Savez udruženja građana geodetske struke u Bosni i Hercegovini je član IUGG Union of Associations of Geodetic Professionals in Bosnia and Herzegovina is the member of the IUGG

SAVEZ UDRUŽENJA GRAĐANA GEODETSKE STRUKE U BOSNI I HERCEGOVINI - SUGGSUBIH

Union of Associations of Geodetic Professionals in Bosnia and Herzegovina

POČETNA / HOME O NAMA / ABOUT US ČLANSTVO / MEMBERSHIP KONTAKT / CONTACT ARHIVA / ARCHIVE GEODETSKI GLASNIK / GEODETIC COURIER

 

05.07.2023.

Objavljena monografija "Viša geodetska škola u Sarajevu 1960-1974."

Godine 2020. navršilo se 6 decenija od kada je na novootvorenoj Višoj geodetskoj školi u Sarajevu upisana prva generacija studenata, čime je započelo visokoškolsko obrazovanje geodetskih inžinjera u Bosni i Hercegovini. Taj značajni jubilej bio je povod da Savez udruženja građana geodetske struke u Bosni i Hercegovini provede opsežne aktivnosti koje su rezultirale monografskom obradom djelovanja Škole, tokom 14 godina njenog postojanja. Namjera je bila javnosti pružiti što cjelovitiju sliku razvoja i rada te škole, koja je tokom 1960-ih i u prvoj polovini 1970-ih bila najviša institucija obrazovanja geodetskih kadrova u Bosni i Hercegovini. Odmah po osnivanju, Viša geodetska škola je na sebe preuzela odgovorne zadatke pripremanja adekvatnih stručnjaka za potrebe opsežnih geodetskih radova širom Bosne i Hercegovine i s pravom se može reći da je ona tokom svog kratkog postojanja odigrala izuzetnu ulogu u sveukupnom razvoju bosanskohercegovačke geodezije.
Monografija je pisana s namjerom da se popuni evidentna praznina u poznavanju naše geodetske obrazovne djelatnosti u prošlosti, sa željom da se postignuti izvanredni rezultati bosanskohercegovačkog geodetskog obrazovanja sačuvaju od zaborava. U tom kontekstu se izražava nada da će monografija pobuditi odgovarajuće zanimanje naučne, stručne i općenito šire kulturne javnosti.

Izdavanje monografije podržalo je Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke, kroz pokrivanje troškova njenog štampanja.
Zainteresovani za monografiju mogu se obratiti SUGGSUBIH putem e-maila sgbih@suggsbih.ba.

28.01.2022.

In Memoriam - Mustafa Begić

Dana 26. 1. 2022. godine zauvijek nas je napustio Mustafa Begić, velikan geodetske struke u Bosni i Hercegovini. Zahvaljujući svom ogromnom iskustvu, opširnom znanju i objektivnosti, često je dolazio u žižu javnosti, vezano za aktuelna pitanja koja se tiču vlasništva nad zemljištem, restitucije, denacionalizacije, definisanja državne granica itd. Svoje bogato znanje, višegodišnje praktično iskustvo i rezultate dugotrajnih sistematskih istraživanja, pretočio je u više knjiga i članaka s tematikom imovinsko pravnih odnosa u Bosni i Hercegovini, od najstarijih vremena do danas. Zahvaljujući neiscrpnom entuzijazmu, kroz svoja djela je sačuvao nemjerljivo vrijedne podatke o geodetskoj djelatnosti i agrarnim odnosima u našoj zemlji.
Rođen je 1933. godine u Begićima pokraj Lukavca. Geodetsku tehničku školu u Sarajevu završava 1950. godine, nakon čega se zapošljava u Državni zavod za geološka istraživanja BiH u Sarajevu, gdje ostaje do 1954. godine kada prelazi u Projektantsko preduzeće „Projekat“ u Sarajevu, u kojem ostaje do 1956. godine. Od 1958. godine radi u Birou za studije i unaprjeđenje poljoprivrede „Poljoprojekt“ u Sarajevu, odakle prelazi u Općinu Kupres gdje ostaje do 1964. godine kada prelazi u Općinu Tuzla. Iz Općine Tuzla prelazi u Republičku geodetsku upravu Bosne i Hercegovine gdje ostaje do odlaska u penziju. Višu geodetsku školu u Sarajevu završio je 1972. godine, a diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Od 1993 godine je bio direktor Uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Bosne i Hercegovine. Kao spoljni saradnik, učestvovao je u nastavi na Odsjeku za geodeziju Građevinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu od 1993. do 2004. godine. Bio je predsjednik Saveza geodetskih inžinjera i geometara BiH od 1980. do 1988. godine te predsjednik Saveza udruženja građana geodetske struke u BiH od 1995. do 2007. godine.
S pravom se može tvrditi da među imenima koja su ostavila najviše traga na geodetskoj sceni Bosne i Hercegovine, istaknuto mjesto pripada Mustafi Begiću. Njegov lik i djelo zadržat ćemo u trajnom sjećanju.

