GEODETSKI GLASNIK

Broj 27 / No. 27 

Godina / Vol. 23

Datum izdavanja / Date of publishing:
 

Decembar, 1989 / Decmber, 1989

Izdavač / Publisher:

Savez geodetskih inženjera i geometara Bosne i Hercegovine
(Obala 21, 71000 Sarajevo, Socijalistička Republika Bosna i Hercegovina)
 

Association of Geodetic Engineers and Surveyors of Bosnia and Herzegovina
(Obala 21, 71000 Sarajevo, Socialist Republic of Bosna i Hercegovina)

Glavni i odgovorni urednik / In Chief Editor:

 

Prof.dr Smail Pašalić, dipl.inž.geod.

SADRŽAJ / CONTENTS

     

Strana / Page

 

ČLANCI / PAPERS

 

 

Smail Pašalić, Fadil Hodžić

Određivanje deformacija dubokih okana na primjeru rudnika soli "Tušanj" u Tuzli

 

4

 

Nihad Kapetanović, Slobodan Pandžić

 

Određivanje dužina teodolitom pomoću baze na vertikalnoj letvi

 

16

 

Eldin Đonlagić

Meridijanski profil geoida Sarajeva po metodi astronomskog nivelmana

 

34

 

Mirza Ponjavić

Određivanje položaja regulacione osovine kod djelimično izgrađenih ulica metodom srednje kvadratne aproksimacije

 

42

 

Blagoje Tunguz

Valorizacija geodetske dokumentacije

 

50

 

Smail Pašalić

Neki pojmovi i terminologija

 

55

 

VIJESTI / NEWS

 

 

Nenad Radan

O školovanju geometara u Bosni i Hercegovini

 

60

 

Mustafa Begić

Igman 89

 

65

 

NOVE KNJIGE / NEW BOOKS

 

 

Nihad Kapetanović

Smail Pašalić: Račun izravnanja

 

74