultet za građevinarstvo i geodeziju Univerziteta u Ljubljani (Slovenija)

Prof. dr. sc. Petros Patias, Odsjek za katastar, fotogrametriju i kartografiju Aristotelovog univerziteta u Solunu (Grčka)

Vanr. prof. dr. sc. Anka Lisec, Fakultet za građevinarstvo i geodeziju Univerziteta u Ljubljani (Slovenija)

Prof. dr. sc. Tomislav Bašić, Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (Hrvatska)

Vanr. prof. dr. sc. Dušan Kogoj, Fakultet za građevinarstvo i geodeziju Univerziteta u Ljubljani (Slovenija)

Doc. dr. sc. Mojca Kosmatin-Fras, Fakultet za građevinarstvo i geodeziju Univerziteta u Ljubljani (Slovenija)

Doc.dr.sc. Miran Kuhar, Fakultet za građevinarstvo i geodeziju Univerziteta u Ljubljani (Slovenija)

Prof. dr. sc. Đuro Barković, Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (Hrvatska)

Prof. dr. sc. Naci Yastikli, Građevinski fakultet, Tehnički Univerzitet Yildiz u Istanbulu (Turska)

Vanr. prof. dr. sc. Admir Mulahusić, Građevinski fakultet Univerziteta u Sarajevu (Bosna i Hercegovina)

Vanr. prof. dr. sc. Jelena Gučević, Građevinski fakultet Subotica Univerziteta u Novom Sadu (Srbija)

Prof. dr. sc. Robert Weber (Austrija), Odsjek za geodeziju i geoinformacije, Tehnički univerzitet Beč (Austrija)

Vanr. prof. dr. Jusuf Topoljak, Građevinski fakultet Univerziteta u Sarajevu (Bosna i Hercegovina)

Doc. dr. sc. Silvija Šiljeg, Univerzitet u Zadru (Hrvatska)

Vanr. prof. dr.sc. Medžida Mulić, Građevinski fakultet Univerziteta u Sarajevu (Bosna i Hercegovina)

 

 

 

Editorial Board

 

Krištof Oštir, PhD, Professor, Faculty of Civil and Geodetic Engineering, University of Ljubljana (Slovenia)  

Petros Patias, PhD, Professor, Department of Cadastre, Photogrammetry and Cartography, Aristotle University of Thessaloniki (Greece)  

Anka Lisec, PhD, Associate Professor, Faculty of Civil and Geodetic Engineering, University of Ljubljana (Slovenia)

Tomislav Bašić, PhD, Professor, Faculty of Geodesy, University of Zagreb (Croatia)

Dušan Kogoj, PhD, Associate Professor, Faculty of Civil and Geodetic Engineering, University of Ljubljana (Slovenia)

Mojca Kosmatin-Fras, PhD, Assistant Professor, Faculty of Civil and Geodetic Engineering, University of Ljubljana (Slovenia)  

Miran Kuhar, PhD, Assistant Professor, Faculty of Civil and Geodetic Engineering, University of Ljubljana (Slovenia)

Đuro Barković, PhD, Professor, Faculty of Geodesy, University of Zagreb (Croatia)

Naci Yastikli, PhD, Professor, Faculty of Civil  Engineering, Yildiz Technical University Istanbul (Turkey)

Admir Mulahusić, PhD, Associate Professor, Faculty of Civil  Engineering, University of Sarajevo (Bosnia and Herzegovina)

Jelena Gučević, PhD, Associate Professor, Faculty of Civil  Engineering Subotica, University of Novi Sad (Serbia)

Robert Weber, PhD, Professor, Department of geodesy and geoinformation, Vienna University of Technology (Austria)

Jusuf Topoljak, PhD, Associate Professor, Faculty of Civil  Engineering, University of Sarajevo (Bosnia and Herzegovina)

Silvija Šiljeg, PhD, Assistant Professor, University of Zadar (Croatia)

Medžida Mulić, PhD, Associate Professor, Faculty of Civil  Engineering, University of Sarajevo (Bosnia and Herzegovina)