15.04.2021.

In Memoriam - prof. dr. Nihad Kapetanović

S tugom i osjećajem iskrene žalosti primili smo vijest o odlasku našeg dragog profesora Nihada Kapetanovića, koji nas je zauvijek napustio u srijedu 14. aprila 2021. godine u 89. godini života. Kroz svoju izuzetnu višedecenijsku akademsku karijeru, kao vrsni intelektualac i pragmatičar, dao je nemjerljiv doprinos razvoju Građevinskog fakulteta u Sarajevu te ostavio trajan pečat u bosanskohercegovačkoj geodeziji. Rad profesora Kapetanovića u nastavi, struci i nauci ostat će u neizbrisivom sjećanju njegovih kolega i saradnika, te mnogobrojnih generacija njegovih studenata. Izuzetno zapaženu ulogu profesor Kapetanović imao je i u SUGGSUBIH, obavljajući zahtjevnu funkcije glavnog i odgovornog urednika časopisa “Geodetski glasnik” od 1999. do 2004. godine, zamjenika glavnog i odgovornog urednika u razdoblju od 1987. do 1998. godine, te člana Uredničkog odbora. Mnogo je učinio na afirmaciji i povećanju relevantnosti „Geodetskog glasnika“, između ostalog i kroz objavljivanje 10 naučnih radova u kojima je obrađivao tada savremene geodetske probleme, počevši od prvih elektrooptičkih daljinomjera. Radeći predano na svim tim zadacima propagirao je dobre međuljudske odnose, kao temelj zdrave i sretne sredine. Zato se prema saradnicima i studentima uvijek ophodio ugodno i s vedrinom. Bio je voljen i svi su uživali u njegovom društvu.

Odlazak profesora Nihada Kapetanovića nenadoknadiv je gubitak je za bosanskohercegovačku akademsku zajednicu, geodetsku struku i cjelokupno društvo.

Porodici i svima koji su voljeli i poštovali profesora, upućujemo izraze dubokog saučešća.

13.01.2021.

