Savez udruženja građana geodetske struke u Bosni i Hercegovini je član IUGG Union of Associations of Geodetic Professionals in Bosnia and Herzegovina is the member of the IUGG

SAVEZ UDRUŽENJA GRAĐANA GEODETSKE STRUKE U BOSNI I HERCEGOVINI - SUGGSUBIH

Union of Associations of Geodetic Professionals in Bosnia and Herzegovina

POČETNA / HOME O NAMA / ABOUT US NOVOSTI / NEWS KONTAKT / CONTACT ARHIVA / ARCHIVE GEODETSKI GLASNIK / GEODETIC COURIER

 

Članovi Saveza udruženja građana geodetske struke u BiH mogu biti geodetski inženjeri i geometri, preduzeća i ustanove, obrazovne institucije koje obrazuju geodetske kadrove kao kolektivni članovi, te pravnici i ekonomisti i drugi građani koji prihvaćaju statut  i Program SUGGSUBiH i rade na njihovom ostvarivanju u osnovnim i drugim oblicima organizovanja  i djelovanja.

Članstvo u udruženju građana geodetske struke je dobrovoljno.

Članovi SUGGSUBiH ne mogu biti lica kojima je izrečena mjera bezbjednosti zabrane javnog istupanja za vrijeme dok ta zabrana traje.

Lica koja rade suprotno odredbama Statuta ne mogu biti članovi SUGGSUBiH.

Članovi SUGGSUBiH plaćaju godišnju članarinu.

Članovi SUGGSUBiH imaju pravo, dužnosti i odgovornosti da:

 • učestvuju u svim aktivnostima SUGGSUBiH,
 • se zalažu za ostvarivanje programskih ciljeva i sadržaja djelatnosti SUGGSUBiH, da organizovano djeluju, u skladu sa statutom i zakonom, u sredinama gdje rade i žive kada se rješavaju pitanja od  interesa za razvoj kraja, ili su od interesa za razvoj geodetske djelatnosti,
 • se angažuju na razvijanju etičkih normi geodetskog poziva,
 • ravnopravno i odgovorno  učestvuju u predlaganju i razmatranju odluka iz svih oblasti rada i djelovanja SUGGSUBiH,
 • se zalažu za javnost rada SUGGSUBiH, da aktivno učestvuju u donošenju odluka i da plaćaju članarinu,
 • budu cjelovito, redovno, objektivno i  pravovremeno informisani o svim značajnim zbivanjima iz rada i djelovanja SUGGSUBiH,
 • prate, pomažu i ocjenjuju rad, podstiču aktivnosti i vrše kontrolu rada organa i nosilaca funkcija u SUGGSUBiH,
 • se angažuju na izradi programa, ostvarivanju i usmjeravanju akcija, realizaciji ciljeva i zadataka,
 • se angažuju na jačanju postojećih i formiranju novih udruženja građana geodetske struke,
 • se zalažu za ostvarivanje akcione i programske povezanosti organizacija i članica SUGGSUBiH,
 • biraju i da budu birani u organe SUGGSUBiH,
 • ostvaruju i druga prava, dužnosti i odgovornosti koje proističu iz Statuta.

Zainteresovani za učlanjenje u SUGGSUBiH trebaju kontaktirati Sekretara SUGGSUBiH.