In Memoriam - dr. Yüksel Altiner

S tugom obavještavamo kolegice i kolege da je iskreni prijatelj geodetske zajednice Bosne i Hercegovine i svih geodeta iz država Zapadnog Balkana, Dr. Sci. Yüksel Altiner preminuo, 7. janura 2021. Bio je vrijedan član Uredničkog odbora Geodetskog glasnika, a u posljednjim brojevima su objavljeni njegovi posljednji članci. Dr. Altiner je posjećivao Bosnu i Hercegovinu u više navrata, bio je jedan od glavnih organizatora GPS kampanje EUREF Balkan 1998. Rado je dolazio u Sarajevo i na Odsjek za geodeziju Građevinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, zajedno sa svojim prijateljem Prof. Dr. Asimom Bilajbegovićem, s kojim je potpuno ravnopravno diskutirao o geodetskim problemima, uvijek u prijateljskom tonu, a pri tim bi blagi smiješak bio na licima obojice, iako nisu uvijek dijelili isto mišljenje. Dr. Altiner je uvijek s velikom radošću držao javna predavanja u organizaciji Saveza udruženja geodeta Bosne i Hercegovine, uvijek o najmodernijim metodama i napretku satelitske geodezije u Evopi i svijetu. Yüksel Altiner je studirao geodeziju na Yildiz Tehničkom Univerzitetu u Istanbulu, gdje je stekao zvanje Bachelor geodezije. Studij je nastavio u Njemačkoj, na Univerzitetu u Bonu. Tamo je stekao zvanje Magistra i Doktora nauka iz oblasti geodezije. Bio je sjajan poznavalac teorijske geodezije i matematičkih metoda u geodeziji, ali je privatno preferirao pisanje i bavio se također novinarstvom. Malo je poznata činjenica da je od 1980. do 1988. bio dopisnik u Njemačkom Parlamentu (Deutscher Bundestag). Od 1989. godine radio je u prestižnoj njemačkoj, svjetski poznatoj agenciji “Federal Agency for Cartography and Geodesy iz Frankfurta na Maini u odjelu “Geodezija”. Njegov glavni naučni interes bio je istraživanje pomjeranja Zemljine kore uz korištenje GNSS opažanja. Dr. Altiner je evropskoj i svjetskoj geodetskoj bio poznat po Teoriji analitičke deformacija površina koju je razvio i opisao u knjizi izdanu 1999. godine u izdanju Spriner-a, pod naslovom: “Analytical Surface Deformation Theory”. https://www.springer.com/de/book/9783540658207  Kasnije je njegova knjiga prevedena s engleskog na kineski jezik. Godine 1997. je Inter-univerzitetski Komitet Turske mu je dodijelio zvanje univerzitetskog docenta i povremeno je kao gostujući profesor predavao na turskim univerzitetima. Odsjek za geodeziju i geoinformatiku Građevinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu izgubio je njegovim odlaskom nesebičnog prijatelja i teško je vjerovati da više nećemo slušati predavanja iz najnovijih dostignuća iz oblasti satelitske geodezije. Bio je dobra osoba, veliki čovjek, potpuno posvećen nauci i istraživanju, te se iskreno nadamo da će svoja dobra djela uskoro vidjeti na boljem mjestu u Univerzumu. Ustvari, ja vjerujem u to kao što vjerujem da su istinite riječi: ...“Onaj ko bude uradio koliko trun dobra, vidjet će ga, a onaj ko bude uradio koliko trun zla, vidjet će ga”...

Prof. dr. sc. Medžida Mulić

16.12.2020.

In Memoriam - prof. dr. Asim Bilajbegović

Dana 15. decembra 2020. godine u 71. godini života preminuo je prof.dr.sc. Asim Bilajbegović od posljedica COVID19. Rođen je u Sanskom Mostu, školovanje započeo u rodnom gradu, u Sarajevu je završio Geodetsku tehničku školu, studirao geodeziju na Geodetskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a doktorirao na Univerzitetu u Bonnu 1978. godine, nakon čega se vratio u Zagreb. Bio je dugogodišnji profesor Geodetskog fakulteta, gdje je bio dekan u periodu 1985.-1987. Aktivno je sudjelovao u nastavi sva tri studijska programa kao i u istraživačkim projektima na Odsjeku za geodeziju i geoinformatiku Građevinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, tokom 20-tak posljednjih godina svog života. Objavio je nekoliko udžbenika na njemačkom, engleskom i hrvatskom jeziku. Bio je jedan od pionira korištenja GPS tehnologije u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Od 1994. do umirovljenja 2015. radio je kao profesor geodezije na Tehničkom Univerzitetu u Dresdenu, održavajući neprekidnu naučnu saradnju sa Sveučilištem u Zagrebu i Univerzitetom u Sarajevu. Profesor Bilajbegović ostat će u sjećanju generacijama studenata kao osoba od integriteta, osoba koja živi i radi po principu da se svoja država gradi znanjem. Neizostavni blagi smješak na njegovom licu tokom predavanja govorio je slušateljima da je sreća dijeliti znanje. Svi studenti i kolege svjedoče da nije štedio energiju za svako svoje predavanje, radovao se pitanjima, a svakom je slušatelju želio približiti geodetsku teoriju i praksu na matematički jednostavan način. Jedna od njegovih izreka po kojoj ćemo ga se sjećati je: „Dobar teoretičar je najbolji praktičar.“ Zahvalni za dorinos bosanskohercegovačkoj i regionalnoj geodeziji molimo se za vječni mir njegove duše u nekom drugom ljepšem dijelu Univerzuma.

Prof. dr. sc. Medžida Mulić

27.9.2019.

Javno predavanje

Dana 2. 10. 2019. godine bit će upriličeno javno predavanje koje će održati doc. dr. Žiga Kokalj, uposlenik Instituta za antropološke i prostorne studije naučno istraživačkog centra Slovenske akademije nauka i umjetnosti, na temu:

Satellite data and agricultural drought conditions

Predavanje će se održati u sali br. 407 Odsjeka za geodeziju Građevinskog fakulteta u Sarajevu, ul. Stjepana Tomića 1/III, sa početkom u 11:00 sati.

 

27.9.2019.

Poziv za Skupštinu Saveza udruženja građana geodetske struke (SUGGSUBIH) u Bosni i Hercegovini

Na osnovu člana 18. Statuta SUGGSUBIH, dostavlja se poziv za Skupštinu SUGGSUBIH, koja će se održati dana 14. 10. 2019. godine u 16:00 h u sali 407 Odsjeka za geodeziju i geoinformatiku, Građevinski fakultet u Sarajevu, Stjepana Tomića 1/III, Sarajevo.

Pozivaju se svi članovi SUGGSUBIH da prijave učešće na Skupštini putem e-maila: sgbih@suggsbih.ba.

Dnevni red Skupštine:
1. Usvajanje dnevnog reda, imenovanje zapisničara i ovjerivača
2. Izvještaj o radu SUGGSUBIH
3. Izbor tijela SUGGSUBIH i uredničkih tijela časopisa Geodetski glasnik
4. Razno

S poštovanjem,

Predsjednik Skupštine

Nedim Tuno

2.10.2018.

Odsjek za geodeziju i geoinformatiku Građevinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i Savez udruženja građana geodetske struke u BiH vas sa zadovoljstvom pozivaju na javno predavanje koje će održati

dr.sc. Mithad Kozličić, redovni profesor Sveučilišta u Zadru i član Akademije nauka i umjetnosti BiH.

Predavanje naslova

‘Klaudije Ptolemej i njegovo kartografsko djelo’

održat će se u petak, 5. oktobra 2018., s početkom u 10:00 h, u sali 407 Odsjeka za geodeziju i geoinformatiku Građevinskog fakulteta u Sarajevu, Stjepana Tomića 1/III, Sarajevo.

 

27.12.2017.

Objavljen 48. broj časopisa Geodetski glasnik

Uredništvo časopisa Geodetski glasnik Vas sa zadovoljstvom obavještava da je objavljen novi broj naučno-stručnog časopisa
GEODETSKI GLASNIK BR. 48,
čiji je sadržaj u cijelosti slobodno dostupan na stranici časopisa
http://www.suggsbih.ba/GG.htm

 

21.9.2017.

Javna predavanja

Dana 25.9.2017. godine bit će upriličena javna predavanja koja će održati uposlenici Instituta za antropološke i prostorne studije naučno istraživačkog centra Slovenske akademije nauka i umjetnosti:

Maja Somrak : Land cover classification: from concept to application

Aleš Grlj : Use of digital elevation model and satellite imagery to locate karst depressions and unroofed caves

Predavanja će se održati u sali br. 407 Odsjeka za geodeziju Građevinskog fakulteta u Sarajevu, ul. Stjepana Tomića 1/III, sa početkom u 11:00 sati.

 

18.7.2017.

Javna predavanja profesora Tehničkog Univerziteta Yuldiz iz Istanbula

Dana 21.7.2017. godine bit će upriličena javna predavanja koja će održati profesori Tehničkog Univerziteta Yuldiz iz Istanbula:

Prof.dr. Doğan Uğur ŞANLI : Positioning and velocity accuracy of GNSS from repeated surveys

Prof.dr. Fusun BALIK ŞANLI : InSAR Techniques and a Case Study: "Analysis of deformation patterns through advanced DINSAR techniques in Istanbul megacity"

Predavanja će se održati u sali br. 407 Odsjeka za geodeziju Građevinskog fakulteta u Sarajevu, ul. Stjepana Tomića 1/III, sa početkom u 10:00 sati.
 

18.7.2017.

13th International Conference on Geoheritage, Geoinformation and Cartography

Hrvatsko kartografsko društvo i Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu organiziraju 13th International Conference on Geoheritage, Geoinformation and Cartography od 7. do 9. 9. 2017. u Selcu kraj Crikvenice. Detaljnije informacije dostupne su na adresi
http://www.kartografija.hr/conf17/

28.12.2016.

Objavljen 47. broj časopisa Geodetski glasnik

Uredništvo časopisa Geodetski glasnik Vas sa zadovoljstvom obavještava da je objavljen novi broj naučno-stručnog časopisa
GEODETSKI GLASNIK BR. 47,
čiji je sadržaj u cijelosti slobodno dostupan na stranici časopisa
http://www.suggsbih.ba/GG.htm

 

24.10.2016.

Odsjek za geodeziju Građevinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu uz podršku Saveza udruženja građana geodetske struke u BiH organizuje javno predavanje koje će održati

dr.sc. Mithad Kozličić, redovni profesor Sveučilišta u Zadru i član Akademije nauka i umjetnosti BiH.

Predavanje naslova

‘Geostrategijski položaj bosanskohercegovačkoga prostora na jugoistoku Europe prema starim geografskim kartama’

održat će se u četvrtak, 27. oktobra 2016., s početkom u 11:00 h, u Sali 8 Građevinskog fakulteta, ul. Patriotske lige 30, Sarajevo.

 

21.9.2016.

GRAĐEVINSKI FAKULTET UNIVERZITETA U SARAJEVU - ODSJEK ZA GEODEZIJU

SAVEZ UDRUŽENJA GRAĐANA GEODETSKE STRUKE U BOSNI I HERCEGOVINI

Zadovoljstvo nam je pozvati Vas na


JAVNA PREDAVANJA
koje će dana 27. 9. 2016. godine održati uposlenici Fakulteta za građevinarstvo i geodeziju Univerziteta u Ljubljani:


doc. dr. Simona Savšek

Geodetski monitoring brana

 

vanr. prof dr. Tomaž Ambrožič

Deformaciona analiza Hannover na praktičnim primjerima geodetskih mreža

 

doc. dr. Aleš Marjetič

 Determining the inclination of tall chimneys using the TPS and TLS approach / Određivanje nagiba visokih dimnjaka primjenom TPS i TLS pristupa

 

asist. Klemen Kregar, univ. dipl. inž. geod.

Control Measurements of Crane Rails / Kontrolna mjerenja kranskih staza

 

Gašper Štebe, univ. dipl. inž. geod.  (vanr. prof dr. Dušan Kogoj)

Automatic deformation monitoring system / Automatski sistemi za nadzor deformacija

 

Predavanja će se održati u učionici br. 407 Odsjeka za geodeziju Građevinskog fakulteta u
Sarajevu, ul. Stjepana Tomića 1/III, sa početkom u 11:00.

 

13.7.2016.

Monitoring posjeta Erasmus+ projekta „Modernizacija geodetskog obrazovanja u zemljama Zapadnog Balkana s fokusom na kompetencije i ishode učenja“ (GEOWEB)

 U petak 01. jula 2016. godine na Univerzitetu u Sarajevu, Građevinskom fakultetu i Odsjekuza geodeziju upriličena je prva monitoring posjeta projekta Erasmus+ iz programa izgradnje kapaciteta u visokom obrazovanju, pod nazivom „Modernizacija geodetskog obrazovanja u zemljama Zapadnog Balkana s fokusom na kompetencije i ishode učenja (GEOWEB), a u cilju sagledavanja planiranih i provedenih aktivnosti projekta. U monitoringu su učestovali: Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizuelne komunikacije i kulturu (EACEA) iz Brisela, koju je predstavljao projekt menadžer Franco Burgio, te Nacionalni ured Erasmus+ za Bosnu i Hercegovinu, kojeg su predstavljali gospodin Suad Muhibić, direktor, te gđica dr. Nena Marković, projekt referent. Tokom monitoring posjete upriličen je sastanak s administracijom Univerziteta u Sarajevu, kojeg je vodio prorektor za naučnu saradnju i istraživanje, prof. dr. Faruk Mekić. Posjetioce je na Građevinskom fakultetu Sarajevo primio dekan prof. dr. Mustafa Hrasnica. Na Odsjeku za geodeziju prezentirane su planirane aktivnosti te rezultati i postignuća u prvom polugodištu implementacije projekta. Partneri u GEOWEB projektu su poznati evropski univerziteti: KTH iz Štokholma-Švedska, TUW iz Beča-Austrija, ULE iz Leona-Šapanija, te najveći javni univerziteti iz tri balkanske države: Univerzitet u Beogradu i Univerzitet u Novom Sadu - Srbija, Politehnički Univerzitet u Tirani i Univerzitet u Tirani - Albanija, te Univerzitet u Sarajevu (UNSA), Univerzitet „Džemal Bijedić“ iz Mostara (UNMO) i Univerzitet u Tuzli (UNTZ) iz Bosne i Hercegovine. Osim akademskih institucija u GEOWEB projekt su kao partneri iz naše zemlje uključeni Zavod za planiranje Kantona Sarajevo i BNPro, kao kompanije koje se bave geodezijom i geoinformacijskim sistemima. Trajanje projekta je tri godine, s planiranim završetkom 14. oktobra 2018. godine. Projekt menadžer EACEA i predstavnici Nacionalnog Erasmus+ureda su upoznali: koordinatora GEOWEB projekta iz KTH, profesora Huan Fan, koji je doputovao iz Štokholma, lokalne koordinatore s UNSA i UNMO kao i predstavnike partnerskih firmi, te učesnike na obukama. Posjetiteljima su prezentirani ciljevi, te planirane aktivnosti za osiguranje kvaliteta, diseminaciju rezultata i održivosti projekta. Prezentirani su početni rezultati i ishodi implementiranih aktivnosti tokom prvog polugodišta GEOWEB projekta: potpisani su Partnerski sporazumi, objavljena web strana projekta, održan početni sastanak u martu 2016. godine na UNSA, održane dvije obuke za univerzitetske asistente i nastavnike u Španiji i Austriji, osnovana baza podataka geodetskih visokoškolskih institucija u zemljama Zapadnog Balkana, održani kratki seminari o GEOWEB projektu u svim partneskim institucijama, objavljen i distribuiran prvi „leaflet“, provedeni tenderi za nabavku geodetske i IT opreme za geodetske i kompjuterske laboratorije na partnerskim univerzitetima, objavljen GEOWEB „newsletter“ 2016-1... U očekivanju povratnih informacija i izvještaja iz Brisela i ERASMUS + Nacionalnog ureda, aktivnosti na projektu se nastavljaju.

 

30.5.2016.

ODSJEK ZA GEODEZIJU
INSTITUT ZA GEODEZIJU I GEOINFORMATIKU
SAVEZ UDRUŽENJA GRAĐANA GEODETSKE STRUKE BOSNE I HERCEGOVINE

Zadovoljstvo nam je pozvati Vas na
JAVNO PREDAVANJE
koje će dana 9. 6. 2016. godine održati
Klemen Čotar, Peter Pehani, Žiga Kokalj
(uposlenici Instituta za antropološke i prostorne studije naučno istraživačkog centra slovenske akademije nauka i umjetnosti)
na temu:
"Radarsko daljinsko istraživanje"

Predavanje će se održati u učionici br. 407 Odsjeka za geodeziju Građevinskog fakulteta u
Sarajevu, ul. Stjepana Tomića 1/III, sa početkom u 12:30.

 

9.3.2016.

Početak provedbe projekta GEOWEB

U okviru projekta GEOWEB (Modernising geodesy education in Western Balkan with focus on competences and learning outcomes), finansiranog od strane programa Evropske Unije Erasmus+ , Key Action 2: Capacity Building in the field of Higher Education, održan je inicijalni sastanak u Sarajevu 8. marta 2016. godine. Cilj projekta je modernizacija visokog obrazovanja u oblasti geodezije u svrhu podrške održivom razvoju u Srbiji, Albaniji i BiH, na putu integracije ovih zemalja u EU. Projektni konzorcij čini 12 partnera iz Švedske, Španije, Austrije, Srbije, Albanije i BiH, među kojima je i Univerzitet u Sarajevu kojeg predstavlja Odsjek za geodeziju Građevinskog fakulteta. Koordinirajuća institucija je Royal Institute of Technology (KTH) iz Švedske, a predviđeno trajanje projekta je 3 godine. Više informacija se može dobiti na web stranici: http://gidec.abe.kth.se/GEOWEB.

 

16.12.2015.

Objavljen 46. broj časopisa Geodetski glasnik

Uredništvo časopisa Geodetski glasnik Vas sa zadovoljstvom obavještava da je objavljen novi broj naučno-stručnog časopisa
GEODETSKI GLASNIK BR. 46,
čiji je sadržaj u cijelosti slobodno dostupan na stranici časopisa
http://www.suggsbih.ba/GG.htm

 

5.12.2015.

SUGGSUBIH član IUGG

Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine je 2013. godine ugasila Komisiju za geodeziju i geofiziku i najavila povlačenje iz članstva Međunarodne unije za geodeziju i geofiziku (International Union of Geodesy and Geophysics - IUGG). Ovo bi ujedno značilo i ukidanje članstva u Međunarodnoj asocijaciji za geodeziju-IAG (International Association of Geodesy). Rukovodstvo SUGGSUBIH je tokom 2014. godine poduzelo niz aktivnosti, te sačuvalo bosanskohercegovačko članstvo u tim izuzetno važnim međunarodnim organizacijama. Napokon, trud se isplatio: preko SUGGUSBIH omogućeno je sudjelovanje Bosne i Hercegovine u aktivnostima IAG i IUGG kao tijela Međunarodnog vijeća za nauku (International Council for Science – ICSU). Detaljnije informacije mogu se dobiti ovdje.

 

5.12.2015.

Geodetski glasnik uključen u DOAJ

Nakon što je 2013. godine časopis referiran u bazi EBSCOHost, od ove godine Geodetski glasnik je uključen i u DOAJ (Directory of Open Access Journals), sveobuhvatnu zbirku naučnih i stručnih časopisa sa otvorenim pristupom. DOAJ sadrži relevantne podatke svih naučnih i stručnih članaka objavljenih u Geodetskom glasniku nakon 2011. godine. Detalji se mogu pogledati ovdje.

 

13.11.2015.

III. KONGRES O KATASTRU U BiH

GDHB organizuje III. kongres o katastru u BiH s međunarodnim učešćem, koji će se održati u Mostaru, Hotel Mostar, 2.-4. decembra 2015. godine.  Detaljnije informacije dostupne su na adresi

http://www.gdhb.ba/174-iii-kongres-o-katastru-u-bih-–-ii-obavijest.html

 

30.06.2015.

ODSJEK ZA GEODEZIJU
INSTITUT ZA GEODEZIJU I GEOINFORMATIKU
SAVEZ UDRUŽENJA GRAĐANA GEODETSKE STRUKE BOSNE I HERCEGOVINE

Zadovoljstvo nam je pozvati Vas na
JAVNO PREDAVANJE
koje će dana 07. 07. 2015. godine održati
Dr.sc. Žiga Kokalj
(uposlenik Instituta za antropološke i prostorne studije naučno istraživačkog centra slovenske akademije nauka i umjetnosti)
na temu:
"Praćenje suše iz svemira - Drought monitoring from space"

Predavanje će se održati u učionici br. 407 Odsjeka za geodeziju Građevinskog fakulteta u
Sarajevu, ul. Stjepana Tomića 1/III, sa početkom u 11:00.

 

17.04.2015.

11. savjetovanje Kartografija i geoinformacije

Hrvatsko kartografsko društvo organizuje 11. savjetovanje s međunarodnim sudjelovanjem Kartografija i geoinformacije kojim obilježava Međunarodnu godinu karata u Buzetu, 8–10. maja 2015.  Detaljnije informacije dostupne su na adresi
www.kartografija.hr

 

13.04.2015.

ODSJEK ZA GEODEZIJU GRAĐEVINSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U SARAJEVU
SAVEZ UDRUŽENJA GRAĐANA GEODETSKE STRUKE BOSNE I HERCEGOVINE

Zadovoljstvo nam je pozvati Vas na
JAVNO PREDAVANJE
koje će dana 28. 04. 2015. godine održati
prof.dr.Vančo Gjorgjiev
(redovni profesor Građevinskog fakulteta Univerziteta "Sv. Ćiril i Metodije" - Skoplje, Makedonija)
na temu:
"Katastarski sistem u Makedoniji - osvrt na evidenciju infrastrukturnih objekata"
Predavanje će se održati u sali br. 8 Građevinskog fakulteta u
Sarajevu (prizemlje glavne zgrade fakulteta), sa početkom u 11:00.

 

26.12.2014.

Objavljen 45. broj časopisa Geodetski glasnik

Uredništvo časopisa Geodetski glasnik Vas sa zadovoljstvom obavještava da je objavljen novi broj naučno-stručnog časopisa
GEODETSKI GLASNIK BR. 45,
čiji je sadržaj u cijelosti slobodno dostupan na stranici časopisa
http://www.suggsbih.ba/GG.htm

 

06.10.2014.

ODSJEK ZA GEODEZIJU
INSTITUT ZA GEODEZIJU I GEOINFORMATIKU
SAVEZ UDRUŽENJA GRAĐANA GEODETSKE STRUKE BOSNE I HERCEGOVINE

Zadovoljstvo nam je pozvati Vas na
JAVNO PREDAVANJE
koje će dana 09. 10. 2014. godine održati
Urša Kanjir
(uposlenica Instituta za antropološke i prostorne studije naučno istraživačkog centra slovenske akademije nauka i umjetnosti)
na temu:
"Automatic marine vessel detection using very high resolution satellite imagery"
Predavanje će se održati u učionici br. 407 Odsjeka za geodeziju Građevinskog fakulteta u
Sarajevu, sa početkom u 13:00.

 

07.12.2013.

Objavljen 44. broj časopisa Geodetski glasnik

Uredništvo časopisa Geodetski glasnik Vas sa zadovoljstvom obavještava da je objavljen novi broj časopisa
GEODETSKI GLASNIK BR. 44,
koji je u cijelosti dostupan na stranici
http://www.suggsbih.ba/GG.htm.

Nadamo se da ćete uživati u sadržaju, iz kojeg izdvajamo članke o izboru optimalnog visinskog sistema na primjeru budućeg nivelmana Bosne i Hercegovine, primjeni fotogrametrije i laserskog skeniranja kod zaštite spomenika kulturno historijske baštine, ocjeni tačnosti terestrički i aerofotogrametrijski snimljenog terena, topografskim znacima na katastarskim planovima austrougarskog premjera BiH, a naročito osvrt u povodu četiri decenije postojanja Odsjeka geodeziju Građevinskog fakulteta u Sarajevu.

Molimo čitaoce da nam jave svoje komentare, primjedbe i sugestije u pogledu koncepcije i sadržaja časopisa. Također pozivamo sve zainteresovane autore da svojim prilozima sudjeluju u kreiranju idućih brojeva časopisa. Naša e-mail adresa je glasnik@suggsbih.ba.

Glavna i odgovorna urednica

Doc.dr.sc.Medžida Mulić, dipl.inž.geod.

 

28.12.2012.

Objavljen 43. broj časopisa Geodetski glasnik

Pročitajte radove o gravitacijskim satelitskim misijama, prošlosti, sadašnjosti i budućnosti preciznih optičkih nivelira, pristupu uzurpacijama na teritoriji Općine Maglaj, razgovor s Mustafom Begićem, vijesti o međunarodnom projektu BalkanGEONet, regionalnom susretu studenata geodezije, laserskom skeniranju broda Costa Concordia, pregled knjiga i stručne literature itd., koji su štampani u novom broju naučnog i stručnog časopisa Geodetski glasnik. Za sve informacije o nabavci štampanog izdanja časopisa (format B5, 100 stranica u boji) molimo da nas kontaktirate.

Uputstvo autorima u vezi sa pripremom rukopisa kao i arhiva prethodnih brojeva nalaze se na stranici časopisa.

 

08.11.2012.

Poštovane kolegice i kolege,

pozivamo sve zainteresovane na sudjelovanje u izradi novog broja časopisa Geodetski glasnik. Pošaljite nam svoje naučne i stručne članke iz područja geodezije i srodnih disciplina, primjere dobre prakse, društvene vijesti, prikaze skupova na kojima ste sudjelovali, najave događanja, osvrte na nove knjige, zanimljivosti, podatke o novim dostignućima itd.

Rok za slanje priloga je 2. decembar/prosinac 2012. Radove možete poslati na glasnik@suggsbih.ba.

Nadamo se da ćete se odazvati u što većem broju.

Aktuelni broj Geodetskog glasnika kao i arhivu prethodnih brojeva (puni tekstovi) možete pogledati na:

 http://www.suggsbih.ba/GG.htm

Srdačan pozdrav,
Uredništvo časopisa Geodetski glasnik